Blokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dverí

Číslo patentu: U 2511

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

um sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2 51 1(31) Čisio prioritnej prihlášky E 05 ° 9/10(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 12.06.2000(54) Názov Biokovaci gravitačný mechanizmus bezpečnostných dveríBLOKOVACÍ GRAVITAČNÝ MECHANIZMUS BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍTechnické riešenie sa týka biokovacieho gravitačného mechanizmuVsúčasnej dobe bezpečnostné dvere majú nevýhodu vtom, že pokiaľ sa dvere otvoria, je možné tieto dvere zamknút a pri manipulácii môže dôjsťk poškodeniu závor alebo i rámu dveri.Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje blokovací gravitačný mechanizmus podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že je tvorený rozvodkou, na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape ťahadlo blokovacej závory suvne uloženej vo vodidle uchytenom na ráme dveri, a jednak kyvne uchytené na druhom čape závažie s trnom a zarážkou, pričom trn je vedený vo vodiacej výstuhe a závora je opatrená výrezom na zapadnutie zarážky priVýhoda biokovacieho gravitačného mechanizmu podľa predloženého technického riešenia spočíva vtom, že pri otvorených dverách nemožno závory dverí zamknút, a tým sa odstráni nebezpečenstvo ich poškodenia, pripadne i poškodeniaPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené na výkrese, na ktorom je znázornený blokovací gravitačný mechanizmus podľa technického riešenia v čelnomBlokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dveri je tvorený rozvodkou 1, na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape g tahadlo blokovacej závory g suvne uloženej vo vodidle g uchytenom na ráme g dverí, a jednak kyvne uchytené na druhom čape § závažia z s trnom § a zarážkou g, pričom trn § je vedený vo vodiacej výstuhe 19 a závora 12 je opatrená výrezom 11 na zapadnutie zarážky g pri otvorených dverách. Blokovací gravitačný mechanizmus je na výkrese plnou čiarou znázornený v polohe. kedy sú dvere zatvorené, t.j. blokovacia závora g je zasunutá, pričom zarážka g je vysunutá zvýrezu 11 vo vodiacej výstuhe Q. Prerušovanou čiarou je znázornený blokovací mechanizmus pri otvorených dverách, t.j. v polohe, kedy závažie Z vysunie jednak blokovaciu závoru g a jednak zasunie zarážku g do výrezu u. Tým sa zamedzí možnosti zamknút zámku a vysunút závoru 12. Pri zatváraní dverí sa zasunie blokovacia závora g a možnonásledne bez nebezpečenstva poškodenia dvere zatvoriť a zamknúť.Blokovací gravítačný mechanizmus bezpečnostných dverí, vyznačujúci sa tým, že je tvorený rozvodkou (1), na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape(5) ťahadlo blokovacej závory (2) suvne uloženej vo vodidle (3) uchytenom na ráme(4) dverí, a jednak kyvne uchytené na druhom čape (6) závažie (7) strnom (8) a zarážkou (9), pričom trn (8) je vedený vo vodiacej výstuhe (10) a závora (12) je opatrená výrezom (11) na zapadnutíe zarážky (9) pri otvorených dverách.

MPK / Značky

MPK: E05C 9/10

Značky: mechanizmus, gravitačný, dveří, bezpečnostných, blokovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2511-blokovaci-gravitacny-mechanizmus-bezpecnostnych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dverí</a>

Podobne patenty