Farmaceutický preparát

Číslo patentu: U 1380

Dátum: 05.02.1997

Autori: Hrančo Miloš, Komorný Štefan, Bielik Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 221-96 Dátum podania 08.07.96 Číslo priorilnej prihlášky Dátum priorityDátum oznámenia o zápise vo Vestníku 05.02.97Riešenie sa týka farmaceutického preparám na posilnenie imunitného sytémuV súčasnej dobe existuje množstvo farmaceutických preparátov rastlinného pôvodu. Mnohé z týchto preparátov sú podporné prípravky pre profylaxiu alebo liečenie chorôb, ktoré súvisia s poruchami látkovej výmeny, zápalovými procesrni, pripadne poruchami imunitného systému. V nemeckej patentovej prihláške P 41 34 540.8 sa popisuje farmaceutický preparát na báze rastliny Curcuma longa, alebo iných rastlín, ktore obsahujú lcurlaimín, alebo jeho deriváty. Tento preparát je určený na výrobu liečiv na profýlaxiu alebo liečenie chorôb súvisiacich s rradmemým vytváraním leukotrićnov alebo prostaglandinov. Možno ho tiež použit na výrobu liečiv na liečenie chronického zápalu čriev, pripadne iných črevných ochorení, chronickej hepatitídy, bronchiálnej astmy a na liečenie psoriázy.Od pradávna bola tradičnou liečivkou indiánskeho kmeňa Siuxov rastlina Echinacea purpurea, ktorý ju používal na liečenie rán, proti hadiemu poraneniu ako rnnohostranne liečivú rastlinu vo formu odvaru. Táto rastlina podobne ako žen-šen patrí do skupiny harmonizujúcich drog.Škálu doteraz používaných farmaceutických preparátov rastlinného pôvodu rozširuje farmaceutický preparát podľa riešenia, ktorého podstata spočívavtom, že obsahuje 0,04 až 15 hmotn. koncentrátu z rastliny Echinacea purpurea, pričom obsah účinnej zložky echinacosidu v koncentráte je do 15 hmotn.Farmaceutický preparát podľa riešenia môže obsahovať koncentrát z lo/etu, listu, byle aEchinacosíd ako účinná zložka preparátu stimuluje nešpecifickťr celulámu imunitu. Aktívizuje fibroplasty (tvorba interleukínu 6), zvyšuje fagocytovú aktivitu neutroülov,makrofágov a ich cytotoxickú a to lyzozýmovú a peroxidázovú alcťrvim voči baktériám i nádorovým bunkám. Aktivovanć mononukleáme leukocyty zvyšujú tvorbu interleukínu 1 a faktom nekrotizujúceho tumor. Echinacosid ďalej vykazuje inhibičný efekt na hyaluronidázu produkovanú niektorými patogénnymi baktćriarni. Vytvorením väzby tkaniva organizmu s polysacharidom echinacei sa zabráni baktériám rozrušit kompaktnost tkanív, čím sa oslabí invazívnost infekcie. Vyznačuje sa taktiež rirostatickými účinkami. Mechanizmus jeho účinku je podobný účinku interferónu, t. j. zabraňuje vírusu preniknút do tých buniek organizmu, ktoré prišli do styku s účinnou zložkou predmetného preparátu. Z toho dôvodu koncentrát Echinacea purpurea v spojení s vhodným nosičom umožňuje pripraviť farmaceutické preparáty na podpomú liečbu vírusových infekcií respiračného systému, zápalov močových ciest, prostaty a ženských orgánov, zápalov kĺbov, zníženia rizika metastáz, zápalových kožných ochorení,povrchových rán, ekzćmov, vredov, popálenín, herpesových infekcií, akné, psoriázy aPríklady uskutočnenia Príklad lPripravi sa koncentrát maceráciou 200 g sušených časti rastliny Echinacea purpurea , a to kvetu, listu, byle a koreňa v pomere 1 l l 1 V 1000 ml 80 - ného liehu. Macerácía prebieha pri izbovej teplote počas 14 dní. Takto pripravený koncentrát obsahuje 10 hmotn. účinnej zložky.Vrniešanírn 0,04 hmotn. tohto preparátu do masťovćho základusa pripraví masť naurýchlenie hojivých procesov drobných povrchových poranení, vriedkov, vyrážok a popálenín Prüdad 2Pripraví sa koncentrát maceráciou 500 g sušených častí rastliny Echinacea purpurea , a-3 prebieha pri izbovej teplote počas l 4 dní. ľakto mipravený koncentrál obsahuje 15 hmot. účinnej zložky.Vmíešaním 2 hmotn. tohto preparátu do krémovćho základu sa pripraví krém,ktorý je vhodný na prevenciu a hojenie ekzémových ochorení pokožky, herpesu, akné aPripraví sa koncentrát maceráciou 250 g sušených častí rastliny Echjnacea purpurea , a to kvetu, listu, byle a koreňa v pomere 1 l 21 1 v 1000 ml 80 - ného liehu. Macerácia prebieha pri izbovej teplote počas 14 dní. Takto pripravený koncentrát obsahuje 12 hmot. účinnej zložky.Vmíešaním 15 °/o hmotu. tohto preparátu do sirupového základu, a to prevarený med s vodou v pomere 1 1 sa pripraví sirup, ktorý je vhodný na prevenciu a podporu liečbyochorení chrípkového typu a celkovej stimulácie aktivity tela.Preparát podľa riešenia možno využít vo farmaceutickom, prípadne potravinárskompriemysle pri výrobe liečivých mastí, krémov, gélov, sirupov ako i likérov.

MPK / Značky

MPK: A61K 35/78

Značky: preparát, farmaceutický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u1380-farmaceuticky-preparat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický preparát</a>

Podobne patenty