Stranička u prostorových galanterních výrobků

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KUBEČEK LADISLAV ing.,PAVLÍK JDSEF, HRADEĽ KRÁLUVĚ VYDRAL FRANTIŠEK, ZLÍN(57) Řešení se týká způscbu provedení straniček u prostorových galanterních výrobkůa jejich vzájemného pevného spojení, kdy stranićky jsou vytvoreny v pásuvěm profilu a tvoří je současně ochranná lemüvka hrany výrobku, vlastní profil stranícky a spojuvací hrana. Řešení lze využít při výrobě aktuvek, tašek, kutrů a kabel.vynález se týká stranićek u prostorových galanterních výrobků a jejich vzájemného spojení.Jsou známé prostorové galanterní výrobky, jež mají celé straničky a ostatní dílce vymanipulované z odpovídajících materiálů. Z takto pripravených částí se pak kompletují celé výrobky šitím, lapením, svarováním a nýtováním, kdy sesazováním straniček s ostatní mi hlavními díly a postupným spojováním k sobě dochází k vytvorení prostorového výrobku.U takto pripravenaho výrobku jsou vzniklé hrany spojených dílců se straničkami pŕekrývány našitím lemůvky. Ta začištuje hrany výrobku a chrání je pred poškozením. Toto provedení je pracné a náročné na manipulační prostor u jednotlivých pracovních operací. Spojování hlavních dílů se straničkami vyžaduje velkou zručnost pracovníků a vzhledem ke stížená manipulovatelnosti vlivem prostorového uspořádání výrobku je nutné zhotovovat pro některé pracovní operace speciální prípravky pro vykonání príslušného úkonu.Jsou rovněž známé galanterní výrobky u nichž vzniklé hrany spojených dílců se straničkami nejsou následně chráněny lemůvkou, ale jsou jen dále upravovány a opracovávány, aby se docílilo lepší úpravy hrany i celkového vzhledu výrobku. Rovněž toto provedení je velmi pracné a zejména trvanlivost takto zhotovených výrobků je krátka. Pri jejich používání dochází k trepení a dalšímu porušování hran výrobku, tím se zvyšuje namáhání spojů, dochází k jejich porušení a tím i k znshodnocení celého výrobku.Uvedené nevýhody odstraňuje stranička u prostorových galanterních výrobků podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z ochranná lemůvky hrany výrobku, vlastního rovného profilu straničky a spojovací hrany. Spojovací hrana straničky je vzájemné pripojene k dělíoí prihrádce pomocí profilu. Profil je vytvoren tak, že jedna strana lícuje se spojovací hranou a druhá protilehlá strana profilu je opatrena príchytky pro upevnění dělící prihrádky výrobku. Spojovací profil. který lze využít bud jako vnější, nebo vnitřní zefixuje vzájemně obě části spojovací hrany straničky včetně dělící prihráoky výrobku.Způsob provedení stranićek podle vynálezu lze využít u výroby prostorových galanterních výrobků, nebot se tím usnadňuje kompletece a montáž výrobků, dochází ke zvýšení produktivity práce, ůspore použitého zakladního materiálu a zároveň sa podstatné snižuje požadavek na mezioperační dopravu a manlpulační prostor u jednotlivých výrobních operací.Príklad provedení stranícky v pásovém profilu podle vynálezu je uveden na výkresech(obr.l-5), kde na obr. l je znázornéna straníčka, na obr.2 provedení výrezu páeového profilu,na obr.) složení pésového profilu a vytvorení prostorového výrobku, na obr.4 spojovací profil vnitrní na obr.5 spojovací profil vnější.Stranička pásového profilu je vytvořena jako jadnodílný calek, který má ochrannou lemůvku l hrany výrobku. Ta na jedné straně prechází ve vlastní rovný profil 3 straničky a na opacné straně je zakončena spojovací hranou g (obr.1). Pred vlastním pripevněním stranícky k ostatním hlavním dílům 1 výrobku jsou na rovnám profilu 3 straničky provedeny výrazy Š(obr.2), aby pri složení (obr.3) byl vytvoren prostor pro SPOJUVBGÍ hrąnv ł 3 m°h 1 QÚ° 3 ĺt R 5 složení. Pripevnění stranícky k hlavnímu dílu 1 výrobku se provádí aešitím, nebo svarováním v místě ochranné lemůvky lrdo níž je hrana hlavního dílce 1 výrobku predem zasunuta. Složením straničky a hlavního dílu 1 výrobku se vytvorí požadovaný prostorový tvar, který so zafixuje pomocí profilu 2. Profil 2 na jedná straně lícuje s tvarem spojovacích hran 2 straničky a na druhé je opatren príchytkami A k uchycení dělící prihrádky výrobku.Stranićka u prostorových galanterních výrobků, vyznačující se tím, že sestává z ochranné lemůvky (1) hrany výrobku, vlastního rovného profilu stranićky (2) a spojovací hrany (3),která je vzájemné pripojene k dělící prihrádce pomocí profilu (5).

MPK / Značky

MPK: A44B 17/00

Značky: výrobků, galanterních, stranička, prostorových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-270262-stranicka-u-prostorovych-galanternich-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stranička u prostorových galanterních výrobků</a>

Podobne patenty