Bakteriostatická priadza s podielom lykových vlákien

Číslo patentu: U 1771

Dátum: 04.03.1998

Autori: Spevárová Eva, Fuljerová Eva, Štrbáň Jozef, Bryndza Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. CLÓ Číslo prioritnej prihlášky D, D 02 G 3/02 mum priority. D 026 3/04 Krajina priority ÚRAD i Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 04.03.98 PRIEMYSELNEI-IO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Bakteriostatická priadza s podielom Iykových vlákienTechnické riešenie sa tyka priadze pradenej, jednoduchej zosúkanej, združovanej a ovíjanej s bakteriostatickými vlastnosťami, obsahujúcej lykové vĺákna a vhodnej na výrobuDoposiaľ známe bakteriostatické priadze sú na bázeŽ doterajších poznatkov nie je známa kombináciapodstatne vyšší nárast baktérií a ich celkové množstvoCieľom navrhovaného riešenia je zabránenie rastu baktériínad 70 Z, t. j. dosiahnutie bakteriostatických vlastností u priadzí s obsahom lykových vlákien. Šortiment bytových textílií napr. plachty, utierky, závesy, matracoviny a ďalšie textílie obsahujúce podiel ĺykových vlákien v priadzach je svojou prirodzenou podstatou živnou pôdou pre rôzne mikroorganizmy,napr. baktérie, roztoče, pričom za vhodných klimatických podmienok sa tieto množia a vytvárajú predpoklady pre vznikbakteriostatická priadza s podielom lykových vlákien podľa tohtotechnického riešenia, ktorá sa vyznačuje tým, že ie vytvorená2 2 alebo 3 zložiek vlákien, pričom jedna zo zložiek je vždylbakteriostatická. Ďruhá zložka je na báze lykových vlákien, napr.Tanových, konopných, jutových a podobne. V pripade použitia tretej zložky. je táto na báze chemických vlákien, napr. PP, PEŠ,ĚAN, VS a PAD a/alebo bavlnených vlákien. Bakteriostatickápriadza sa vyznačuíe tým, že obsahuje minimálne 20 bakteriostatickej zložky. Bakteriostaticka priadza sa vytvára pradenim 1 až 3 zložiek s možnosťou ďalšej úpravy, L. j.ovijania, združovania, zosúkavania a výsledná dĺžková hmotnosť jePrincíp a hlavná myšlienka technického riešenia je určená niekoľkými príkladmi alternatívnych vyhotovení konštrukcieupradená priadza IÓÓ texUplatnenie bakteríostatickej príadze s podíeĺom ĺykových vĺákien podľa tohto technického riešenia je možné V pĺošnýcbtextíĺiách, kde zamedzenie rastu baktérií je žiadúce 2 hľadiskaživotného prostredia, obmedzenia vzniku alergií, kožných onemocnení atď. jedná sa napr. 0 plošné textílie tkané - pĺachty,utierky. matracoviny, zdravotnícke textílie, pracovné odevy, nábytkové ĺátky, bytový textil atď

MPK / Značky

MPK: D02G 3/02, D02G 3/04

Značky: priadza, lýkových, podielom, bakteriostatická, vlákien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1771-bakteriostaticka-priadza-s-podielom-lykovych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bakteriostatická priadza s podielom lykových vlákien</a>

Podobne patenty