Závěs svítidla

Číslo patentu: 263417

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaňka Jan, Souček Pavel, Jirman Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PU PIS VYNÁLEZU 263417FEDERÁLNI ÚRAD (40) Zveřejnčno 16 09 sa PRO VYNALEZY (45) Vydáno 20 O 1 92 05) JIRMAN PAVEL ing.,Autor vynálezu KAŇKA JAN ingZávěs Je určen ze ména pro bižuterní svítidla, pripadně jine předměty. Závěs je tvořen plochým oválným tělesem u je~ hož horního konce je vytvořen závěeny otvor a V jehož Spodní části je vytvořen podélný řetězový otvor.-ĺÁv/ .á, Výnález se týká závěsů na svítidla, zejména okrasná řetězová svítidla.Dosud známé závěsy jsou převážně tvořeny závěsnou trubkou, na jejímž hornín konci je prostřednictvím závitového nebo jiného spoje upevněno závěsné oko. Toto oko je vytvořeno obybem z tvarového drátu nebo plechu. K dolnímu konci závěsné trubky je připevněno pomocí podobného spoje řetězové oko z ohnutého drátu nebo plechu. Zemnící šrouby jsou pro zemnící vodiče umístěny bud na samostatnén štítku upevněném závitovým spojem na závěsné trubce, nebo jsou součástí závitového nebo jiného spoje upevněného na hornín konci závěsné trubky.Nevýhodou dosud používaných závěsů je technologické náročnost výroby jednotlivých dílů, vliven velkého počtu dílů náročných na montáž a tím vysoká spotřeba materiálu a vysoká cena. Nemají plynulý přechod ze závěsného řetězu do závěsné trubky, kde je nutný mezičlen pro přizpůsobení úchytu.Výše uvedené nevýhody odstraňuje závěs na svítidla podle výnálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen plochýn oválnýn tě 1 esen,u jehož horního konce je vytvořen závěsný otvor a v jehož spodní části je vytvořen podélný řetězový otvor. Závěs může být proveden tak, že na plochén oválném tělese je upravena zemnící svorka. Tato svorka může být s výhodou vytvořena zářezemĺproti němuž je unístěn upevňovací šroub zemnícího vodiče. Závěs může být proveden tak, že na plochém oválném tělese je unístěna objímka s aretačním členem pro držení krycí růžice.- 2 Výhodou závěsu podle vynálezu je předevšín jeho snadná výroba běžnou lisovací technikou, snížený počet dílů,snížené nateriálová náročnost a snadna montáž. Závěs zaručuje spolehlivoat při zavěšení svítidla beze změny provedené elektroinstalace včetně zennění. Je možno použít stávající růžice. Závěs přináší zvýšení estetického vzhledu při napojení na řetěz.Vynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. 0 br.1 zobrazuje nárysný pohled na závěs, obr.2 zobrazuje bokorysny pohled na závěs, obr.3 zobrazuje celkový pohled na závěs opatřený růžicí a elektroinstalací,obr.4 zobrazuje půdorysny pohled na posuvnou objímku k uchycení růžice, obr.5 zobrazuje řez posuvnou objímkou.Závěs podle vynálezu je tvořen plochý oválnýn mo- saznýn tělesen l . U horního konce tohoto plochého oválného tělesa l je vytvořen závěsny otvor g a v jeho spodní části je podélny řetězový otvor 3. Tento podělny řetězový otvor 3 je vytvořen po více než polovině délky plochého oválného tělesa l. Na plochén oválnén tělese l nnőůz býřvytvořena zemnicí svorka 5, kterou tvoří zářez Ž uníatěný mezi závěsnyn otvoren g a podélným řetězovým otvoren 1. Uchycení zemnícího vodiče se děje upevňovacím šroubem Q unístěném v zářezu 2. Zářez Q je proveden frézováním, případně lisovánín. Posuvná objímka 1 je z válcového materiálu, do které je vytvořen otvor ll pro prüchod elektrického vodiče lg o vodící zářezy gg pro vedení plochého oválného tělesa ł. Zajištění posuvné objímky 1 v požadované poloze je unožněno závrtným šroubem Q. Na konci elektrického vodiče lg je upevněna svorka li.Vlastní montáž se provede tak, že ploché oválné těleso l opatřené zemnícími šrouby Q se zasune do vodících zářezů lg posuvné objímky 1, která je pevně spojena s růžící 2. Montáž elektroĺnatalace a zavěšení svítidla probíhá tak, že se posuvná objínka.Ž s rúžicí g posune do požadované polohy plochého oválného tělesa l, provedese protažení vodiče lg, zapojení na zemnící svorku A zemnícíni šrouby §, zavěšení pomocí závěsného otvoru g a provede se připojení elektroinstalace prostřednictvím svorky li na přívod elektrického proudu. Nakonec se posune objímka 1 s růžicí 3 do horní polohy pro zakrytí závěsného háku a elektroinstalace a zajistí se červíkem, který představuje aretační člen §.Závěs na svítidla podle vynálezu je upotřebitelný zejména na okrasná, řetězová svítidla s elektrickými osvětlovacíni členy. Použití závěsu není omezeno i pro jiná svítidla, zejména svíčková a jiné druhy použití, zejména zá věsu ozdobných předmětů v bytových ínteriérech.1. Závěs na svítidla, zejména okrasné řetězová svítidla,vyznačující se tím, že je tvořen plochým oválným tělesen /1/,u jehož horního konce je vytvořen závěsný otvor /2/ a V jehož spodní části je vytvořen podélný řetězový otvor /3/.2. Závěs podle bodu l,vyznačující se tím, že na plochém oválnén tělese /l/ je dpravena zemnící svorka /4/.3. Závěs podle bodů l a 2,vyznačující se tím, že zemnicí svorka /4/ je vytvořena zářezem /5/,proti němuž je umístěn upevňovací šroub /6/ zemnícího vodiče.4. Závěs podle bodů l až 3,vyznačující se tím, že na plochém oválném tělese /1/ je umístěna posuvná objímka /7/ s aretačním členem /8/ pro držení krycí růžice /9/.5. Závěs podle bodů l až 4,vyznačující se tím, že posuvná objímka /7/ je tvořena kruhovým tělesem /lO/ se středovýn otvoren /114 v němž jsou proti sobě vytvořeny vodící zářezy /12/.

MPK / Značky

MPK: F21V 21/02

Značky: svítidla, závěs

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263417-zaves-svitidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závěs svítidla</a>

Podobne patenty