Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Číslo patentu: U 1770

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vaškovič Ján, Sándor Andrej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

l (1 I) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(Sl) Int. CI.5 Číslo prioritnej prihlášky H 04 M 1/00 Dátum priority Krajina priority ÚRAD i Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 04.03.98 PRIEMYSVELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Tíenič patogěnnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojovTIENIČ PATOGÉNNYCH ÚČINKOV MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH PRÍSTROJOVTechnické riešenie sa týka tieniča patogénnych zón mobilných telekomunikačných prístrojov, ktorý je určený na ochranu prostredia pred vplyvom elektromagnetického poľa technických slaboprúdových zariadení a na korekciu alebo elimináciu jehoV súčasnosti nie sú známe umelo vytvorené prostriedky na ochranu prostredia v priestoroch obklopujúcich technické zariadenia na ochranu, korekciu alebo elimináciu vplyvu ichMobilný telefónny prístroj V aktivovanom režime vytvára silnú patogénnu zónu antropogénneho pôvodu, rozlaďuje homogenitu elektromagnetického poľa a tým rozrušuje okolité prostre die, čo negatívne vplýva na životné prostredie človeka.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje riešenie tieniča patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojovpozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je najmenej jedna2 až 8 rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená v obale tva ru priestorového geometrického útvaru s najmenej jedným výbežkom a/alebo priehlbinou a/alebo úchytkou na umiestnenieTienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov, zlepšuje mikroklímu V ich okolí, čím sa zlepšujekvalita životného a pracovného prostredia ich používateľov.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonáto~ ra vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je jedna medená cievka so štyrmi rovnomerne vinutými závitmi. Je umiestnená V nerozoberateľnom obale tvaru valca s dvoma výbežkami apozdĺžnou priehlbinou na uchytenie V telekomunikačnom prístro ji. Puzdro je z liateho plastu.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prostriedkov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je cievka zo zliatín medi a železa, pričom cievka má päť rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená v obale tvaru hranola s pozdĺžnou prie hlbinou a úchytkou. Rozoberateľné puzdro je z dreva.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prostriedkov pozostáva z priestorového širokopásmového rezoná~ tora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je cievka zo striebra a ferozliatiny, pričom cievka má šesť rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená V obale tvaru šikmo zrezanéhokužeľa s úchytkou. Rozoberateľné puzdro je z plastu.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je Cievka z ferozliatiny so štyrmi rovnomerne vinutými závitmi. Je umiestnená v nerozoberateľnom obale tvaru valca s dvoma výbežkami a pozdĺžnou priehlbinou na uchytenie v telekomunikačnom prístroji.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov je možné priemyselne vyrábať a s výhodami ho využívať na optimalizáciu pracovného a životného prostredia v priestoroch obklopujúcich technické slaboprúdové zariadenia a na ochranu, korekciu alebo elimináciu vplyvu ich elektromagneticv

MPK / Značky

MPK: H04M 1/00

Značky: prístrojov, patogénnych, tienič, telekomunikačných, účinkov, mobilných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1770-tienic-patogennych-ucinkov-mobilnych-telekomunikacnych-pristrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov</a>

Podobne patenty