Bariérový obal s bariérou proti vonkajším faktorom a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 288350

Dátum: 09.03.2016

Autor: Pechcin Slawomir

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmet vynálezu poskytuje bariérový obal s bariérou proti takým vonkajším faktorom, ako sú plyn, voda, pachy, ktorý sa dá ľahko otvoriť, je zložený z plastovej podložky a fóliového uzatváracieho krytu (I) tesne spojeného s hranou podložky (II), najmä zváraním, vyznačujúci sa tým, že fóliový uzatvárací kryt (I) v tvare fóliového prvku zahŕňa dve vrstvy fólie, vonkajšiu vrstvu (1) fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu (2), kde aspoň na jednom povrchu viacvrstvovej bariérovej fólie (2) sa vytvorí prvý zárez (3), a na povrchu vonkajšej vrstvy fólie (1) sa vytvorí druhý zárez (4). Okrem toho na povrchu fóliového uzáveru je značka (5) pre fotobunku. Predmet vynálezu poskytuje taktiež spôsob výroby takýchto obalov.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 18. 7. 2012Číslo prioritnej prihlášky P 398143Dátum podania prioritnej prihlášky 17. 2. 2012 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2013 Vestník UPV SR č. 9/2013ÚRAD patentu verejnosti 9. 3. 2016 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Bariérový obal s bariérou proti vonkajším faktorom a spôsob jeho výrobyPredmet vynálezu poskytuje bariérový obal s bariérou proti takým vonkajším faktorom, ako sú plyn, voda, pachy, ktorý sa dá ľahko otvoriť, je zložený z plastovej podložky a fóliového uzatváracieho krytu (I) tesne spojeného s hranou podložky (II), najmä zváraním, vyznačujúci sa tým, že fóliový uzatvárací kryt (I) V tvare fóliového prvku zahŕňa dve vrstvy fólie, vonkajšiu vrstvu (l) fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu (2), kde aspoň na jednom povrchu viacvrstvovej bariérovej fólie (2) sa vytvorí prvý zárez (3), a na povrchu vonkajšej vrstvy fólie (l) sa vytvorí druhý zárez (4). Okrem toho na povrchu fóliového uzáveru je značka (5) pre fotobunku. Predmet vynálezu poskytuje taktiež spôsob výroby takýchto obalov.Vynález poskymje bariérový obal s bariérou proti vonkajším faktorom a spôsob jeho výroby. Nový obal sa môže používať najmä v potravinárskom priemysle.V priemysle sa bariérový obal používa s cieľom izolovať zabalený výrobok pred vonkajším prostredím tak, aby sa okolo výrobku počas procesu balenia vytvorila uzavretá atmosféra a zostala tam podľa možnosti čo najdlhšie, aby sa výrobok chránil a tým sa predĺžila jeho životnosť (jeho expirácia). Bariérový obal chráni výrobok aj proti možným pachom alebo prostrediu prenikajúcim dovnútra zvonka obalu od okamihu, kedy je zabalený, do okamihu, kedy výrobok otvorí konečný používateľ. Príklady takých balení sú obaly na mäso alebo na pekárenské polotovary, ktoré sa balia v upravenej atmosfére, aby sa potlačil rast baktérií alebo plesn 1.Z doterajšieho stavu techniky sú známe bariérové obaly, ktoré sa nedajú ľahko otvoriť. Je potrebné použiť ďalšie nástroje, ako sú nôž alebo nožnice (napríklad obaly na kávu). Známe sú aj také obaly, ktoré sa dajú ľahko otvoriť pri zváranom spoji, ako sú napríklad obaly s táckou na syr alebo na mäso. Táto technológia zvyšuje náklady na suroviny a spomaľuje a komplikuje proces tvarovania obalov v baliacich strojoch. To tiež spôsobuje rast množstva odpadov vznikajúcich počas balenia. Okrem toho použitie surovín, ktoré sa pri zváranom spoji ľahko roztrhnú, oslabí bariérové vlastnosti obalu pri zváranom spoji.Podľa súčasného stavu techniky neexistujú obaly, ktoré by poskytovali úplnú bariéru a zároveň sa dali ľahko otvoriť. Tento problém rieši bariérový obal podľa vynálezu a spôsob jeho výroby.Bariérový obal podľa vynálezu s bariérou proti vonkajším faktorom, ako sú plyn, voda, pachy, ktorý sa dá ľahko otvoriť, vytvorený z plastovej podložky a s fóliovým uzatváracím krytom tesne spojeným s hranou podložky najmä zváraním, sa vyznačuje tým, že fóliový uzatvárací kryt zahŕňa dve vrstvy fólie spojené dohromady, konkrétne vonkajšiu vrstvu fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu vytvorenú z vrstiev, ktoré sa postupne aplikujú od hrany podložky, pričom týmito vrstvami je vrstva so zvárateľným materiálom prvá prostredná vrstva s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m, ktorá sa vyznačuje tým, že sa dá ľahko roztrhnúť a že vytvára plochu, potrebnú na zachovanie tolerancie zarezania, zabraňujúcu poškodeniu bariérovej vrstvy bariérová vrstva s hrúbkou od 0,5 do 1,5 m vyrobená z materiálu, ktorý zabezpečuje dobrú bariéru a dá sa ľahko roztrhnúť druhá prostredná vrstva s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m, ktorá sa dá ľahko roztrhnúť a vytvára plochu, potrebnú na zachovanie tolerancie zarezania a zabraňujúcu poškodeniu bariérovej vrstvy vrstva na laminovanie alebo na potlač, pričom aspoň na jednom z povrchov viacvrstvovej bariérovej fólie je vytvorený prvý zárez, ktorý neoslabuje bariérovú vrstvu, a na vonkajšom povrchu vonkajšej vrstvy fólie sa nachádza druhý zárez, ktorý je pokrytý adhéznym náterom na mieste, kde sa dá druhý zárez ľahko nadvihnúť, aby vytvoril príchytku na otvorenie, pričom časť viacvrstvovej bariérovej fólie vnútri prvého zárezu prilieha k časti vonkajšej vrstvy fólie vnútri druhého zárezu a je v nej celkom uzavretá, a plocha povrchu viacvrstvovej bariérovej fólie vnútri prvého zárezu je menšia alebo rovnako veľká ako plocha povrchu časti vonkajšej vrstvy fólie vnútri druhého zárezu.Bariérová vrstva je výhodne vyrobená z polyetylénu, polyamidu alebo z etylénvinylalkoholu a ostatné vrstvy sú vyrobené z polyetylénu, polypropylénu, polyesteru a polyamidu.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob výroby obalu, ktorý sa podľa vynálezu Vyznačuje tým, že sa vytláčaním alebo laminovaním vytvorí viacvrstvová bariérová fólia a na vonkajšiu vrstvu fólie a/alebo na laminovanú alebo potláčanú vrstvu sa vytlačia vopred nastavené odtlačky alebo značky pre fotobunku zariadenia na zhotovenie zárezov a/alebo na aplikáciu antiadhézneho náteru v preregistri na mieste ľahkého nadvihnutia zárezu na vytvorenie príchytky na otváranie, následne sa viacvrstvová bariérová fólia privedie do zarezávacieho zariadenia, kde sa pomocou značky vytvorí prvý zárez a potom sa viacvrstvová bariérová fólia spojí s vonkajšou vrstvou fólie laminovaním alebo lepením, následne po spojení vonkajšej vrstvy fólie a viacvrstvovej bariérovej fólie dohromady do fóliového prvku sa privedie fóliový prvok do rezacieho stroja,ktorý nareže fóliový prvok na pásy vopred určenej veľkosti a tieto pásy sa privádzajú do zarezávacieho stroja, kde sa pomocou značky na povrchu vonkajšej vrstvy fólie vytvorí druhý zárez a následne sa na baliacich,zváracích alebo lepiacich strojoch vytvorí obal z podložky a z fóliového uzatváracieho krytu, najmä spojením týchto dvoch prvkov dohromady.Na vytvorenie odtlačkov sa Výhodne použije tlačiarenský stroj, najmä flexografický stroj, hlavne stroj určený na mäkké obaly, hlavne vybavený preregistrom.Na spojenie viacvrstvovej bariérovej fólie s vonkajšou vrstvou fólie sa výhodne použije stroj na laminovanie bez rozpúšťadla, stroj na laminovanie s rozpúšťadlom alebo stroj na poťahovanie.Na prípravu pásov na zarezávanie sa výhodne používa kotúčový rezací stroj.Na zarezávanie sa výhodne používajú rotačné mechanické vysekávacie stroje, ploché mechanické vysekávacie stroje alebo laserové rezačky. Spôsob podľa nárokov vynálezu sa vyznačuje tým, že na spojenie podložky s fóliovým uzatváracím krytom sa používajú vertikálne baliace stroje, horizontálne baliace stroje typu flowpack a horizontálne baliace stroje typu multivac.Prehľad obrázkov na výkresochUskutočnenie Vynálezu je znázornené na výkresoch, pričom obrázok l znázorňuje bariérový obal podľa vynálezu V axonometrickom pohľade. Obrázok 2 znázorňuje rez vrstvou fóliového uzatváracieho krytu V mieste, kde je zhotovený zárez.Bariérový obal, ktorý sa dá ľahko otvoriť, zhotovený podľa vynálezu sa skladá z plastovej podložky Ľ a z fóliového uzatváracieho krytu l, ktorý je tesne spojený s hranou podložky Ľ. Spojenie sa môže vykonať zváraním. Fóliový uzatvárací kryt 1 obsahuje dve navzájom spojené vrstvy fólií, menovite vonkajšiu vrstvu 1 fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu g zloženú z vrstiev aplikovaných postupne od hrany podložky Ľ, týmito vrstvami sú vrstva g so zvárateľným materiálom prvá prostredná vrstva Q s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m, vyznačujúca sa tým, že sa dá ľahko roztrhnúť a že vytvára plochu, potrebnú na zachovanie tolerancie zarezania, zabraňujúcu poškodeniu bariérovej vrstvy k bariérová vrstva Ä s hrúbkou od 0,5 do 15 m,vyrobená z materiálu, ktorý vytvára dobrú bariéru a dá sa ľahko roztrhnúť druhá prostredná vrstva E s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m, ktorá sa dá ľahko roztrhnúť a vytvára plochu, potrebnú na zachovanie tolerancie zarezania, zabraňujúcu poškodeniu bariérovej vrstvy Ä vrstva k na laminovanie alebo na potlač.Aspoň na jednom povrchu viacvrstvovej bariérovej fólie g je vytvorený prvý zárez 5, ktorý nezoslabuje bariérovú vrstvu 2 c. A na povrchu vonkajšej vrstvy l fólie sa nachádza druhý zárez i, ktorý je pokrytý adhéznym náterom na mieste, kde sa dá druhý zárez A ľahko nadvihnúť, aby vytvoril príchytku na otváranie. Časť viacvrstvovej bariérovej fólie g vnútri prvého zárezu 5 prilieha k časti vonkajšej vrstvy l fólie vnútri druhého zárezu 5 L a je V nej celkom uzavretá a povrch časti viacvrstvovej bariérovej fólie g vnútri prvého zárezu 5 je menší alebo rovnaký ako plocha časti vonkajšej vrstvy l fólie vnútri druhého zárezu í.Bariérová vrstva Ä je vyrobená z polyetylénu, polyamidu alebo etylénvinylalkoholu, kým zvyšné vrstvy sú vyrobené z polyetylénu, polypropylénu, polyesteru a polyamidu.Obal podľa Vynálezu sa vyrobí nasledujúcim spôsobomVytláčaním alebo laminovaním sa vytvorí viacvrstvová bariérová fólia g, na vonkajšej vrstve l fólie a/alebo na laminovanej alebo potláčanej vrstve k sa Vytlačia vopred nastavené odtlačky a značky 5 pre fotobunku zariadenia na výrobu zárezov 5, A a/alebo na aplikáciu antiadhézneho náteru V preregistri na mieste,kde sa dá zárez ľahko nadvihnúť tak, aby vytvoril príchytku na otváranie. Na tento účel sa používa tlačiarenský flexografický stroj vybavený preregistrom. Na obaly na potravinárske výrobky sa aplikujú nátery otestované na tento účel použitia a nátery odolné proti vysokým teplotám. Následne sa viacvrstvová bariérová fólia g privádza do zarezávacieho zariadenia, kde sa podľa značky 5 vytvorí prvý zárez 5. Na tento účel sa použivajú rotačné mechanické vysekávacie stroje, ploché mechanické vysekávacie stroje alebo laserové rezačky. Potom sa viacvrstvová bariérová fólia g laminovaním alebo lepením spojí s vonkajšou vrstvou l fólie. Na tento účel sa používajú stroje na laminovanie bez rozpúšťadla alebo stroje na laminovanie s rozpúšťadlom. Môže sa použiť aj stroj na poťahovanie. Po spojení týchto prvkov l, g do fóliového prvku, sa tento privádza do rezacieho zariadenia, kde sa fóliový prvok nareže na pásy s vopred určenou veľkosťou. Na tento účel sa používa kotúčový rezací stroj. Pásy sa potom privádzajú do zarezávacieho zariadenia, kde sa pomocou značky 5 na povrchu vonkajšej vrstvy l fólie vytvorí druhý zárez i. Na tento účel sa používajú rotačné mechanické vysekávacie stroje, ploché mechanické vysekávacie stroje alebo laserové rezačky. Potom sa na baliacich, zváracích alebo lepiacich strojoch vytvaruje obal, zložený z podložky Ľ a fóliového uzatváracieho krytu l, najmä spojením týchto dvoch prvkov dohromady. Na tento účel sa používajú vertikálne baliace stroje, horizontálne baliace stroje typu flowpack alebo horizontálne baliace stroje typu multivac. Podložka Ľ môže byť Vyrobená napr. z polyetylénovej fólie. Tento môže mať tvar tepelne vytvarovaného plastového podnosu.l. Barierový obal s bariérou proti vonkajším faktorom, ako sú plyn, voda, pachy, ktorý sa dá ľahko otvoriť, zložený z plastovej podložky a fóliového uzatváracieho krytu tesne spojeného s hranou podložky, najmä zvarením, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že Zahŕňa dve navzájom spojené vrstvy fólie, vonkajšiu vrstvu (l) fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu (2), pričom viacvrstvová bariérová fólia (2) je zložená z vrstvy(Za) so zvárateľným materiálom prvej prostrednej vrstvy (Zb) s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m na vytvorenie plochy na zachovanie tolerancie zarezania a na zabránenie poškodeniu bariérovej vrstvy (2 c) bariérovej vrstvy (Zc) s hrúbkou od 0,5 m do 1,5 m na zaistenie dobrej bariéry druhej prostrednej vrstvy(Zd) s hrúbkou väčšou alebo rovnajúcou sa 0,5 m na vytvorenie plochy na zachovanie tolerancie rezania a na zabránenie poškodeniu bariérovej vrstvy (Zc), vrstvy (Ze) na laminovanie alebo na potlač, pričom aspoň na jednom z povrchov viacvrstvovej bariérovej fólie (2) je vytvorený prvý zárez (3) a na vonkajšom povrchu vonkajšej vrstvy (l) fólie je vytvorený druhý zárez (4) pokrytý adhéznym náterom na vytvorenie príchytky na otvorenie, a časť viacvrstvovej bariérovej fólie (2) vnútri prvého zárezu (3) je umiestnená priľahlo k časti vonkajšej vrstvy (l) fólie vnútri druheho zárezu (4), pričom plocha povrchu viacvrstvovej bariérovej fólie (2) vnútri prvého zárezu (3) je menšia alebo rovnaká ako plocha povrchu časti vonkajšej vrstvy (l) fólie vnútri druhého zárezu (4).2. Obal podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že bariérová vrstva (Zc) je vyrobená z polyetylénu, polyamidu alebo etylénvinylalkoholu a vrstva 2(a), prvá prostredná vrstva (2 b), druhá prostredná vrstva (Zd) a vrstva 2(e) sú vyrobené z polyetylénu, polypropylénu, polyesteru a polyamidu.3. Spôsob výroby bariérového obalu podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa vytláčaním alebo laminovaním vytvorí viacvrstvová bariérová fólia a na vonkajšiu vrstvu fólie a/alebo na laminovanú alebo potláčanú vrstvu sa vytlačia vopred nastavené odtlačky alebo značky pre fotobunku zariadenia na zhotovenie zárezov a/alebo na aplikáciu antiadhézneho náteru v preregistri na mieste ľahkého nadvihnutia zárezu na vytvorenie príchytky na otváranie, následne sa viacvrstvová bariérová fólia privedie do zarezávacieho zariadenia, kde sa pomocou značky vytvorí prvý zárez, a potom sa viacvrstvová barierová fólia spojí s vonkajšou vrstvou fólie laminovaním alebo lepením, následne po spojení vonkajšej vrstvy fólie a viacvrstvovej bariérovej fólie dohromady do fóliového prvku sa privedie fóliový prvok do rezacieho stroj a, ktorý nareže fóliový prvok na pásy vopred určenej veľkosti a tieto pásy sa privádzajú do zarezávacieho stroja, kde sa pomocou značky na povrchu vonkajšej vrstvy fólie vytvorí druhý zárez a následne sa na baliacich, zváracích alebo lepiacich strojoch vytvorí obal z podložky a z fóliového uzatváracieho krytu, najmä spojením týchto dvoch prvkov dohromady.

MPK / Značky

MPK: B32B 37/02, B65D 85/72, B65D 51/22

Značky: bariérou, faktorom, spôsob, vonkajším, výroby, bariérový, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-288350-barierovy-obal-s-barierou-proti-vonkajsim-faktorom-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bariérový obal s bariérou proti vonkajším faktorom a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty