Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikácií

Číslo patentu: U 2587

Dátum: 11.07.2000

Autori: Sára Petr, Antl Jan, Juráň František, Večerek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

na sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2537(31) Číslo prioritnej prihlášky E MF 15/02(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.07.2000(72) Pôvodca Večerek ivan, Ing Horní Bludovice, CZ Sára Petr Ing., Ostrava, CZ Anti Jan, Ostrava, CZ Juráñ František Ing., Brno, CZ(54) Názov Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikáciíTechnické riešenie sa týka zvodidlového dielu, najmä pre zvodidlá ,akobezpečnostného prvku rýchlostných ciest, diaľnic a mostov .Známe typy zvodidlových dielov pre zvodidla majú na obidvoch koncoch sadu ôsmich vzájomne zodpovedajúcich oválnych otvorov, určených najmä na vzájomné spájanie zvodidlových dielov do potrebných dĺžok. Pri náraze do takto spojených zvodidlových dielov však nastáva posun zvodidlových dielov v oválnych otvoroch, čo v súčte vedie k predlžovaniu celého úseku zvodidiel a vytváranie priehybov, tzv. vreciek, a to nad únosnú bezpečnúUvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje zvodidlový diel podľa technického riešenia, opatrený na obidvoch svojich koncoch sadou otvorov na pripojenie ďalšieho zvodidlového dielu , ktorého podstata spočíva v tom, že sadu otvorov na jednom konci zvodidlového dielu tvoria otvory kruhové a na druhom konci zvodidlového dielu potom otvory kvapkovité.Pri náraze do zvodidla zostaveného z takto usporiadaných zvodidlových dielov nepríde k podstatnému predĺženiu úseku zvodidiel a tým vytvoreniu nebezpečného priehybu. Kvapkovitý tvar otvorov potom uľahčuje vzájomnéspájanie jednotlivých zvodidlových dielov.Prehľad obrázkov na výkresoch 4Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresovobr. 1 celkové usporiadanie zvodidlového dielu ,obr. 2 rez A-A z obr. 1, obr. 3 rez B-B z obr. 1 aZvodidlový diel o priereze podľa obr. 2 má na ľavom konci sadu ôsmich otvorov 1 kvapkovitého tvaru ( obr. 5) a na pravom konci zodpovedajúcu sadu ôsmich otvorov g kruhového tvaru (obr. 6), určených na spojenie s ďaľšími,zhodne usporiadanými zvodidlovými dielmi ( neznázornenými) do zvodidla potrebnej dĺžky. V stredovej časti zvodidlového dielu sú v odstupoch usporiadané oválne otvory .3 (obr. 4), určené na upevnenie zvodidla k neznázornenému stĺpku zvodidla. Jednotlivé zvodidlové diely sa spájajú tak, že pravý koniec jedného zvodidlového dielu s otvormi g kruhového tvaru sa prekryje ľavým koncom ďalšieho zvodidlového dielu s otvormi 1 kvapkovitéhotvaru a diely sa zoskrutkujú k sebe.Zvodidlový diel, najmä pre zvodidlá rýchlostných komunikácií, opatrený na obidvoch svojich koncoch sadou otvorov pre pripojenie ďaišieho zvodidlového dielu, vyznačujúci sa tým, že sada otvorov na jednom konci zvodidlového dielu je tvorená otvormi (2) kruhového tvaru a na druhom konci

MPK / Značky

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, diel, komunikácií, zvodidlový, rýchlostných, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2587-zvodidlovy-diel-najma-na-zvodidla-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty