Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadlec Jiří, Laga František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) LAGA Rammšnx ing., Autor vynález unmc .uší, NAPAJEDLAZařízení ke ćhlazení vytlačovaných ohebných(57) Zařízení ke chlazení vytlačova~ ných ohebných profilů z plastů, zejména z měkčenéhn polvvinvlchloridu je určeno pro použití tem, kde je obtížné utěsnování vodní lázně u vstupu a výstupu profilu a tam kde se požadu e možnost rychlé změny delky chladící l zně. Vytlačevaný profil vstupuje do chladící lázněa rovněž z ní vvatupuje přes hladinu a v ěikmé rovině se pohybuąe směrem nahon ru ve vodní tříšti, kterastéká po pro~ filu a vytváří vodní lázen. Chladicí zařízení sestává z chladící nádrže, jejíž uchycení umožnuje šikmé nastavení nádrže. Přepážka 3 otvorem pod hladinou chladící lázně uzavírá prostor chladícího zařízení s vodní tříští.Vynález se týká zařízení ke chlazení vytlačovaných ohebných profilü z plastů,zejména z měkčeného PVC.Dosud známá používaná zařízení ke chlazení vytlačovanychprofilů jsou rozdělena podle způsobu chlazení a to ve-vodnízařízení probíhá chlazení v horizontélní rovíně. U těchto zařízení je problémem utěsnění jak vstupu, tak i výstupu profilu z i chladící lázně, popřípadč přechodu z chladící lázně do vodní tříště. Na profilech, zvláště pak tvarově členitých, zůstává chladící voda na jejich povrchu a je přenášena dál do odtahovacího zařízení, kde zatéká do zařízení. Pokud se používají na vstupech a výstupech těsnící manžety, musí se tyto při změně profilů měnit a nebo po určitém čase obnovovet, neboĺ se poškozují. Při zahajování výroby tímto způsobem profil nemůže být ochlazován, dokud není provlečen celým zařízením. KVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle předloženého vynálezu. Chladící zařízení s chladící lázní a vodní tříští je tvořeno chladící nádrží, která má v přední části přepážku, v jejíž spodní části, pod hladinou chladící lázně je otvor pro průchod chlszeného profilu. Chladící nádrž je uchycena na čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící lázně.Vůěí profilu protisměrný pohyb chladícího média zajíštuje postupné ochlazování vytlačovaného profilu, poněvadž tento vstupuje nejdříve do téměř klidné lázně s vyšší teplotou a následně je ochlazován íntenzívnějším způsobem chladnější vodní tříští, což zlepšuje kvalitu fínálního výrobku. Další výhodou je to, že šikmost chladící nádrže je nastavitelná, čímž lze dosáhnout různé délky chladící lázně a tím í délky setrvání vytlačovaného profi» lu v lázni, což příznívě ovlívňuje kvalitu výrobku.Konkrétní provedení předmětu vynálezu je na obr. 1, který znázorňuje provedení uspořádání chladícího zařízení ve schematickém podélném řezu chladící nádrže. ~Zařízení podle vynálezu se skládá z-chladící vany Q ulože 4 né na čepech lg, jejichž poloha se nastavuje stavěcímí šrouby ll. Úhlem sklonu chladící vany Q a polohou posuvného podpěrného roštu 1 se volí délka chladící lázně lg tak, aby hladina byla vždykou 1 vytváří kapalinový uzávěr oddělující prostor s vodní tříští. Tato je tvořena soustavou trysek 3. Vytlačovany profil 2 vytváře ny vytlačovací hlavou l vstupuje do chladící lázně přes hladinua je veden pomocí válečku Q a vodícího oka §, které je součástí podpěrného roštu, pod hladinou chladící lázně lg skrz otvor 2 v přepážce 1. Po výstupu z chladící lázně lg je vytlačovaný profil g tažen po podpěrném roštu 1, kdeje dochlazován vodní tříští vytvářenou soustavou trysek 2.Na výkmesu nejsou znázorněny přívody ani odvody chladící vody a rovněž způsob stavění stavěcích šroubů ll, nebot se ne týkají podstaty předmětu vynálezu.3 aäàm deného zaří Vzhledem k varíabílnosti rovíny chlazení uvezení lze toto použít nejen pro profily z p 1 astůa 1 e í pro pro Z pryžeZařízení ke chlazení vytlačovaných ohebných profílů z plastůnádrž /3 Ž je uchycena na čep šikmo, přičemž v přední části chladící nádrže /3/ je přepážka/4/ s otvorem /5/ umístěným pod hladinou chladící lázně /12/.

MPK / Značky

MPK: B29C 47/78

Značky: vytlačovaných, profilů, ohebných, plastů, způsob, chlazení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-265691-zpusob-ke-chlazeni-vytlacovanych-ohebnych-profilu-z-plastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů</a>

Podobne patenty