Číslo patentu: U 1425

Dátum: 05.03.1997

Autor: Rajniak Valér

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 6-95 Dátum podania 05.01.95 Číslo prioritnej prihlášky Dátum priorityDátum oznámenia o zápise vo Vestníku 05.03.97Technické riešenie sa týka bio-vankúša z pružnéhomateriálu uloženého vo vrstvách. Bio-vankúš samotvoriacou statickou energiou zmierňuje pri spánku çhrápavosť, únavu a bolesti chrbtice.Doteraz známe vankúše, ktoré miernia bolesti sú známe ako vankúše s rôznymi krčnými podporami a sú tvarované tak, že umožňujú zaujať fyziologickú polohu väčšinouvpolohe Iežmo na chrbte. Nevýhodou je, že neumožňujú realizovať prirodzenú zmenu polohy spiaceho človeka.Uvedené nedostatky odstraňuje bio-vankúš tvorený vrstvami z pružného materiálu, ktorého podstata spočíva v tom, že je zhotovený V tvare sendviča,pričom medzi molitanovou hornou a spodnou vrstvou nasledujú vrstvy termovložky, strednú vrstvu tvoria termoplast a netkaná textílie. Pri vyhotovení bio-vankúša ako zdravotného valca pod krčnú chrbticu, valec z bio-vankúša pozostáva z pásikov molitanu 2 cm širokých a podklad je tvorený uve denou sendvičovou štruktúrou. Vrstvy sú zostehované niťou a vložené do lanového návleku.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bio-vankúša je znázornené na pripojených obrázkoch,kde obr. 1. znázorňuje sendvičovú štruktúru, obr. 2. znázorňuje bio-vankúš- zhotovený ako zdravotný valec, obr. 3. znázorňuje štruktúru uvedenéhoBio-vankúš § je vytvorený v tvare obdlžnika zo sendvičovej štruktúry pričom spodná molitanová vrstva 1 a horná molitanová vrstva 6 je zhotovená z molitanu rozmerov 68 × 58 x 1 cm. Druhá vrstva 2 a piata vrstva § je tvorená termovložkou rovnakých rozmerov. Tretia vrstva Q je tvorená sleťovinou z termoplastu rozmerov 22 x 20 cm a štvrtá vrstva 3 je tvorená netkanou textí liou rozmerov 12 x 10 cm.Pri vyhotovení bio-vankúše ako zdravotného valca pod krčnú chrbticu1 x 2 × 5 O cm, ktoré sa spolu stočia a vložia do lanovej návlečky rozmerov 50 x 13 cm. Valec Z sa položí na bio-vankúš 8 tak, že sa umlestni k jeho okraju a preloži sa hornou molitanovou vrstvou Q. Podklad § pozostáva zo sendvičovej štruktúry opísanej v predchádzajúcej stati.Jednotlivé vrstvy sa zostehujú niťou a opatria ľanovým návlekom.Bio-vankúš podľa uvedeného riešenia má terapeutický účinok a môžu ho používat ľudia so sedavým zamestnaním a tiež trpiaci na bolesti chrbtice a reumu.1. Bio-vankúš, vyznačujúoi sa tým, že pozostáva zo sendvičovej Štruktúry tvorenej spodnou molitanovou vrstvou (1) a hornou molitanovou vrstvou2. Bio-vankúš podľa nároku 1., vyznačujúci sa tým, že je zhotovený ako zdravotný valec pod krčnú chrbticu, pričom valec 7 pozostáva z ôsmych pásikov moiitanu (9) a umiestni sa k okraju vankúša a preioží sa hornou molitanovou vrstvou (6).

MPK / Značky

MPK: A61H 1/00, A61F 5/30

Značky: biovankúš

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1425-biovankus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biovankúš</a>

Podobne patenty