Čepička kloubní hlavice

Číslo patentu: 263405

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Žzxš klWdšggů-UGJJ u A 61 F 2/36 FEDERÁLN( Umm PRO VYNALEZY MO)Zvdąnüm 16 09 88(75) « PAVLANSKÝ RUDOLF prof. MUDr. CSc., WWWĚIWZ SLAVÍK MIROSLAV prof. MUDr. csc., PRAHAČepička kloubni hlavice, zejména hlavice femuru pro aloplastiky kyčelníchkloubů, j opatřena soustavou otvorů tunošzlujicích fixaci čepičłcy na kloubu. Na vaitřní straně může být čepička opatřena nergvnostmi, například výstupky nebo rýhwui. Cepička může být pro dalsi zvýšení fixace čcpicky na kloubu opatřena příčnými výątuplcy orientovamřmi směrem dovnitr čepičłzy.Vynález se týká čepičky kloubní hlavice, zejménahlavice femuru pro aloplasüky kyčelních kloubů.Pro aloplastiky kyčelních kloubů se používaly celistvé,volně ložené čepičky. Tyto volně ložené čepičky nebyly pro daný účel zcela vhodné. V poslední době se používají kovové a keramické čepičky, které se pomocí kostního cementu zafixují na přimodelovanou hlavici stehenní kosti. Použití kostního cementu však sebou přináší problémy z hlediska biologického i mechanicko-chemického.Dosud známé čepičky kloubní hlavice zdokonaluje vynález. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čepička je opatřena soustavou otvorů. otvory v čepičce kloubní hlavice umožní postupem časů vytvoření jizvovité a jizvovitě chrupavčité tkáně,schopné udržet ěepičku pevně zafixovanou na hlavici femuru.V některých případech je výhodné, jestliže je čepička na vnitřní straně, přiléhající ke kosti, opatřena nerovnostmi,například výstupky, rýhami a podobně. Obzvláště výhodné je,jestliže se čepička podle vynálezu opatří příčnými výstupky orientovanými směrem dovnitř čepičky, tj. směrem do kloubní hlavice. Tím se dále zlepší fixační vlastnosti čepičky podle vynálezu.Čepička kloubní hlavice podle vynálezu může být zhotovena z kovu, plastu, keramiky, bioskla, uhlíkatých sloučenin nebo jejich slitin a jiných vhodných materiálů.Výhodou čepičky kloubní hlavice podle vynálezu je především to, že umožňuje použití menšího množství aloplastického materiálu v organismu, což umožňuje dlouhodobou životnotnost implantátu. To umožňuje operaovat i mladé pacienty bez obav o životnost implantátu. Kloubní jamka podle vynálezu dále umožňuje vyhovující lubrikaci kloubu pomocí kloubní tekutiny. Vytvářejí se ilepěí biomechanické vztahy mezi kostí a implantátem a tím i vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tím se vytváří i lepší podmínkypro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu.vynález je blíže vysvětlen na popisu dále uvedených příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu. Na obr.l až 3 Jàou znázorněny pohledy na různé varianty provedení čepičky kloubní jamky podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněna čepička kloubní hlavice, jejíž těleso l je provedeno z nerezavějící oceli. V tělese l čepičky jsou provedeny otvory g, které jsou v tomto případě čtvercové. U čepičky kloubní hlavice dle obr. 2 jsou otvory g v tělese l kruhové a u provedení dle obr. 3 jsou oválné. Otvory g mohou být vytvořeny různými technickými prostředky, jako například tak, že se vlaszní těleso l vytvoří ze sítoviny, pórovité hmoty s většími otvory a podobně. Také technologie zhotovení může být různá. Čepičky je možno vytvářet mechanickým obráběním, lisováním a dalšími technickými postupy. Těleso l čepičky je na vnitřní straně opatřeno nerovnoscmi Ž například výstupky nebo rýhami.U provedení podle obr. 3 je čepička opatřena příčnými výstupky 5. Tyto příčné výstupky 5 orientované směrem dovnitř,13. do kloubní hlavice, mohou být k tělesu i čepiöky přinýtovány anebo přivařeny. Nejvŕhodnější je však, jestliže se tyto příčné výstupky A vytvoří vyhnutím výřezů z tělesa l čepičky. Tím se zamezí jakémukolív nebezpečí koroze respektive elektrokoroze.Při implantaci kloubní hlavice podle vynálezu se lůžko pro ímplantát připraví běžnými operačními technikami, snesením chrupavky a otevřením prostoru v kostní trámčině, čímž se umožní výstup granulací do otvorů v čepičce po jejím nasazení. Granulace pak vytvoří fixujíoí jizvu, až jizvově chrupavčitou tkánĺ Podle velikosti pcienta se čepičky vyrobí v několika velikostech.Čepička kloubní hlavice podle vynálezu se dá použít vedle plastiky kyčelních kbubů i pro plastiku kolen, ramen, loktů,hlezna a drobných kloubů.Čepička Kloubní hlavice, zejména hlavice femuru pro aloplastiky kyčelních kloubů, vyznačující se tím, že těleso /l/ čepičky je opatřeno soustavou otvorů /2/.Čepička kloubní hlavice podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že těleso/l/ čepičky je na vnitřní straně opatřeno nerovnostmi /3/, například výstupky nebo rýhami.Čepička kloubní hlavice podle bodů 1 a 2,vyznačujicíse tim, že těleso /1/ čepičky je opatřeno příčnými výstupky /4/ orientovanými směrem dovnitř čepičky.

MPK / Značky

MPK: A61F 2/36

Značky: kloubní, hlavice, čepička

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263405-cepicka-kloubni-hlavice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čepička kloubní hlavice</a>

Podobne patenty