Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek

Číslo patentu: 261476

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vítek Jiří, Hanák Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22 mmasenonoĺl os se (m) c(54) Zaslepovací nástavec trnu pro opracováníotvoru dutých tyčí a trubekZaslepovací nástavec trnu Je určen pro opracování otvoru dutých tycí a trubek, zejména radiálním kováním za studena. Těleso zaslepovacího nástavoe trnu obsahuje ve střední části vnějšího obvodu drěšku v níž je uložena pružná mémbrána válcového tvaru, opatřena alespon jedním těsnicím kroužkem. Válcová plochá drážka tělesa za- 5 7 L 3 5 2 slepovacího nástavec trną je opatřena vstupními a výstupními otvory propřivádění a odvádění vplachového média. Celní plocha drážky telesa zaslepovacího nástavce trnu může být opatřena těgnicím kroužkem kruhováho průřezu.261 476 Vynález se týká,zaslepovaciho nástavce trnu pro opracovániotvoru dutých tyčí a trubek.V současné době se pro opracováni otvoru dutých tyčí a tru~ bek používá pneumatického nebo hydraulického Výplachu jen na strojich opatřených pevným utěsněnim jednoho nebo obou konců duté tyče připadně trubky. Při opracováni otvoru však dochází ke ztrátám materiálu, neboř určitou část délky tyče nelze opracovat. Většinou však při opracováni otvoru tyčí nebo trubek neni,vzhledem ke konstrukcí strojů, používáno pneumatického ani hydra~ ulického jvýplachu. Při opracováni se nečistoty případně uvolněné částečky periodicky otiskuji do povrchu otvoru a způsobuji tak vady na povrchu otvoru. Poškozené výtvarky jsou bud vyřazovány,nebo musi být opracovány dodatečnými operacemi, které zvyšuji spotřebu materiálu a zpracovatelské náklady.Uvedené nevýhody stávajiciho stavu techniky do značné miry odstraňuje zaslepovaci nástavec trnu pro opracovani otvoru tyčí a trubek podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že těleso zaslepovaciho nástavce trnu obsahuje ve střední části vnějšiho obvodu drážku, v níž je uložena pružná membrána válcového tvaru/ opatřenä alespoň jedním těsnicim kroužkem, přičemž válcová plocha drážky tělesa zaslepovaciho nástavce trnu je opatřena vstupnimi a výstupnimi otvory pro přiváděni a odváděni výplacho 261 475 vého media. Podstatou vynálezu dále je, že čelni plocha drážkytěgesa zaslepovaciho nástavce trnu je opatřena těsnicim kroužkem kruhového průřezu.Výhodou zaslepovaciho nástavce trnu podle vynálezu je zvýšení kvality povrchu zpracovávaných dutýoh tyčí a trubek, sniženi spotřebniłmotností materiálu a snížení hlučnosti na pracovišti tlumenim rezonanci. Další výhodou je možnost zaslepeni potřebné části opracovávaná duté tyče nebo trubky i v průběhu jejího relativniho pohybu vůči nástavci. k němuž dochází při tvářeni s prodlužovánim. Rozpináni a vraceni pružné membrány je ovladatelné tlakem výplachového media.vynález bliže objasni přiložený výkres. kde je znázorněn nárys zaslepovaciho nástavce trnu. ÉTěleso ł zaslepovaciho nástavce trnu obsahuje ve střední části vnějšiho obvodu drážku, v niž je uložena pružná membrána g válcového tvaru,opatřenš alespoň jedním těsnícim kroužkem Q. Válcová plocha drážky tělesa ł zaslepovacího nástavce trnu je opatřena vstupnimi otvory 1 pro přiváděni výplachového media a výstupnimi otvory á pro odváděni výplachového media. Čelni plocha drážky tělesa ł zaslepovaciho nástavce trnu může být opatřena těsnícim kroužkem Q kruhového průřezu. Pružná membrána 2 válcového tvaru může být upevněna zpevhovacim prstencem Z.Těleso ł zaslepovaciho nástavce trnu, které může případně sestávat ze dvou pevně spojených části,je pevně upnuto na nezob~ rezený trn stroje. Trn stroje společně se zaslepovacim nástavcem trnu se zasune do zpracovávané tyče nebo trubky před zavedenim výplachového media do vstupniho otvoru 1 pro přiváděni výplachového media. Tlakem výplachového media se vyklene pružná membrána g válcového tvaru a těsnici kroužek š dosedne na vnitřní stěnu trubky. Výplachové medium vychází výstupnimiotvory à pro odváděni výplachového media a protéká mezerou mezi261 475 trnem a vnitřní stěnou opracovávané trubky a unáší uvolněnéčástečky a nečistoty z trubky ven. K zajištění stálého vyklenuti membrány musí být součet průřezů vstupních otvorů 5 pro příváděni výplachového media 2 až 3 krát větší než součet průřezů výstupnich otvorů g pro odváděni výplachového media. Zaslepovací nástavec trnu podle vynálezu je možno využít při redukování dutých tyčí za studena zejména na-strojích pro rotační kování případně při obrábění.vnitřního otvoru válce.1. Zaslepovací nástavec trnu pro zpracování otvoru dutých tyčí a trubek,vyznačující se tím, že těleso (1) zaslepovacího nástavce trnu obsahuje ve střední části vnějšího obvodu drážku, v níž je uložena pružná membrána (2) válcového tvaru opatřena alespoň jedním těsnícím kroužkem (3), přičemž válcevá plocha drážky tělesa (1) zaslepovaciho nástavce trnu je opatřena vstupními a výstupními otvory (4, 5) pro přivádění a odvádění výplachového media.2. Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek podle bodu 1. vyznačující se tím, že čelní plocha drážky rělesa (1) zaslepovacího nástavce trnu je opatřena těsnícím kroužkem (6) kruhovéhn průřezu.

MPK / Značky

MPK: B21C 25/04

Značky: nástavec, zaslepovací, dutých, otvorů, tyčí, trubek, opracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-261476-zaslepovaci-nastavec-trnu-pro-opracovani-otvoru-dutych-tyci-a-trubek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek</a>

Podobne patenty