Zariadenie na lisovanie syra

Číslo patentu: U 2093

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek František, Hubálek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(13) Druh dokumentu U Dátum podania 26.05.98 (51) 17. C 16 Cislo prioritnej prihlášky PUV 7861-98, . . AOIJ 25/12,Datum priority. 02.04.98 A 0 U 25/13,Krajina priority CZ A 01-125/15 ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 12.03.99 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ Miloš Beneš - Antikor, Letohrad, CZ(54) Názov Zariadenie na lisovanie syraZariadenie na lisovanie syraTechnické riešenie sa týka zariadenia na lisovanie syra, najmäDosiaľ používané zariadenia na lisovanie tvrdého syra použivajú vaňu, do ktorej sa vkladá množstvo rozoberateľných formičiek. Po naliati syroviny do vane, sa syrovina prekryje hygienickou tkanínou, na ktorú sa umiestni pneumatický vak prekrytý doskou. Nafukovanim pneumatického vaku sa naliata syrovina vtláča do formićiek a srvátka vyteká otvormi v stenách formičiek späť do vane. Po vylisovaní sa vytvorené bloky syra rozdelia. Vrchná plocha syra sa musi vzhľadom na nerovnosti vzniknuté pri lisovani odrezať a ďalej spracovať ako odpad na výrobu tavených syrov. Následne sa musia formičky rozobrať, čo je namáhavé a náročné na pracovný čas.Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie zariadenia na lisovanie tvrdého syra, ktoré zníži namàhavost a prácnost pri vý robe tvrdých syrov.Vytýćený cieľ je dosiahnutý zariadením podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že má vaňu, do ktorej je umiestnená formićka zostavená z nerozoberateľných tvaroviek v tvare blokov syra, podopretých pozdĺžnymi a priečnymi rebrami. Tak odpadne prácne Zostavovanie a rozoberanie formićiek. Súčasne je na odstránenie nevyhnutnosti odrezávania vrchného nerovného povrchu syra umožnené použiť lisovací nástroj, vytvorený spravidla strmeňom na pripevnenie o vaňu, pričom k strmeňu je pripevnený pneumatický alebo hydraulický valec s piestom a s piestnou tyčou, spojenou srámom opatreným čapmi, umiestnenými do drážok závesov, ktoré sú2 spojené s lisovacou doskou. Popri pravidelnom zlisovani syroviny urýchli použitie tohto lisovacieho nástroja vlastné lisovacie práce.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľatechnického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na cele zariadenie a obr. 2 predstavuje pôdorysný schematický pohľad naformičku vloženú do vane. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornená na výkrese, je do vane 6 vložená formička 1, vytvorená z rámu s pozdĺžnymi rebrami 3 a priečnymi rebrami 4, naktoré sú privarené tvarovky 2 z tenkého perforovaného nehrdzavejú ceho plechu. Na vaňu Q je prostrednictvom strmeňa lZ pripevnený lísovací nástroj zhotovený z lisovacej dosky Z, ktorej vrchný dierova ný diel 1 g je vybavený závesmi Q s výškovo situovanými drážkami1 Cà pre čapy š upevnené v ráme 8, spojenom s píestnou tyč u oo piesta umiestneného vo vzduchovom valci 18. Lisovacia doska Z má pod vrchným dierovaným dielom 10 umiestnenú dierovanú mechuruL 1 - čo je zvlnený plech s otvormi- a spodný dierovaný diel g.Do vane 6 sa naleje syrovina, ktorá je tlakom lisovacej dosky Znatláčaná do tvaroviek g. Z nich cez otvory lg vyteká srvátka späť dovane 6. Srvátka je tiež vytláčaná cez otvory v spodnom dierovanom dieli 2, mechure l 1 a vrchnom dierovanom dieli Q lisovacej dosky Z.Po vylisovani syra a odobrati lisovacej dosky 7 nadide krájač na lemvane 6. Tvarovanými nožmi sa syr rozkrája na príslušné dĺžky. Pohyblisovacej dosky 7 s rámom 8 vedie piestna tyč 5 spojená s piestomvzduchového valca Q. Zavesenie lisovacej dosky 7 za závesy Q na rá me 8 má za účel najmä ľahšie umývanie vane 6 vertikálnymi pohybmiZariadenie na lisovanie syra, vyznačujúce sa tým, že je vyba~ vené vaňou (6), do ktorej je umiestnená formićka (l), zostavena z nerozoberateľných tvaroviek (2) v tvare blokov syra typu tehla, podopretých pozdĺžnymi rebrami (3) a priečnymi. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že na vaňu(6) je pripevnený lísovaci nástroj (16).nástroj (16) je vytvorený zo strmeňa (17) na pripevneníe o vaňu (6), na ktorý je pripevnený pneumatický alebo hydraulický valec (18) s piestom a piestnou tyčou (5), spojenou s rámom (8), vybaveným čapmi (14), umiestnenými do drážok

MPK / Značky

MPK: A01J 25/13, A01J 25/15, A01J 25/12

Značky: zariadenie, lisovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u2093-zariadenie-na-lisovanie-syra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na lisovanie syra</a>

Podobne patenty