Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů

Číslo patentu: 266681

Dátum: 12.01.1990

Autori: Struška Josef, Drastich Horymír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DRASTICH HORYMÍR ing. , 75 x . Řuàr vynález STRUSKA JOSEF ing., OSTRAVAzapojení pro snížení energetických ztrát svařovacích(57) zapojení odstraňuje energetické ztráty při chodu svařovaoích agregárů v době, kdy není vytvořen elektricky oblouk mezi evařovaoš elektrodou e avařovaným materiálom. aeová konetanta cca 120 sekund od hoření oblouku do vypnutí evařovacího agregátu zaručuje dalsi možné operace při preruěovaném oblouku. Podstatou zapojení je to, že používá časovýčlen, invertor, koncový etupen s akční člen. spojením výetupních evorek svařovacího agregátu - dotekem elektrodyse svařova m materiálem, dojde prostřednictvím rídioího obvodu a následně invertoru k přivádění napětí na kondenzátor časového členu - časový člen dlouhou nabíjecí a krátkou vybíjecí konatantu. Tím dojde k sepnutí koncového stupně a ke spojení spínacího kontaktu relé koncového stupně a zapojení oívky akčního členu v přívodu ke svařovacímu- agregátu. Součaeně se epínací diodou odpojí zpětná vazba koncového stupně a řídící obvod je napo en na napětí na výstupu svářeoího agreg tu. Dlouhé doba nabíjení oca 120 sekund časového členu zaJietí překlenutí časových prodlev mezi m hořením oblouku, například při výměně elektrodg, úpravě svařovanébo materiáluVynález se týká zapojení pro snížení energetických ztrát svařovacích agregátů.Svařovací agregáty po připojení na napájecí napětí mají ztráty elektrické energie ve vlastních ztrátách naprázdno transformátoru a ve ztrátách při chodu chladícího ventilátoru. Využití svařovacích agregátů - vlastní svařování,je dosti nízké, a tím vznikají značné energetické ztráty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení pro snížení energetických ztrát svařovaoích agregátů podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom,že výstup svařovacího agregátu je při~ pojen na vstup řídícího obvodu,jehož výstup je připojen na invertor,na jehož výstupu je připojen časový člen,jehož výstup je připojen ke koncovému stupni,ke kterému jsou připojeny jednak zpětná vazba na řídící obvod a jednak přes kontakt akční člen,současně invertor,časový člen a koncový stupeň jsou připojeny na zdroj bezpečného napětí,který je s akčním členem při~ pojen k hlavnímu vypínači napájení.zapojení pro snížení energetických ztrát svařovacích agregátů podle vynálezu odstraňuje energetické ztráty při chodu svařovacích agregátů naprázdno,tj. v době,kdy není vytvořen elektricky oblouk mezi svařovací elektrodou a svařovaným materiálem.Časová konstanta cca 120 sekund od hoření oblouku do vypnutí svařovacího agregátu zaručuje další možné operace při přerušeném oblouku.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedenív zapojená pro snížení energetzlclcých ztrtíl svařovacího agregátu podle vynálezu.Do přívodního vedení napájení łQ,například 380/220 V, 50 Hz je zapojen hlavní vypínač §,za kterým jsou v přívoduke svářecímu agregátu 1 zapojeny spínací kontakty akčního členu §.Za hlavní vypínač § je rovněž připojen zdroj bezpečného napětí g a přívod k cívoe akčního členu Q přes spínscí kontakt relé koncového stupně §.Výstup 2 svářecího agregátu 1 je připojen jednak na svařovací kleště a jednak na vstup řídícího obvodu ł.Výstup řídícího obvodu l je připojen na vstup invertoru 2 na jehož výstupu je připojen časový člen 5,na jehož výstupu je připojen koncový stupeň 2.2 koncového stupně 2 je vedena zpětná vazba na řídící obvod ł.Invertor ,časový člen 5 a koncový stupeň 5 jsou připojeny na zdroj bezpečného napětí g.V klidovém stavu,kdy je sepnut hlavní vypínač §,ale napájecí napětí svařecího agregátu 1 je odpojeno spínacími kontakty akčního členu §,přichází napájecí napětí na zdroj g.Řídící obvod l je napájen přes spínací diodu zpětnou vazbou z koncového stupně §.Invertor g,časový člen A s koncový stupeň 2 jsou napojeny na stabilizované napětí zdroje bezpečného napětí g.Časový člen A je nabit,a tím aehoncový stupeň 2 v klidovém stavu.Spojením výstupních svorek 2 svářecího agregátu 1 - dotekem elektrody se svařovaným materiálem,dojde prostřednictvím řídícího obvodu l a následně invertoru 2 k vybitííkondenzátoru časového členu A - časový člen A má dlouhou nabíjeoí a krátkou vybíjecí konstantu.Tím dojde k sepnutí koncového stupně 5 a ke spojení spínacího kontaktu relé koncového stupně Q a zapojení cívky akčního členu § v přívodu ke svářecínu agregátu 1.Současně se uzavře spínací dioda koncového stupně 5 a řídící obvod l je napojen na napětí na výstupu 2 svářecího agregátu 1.Dlouhá doba nabíjení cca 120 sekund časového členu 1 zajistí překlenutí časových prodlev mezi hořením oblouku,tj. výměna elektrody, uprava svařovaného materiálu a podobně.Časový člen A je udržován obloukovým napätím z výstupu 3 prostřednictvím řídícího obvodu l a invertoru 2 ve vybitém stavu.V případě,že časovú prodleva V hoření oblouku je delší než cca 120 sekund,dojde k nabití kondenzátoru časového členu g,a tímk vypnutí koncového stupně j.Dojde k odpojení spínacího kontaktu a k uzavření zpětné vazby spínací diodou koncového stupně Q,a tím k rozpojení obvodu cívký akčního členu Q a k rozpojení jeho spínacích kontaktů a k přerušení napájecího napětí pro svářecí agregát 1.Současně je napojen řídící obvod ł přes spínací diodu koncového stupně Ž zpětnou vazbou na zdroj g,časový člen 5 je nabit a koncový stupeň j je v klidověm stavu.Zapojení pro snížení energetických ztrát svařovacích agregátů používající časový člen,invertor,koncový stupeň a akční č 1 en,význačující se tím,že výstup (9) svařovacího agregátu (7) je připojen na vstup řídícího obvodu (l),jehož výstup je připojen na invertor (3),na jehož výstupu je připojen časový člen(4).jehož výstup je připojen ke koncovému stupni (5),ke kterému jsou připojeny jednak zpětná vazba na řídící obvod (1) a jednak akční člen (6),současně invertor (ął časový člen (4) a koncový stupeň (5) jsou připojený na zdrojv ezpečného napětí který je s akčním členem (6) připojen k hlavnímu výpínači (8) napájení (10).

MPK / Značky

MPK: B23K 9/32

Značky: energtických, agregátu, snížení, zapojení, ztrát, svařovacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266681-zapojeni-pro-snizeni-energtickych-ztrat-svarovacich-agregatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů</a>

Podobne patenty