Komplex aminokyselin jako kombinační roztok pro parenterální výživu

Číslo patentu: 260950

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kruf Miloslav, Mašita Artur, Koubková Hana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

H 9 Amor vynálezu KRUF MILOSLAV MUDr. , MAŠITA ARTUR, KOUBKOVÁ HANA RNDr., PRAHA(54) Komplex aminokyselín jako kombinační roztok pro parentorúlnl výživuŘešení se týká komplexu aminokyselín pro kombinační parenterální léčebnou výživu ve formě infúzního roztoku s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilisátorů a/nebo antioxidantú komplex obsahuje L-formy následujících aminokyselín valin,leucin, ísoleucin a vodu pro injekce do 1 000 ml a má hodnotu pH 5,0 až 7.vynález se týká komplexu rozvětvených aminokyselín ve formě ínfúzního roztoku pro kombinovanou parenterální výživu, tedy obohacení základního a specialisovaných aminoroztoků L-valinem, L-leucinem a L~isoleucinem nebo ve formě pouze lsolovaného podávání. Tato txojkombinace umožňuje zvýšít hladinu těchto aminokyselín v plazmě a to jak vo formě substituční (při nedostatku těchto aminokyselín zejména při malnutrici), tak využít některých farmakodynamíckých vlastností při vícenásobných hladinách. peto zvýšení umožňuje normalisovat patologické zvýšení některých skupín aminokyselín, zejména obsahujících síru jako je L-metionin a L-oystin a u skupiny aromatických aminokyselín zejména L-fenylalaninu a L-tyrosinu. Tyto výsledky jsou dooilovány přes proteosyntézu a tedy pomocí positivní dusíkové bilance. zvýšené hladiny těchto tří aminokyselín umožňují jejich využití pro oxidaci a tedy získání energie všude.tam kde využití àlukôzy a mastných kyselín vázne,jako při sepsi, jaterním selhání, popáleninovém traumatu, těžkém polytraumatu nebo hepatocerebrálním kômatu. Bylo námi zjištěno, že při hyperosmolárním kômatu jsou rozvětvené aminokyseliny jediným lékem, který je vitálně indikován.Příkladem substitučního a proteosyntetíckého působení námi navrženě trojkombínace rozvětvených aminokyselín může být následující tabulkaovlivnění sudíkové bilance (N g/24 h)n 4 Nemooní s dekompensovanou jaterní cirhosou při základní dietě obsahující 25 g bílkovinpřed podaním 3. den podání S. den podání Neutramin CPříkladem farmakodynamioké působení navržsné trojkombinace je následující aminogramu pacienta 5 jaterním kömatem při použití na počátku čistého roztoku Nutraminu VLI,později v kombinaci s Nutraminem C, ktorý neovlívňuje v důsledku svého složení spektrum aminogramu ve smyslu normalisace, ale působí detoxikačně zejména na hladinu amoniaku.Normá 1 ní hodnoty Bez VLI VLIC Pouze C aminokyselín aminoroztoku (1 200 ml) (800 m 1 VLI) 29.12. 30.12. 7.1. 10.1 L-VAL 259 320 553 350 253 L-LEU 160 218 390 235 57 L-ISO 84 134 235 115 125Amoniak so zoo 170 as soNa aminogramu bez aplikace aminoroztoku při jaterním selhání vidíme vysoké hladiny metioninu (l 4 násobné), vysoké hladiny aromatickýoh aminokyselín jako je tryptofan (Snásobné) a tyrosinu (1,8 násobné), tomu odpovídají i procentuální hodnoty. Fišerův index je vysoce positivní. Aplikace čistého Nutraminu VLI (3.12) způsobí výrazné zvýšení rozvětvených aminokyselín (Z,3 násobné), ale současně pokles L-TRE, L-TRY, L-TYR, L-CYS/2, amoniaku a normalisaci Fišerova indexu. 10.1. při vysazení Nutraminu VLI se hladiny aminokyselín blíží normálním hodnotám.složení přípravku je originální a nikde ve světě neextistuje obdobný přípravek.Využity jsou vlastní zkušenosti v oblasti aminokyselín včetně nejmodernějších poznatků klinických v této oblasti. Vzájemnou kombinaci Nutraminu VL 1 a Nutraminu NEO (základní roztok), stejně tak Nutraminů specíalisovaných jako je Nutramin U, C (ledvinné selhání,detoxidace při jaterním selhání) nebo Nutraminu N a P (základní roztok pro nedonošencea novorozence), lze dooílit optimální přísun rozvětvenýoh aminokyselín ve vztahu k jednotlivým klinickým stavům, což doposud nebylo možné. Je zde možná přísada dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, např. kyseliny askorbové nebo vitaminů skupiny B,minerálníoh látek oharakterisovaných kationty, např. sodíku, draslíku nebo hořčíku a anionty, např. fosfátů nebo chloridu, glyoidů, např. sorbitolu nebo xylitolu, stabilisátorů nebo antioxidantů, např. dvojsiřičitanu sodného. složení komhinačního roztoku z rozvětvených aminokyselín pro zajištění optimálního složení co do obsahu rozvětvených aminokyselín jednotlivých roztoku aminokyselín a to jak základního, tak speoialisovaných je následujícíaminokyseliny 30,00 g na 30 g aminokyselín 100 Obsah celkového dusíku 4,80 g na 30 g aminokyselínK přípravě diñhmĺho roztoku komplexu rozvětvených aminokyselín lze použít jen čistých L-forem těchto aminokyselín. Roztok se obvykle připravuje tak, že se jednotlivé složky bez zvláštního pořadí rozpouštějí ve vodě pro injekci s teplotou nejméně 80 OC, za míchání rychloběžným míchadlem, v ochranné dusíkové atmosféře. Po rozpuštění aminokyselín se ke zvniklému roztoku přidává zpravidla 0,10 až 0,20 g na litr, např. dvojsiřičitanu sodného. Po vyčerpaní se doplní na konečný objem vodou pro injekce. Hodnota pH roztoku se pohybuje V rozmezí 5,0 až 7,0, v případě potřeby se upravuje zčeděnou kyselinou chlcrovodíkovou nebo roztokem hydroxidu sodného nebo jinou farmaceuticky přípustnou zásadou nebo kyselinou. Takto upravený roztok se zfiltruje přes antimikrobiální filtr a plni do infúzních láhvi v atmosfére dusíku, pod laminárním prouděním vzduchu při teplotě 20 °C až 65 °C. Po naplněni do lahví se roztok sterilisuje v autoklávu při teplotě 120 °C po dobu 25 až 30 minut. Bližší podrobnosti o možnostech složení komplexu aminokyselín podle vynálezu jsou ilustrativně uvedeny v následujících płíkladech provedení.Naváží se L-formy čistých aminokyselín a dalších složek podle následující recepturyL-iscleucin 7,22 g/1 Dvojaiřičitan sodný 0,20 q/1 Voda na injekce 1 000 ml Obsah celkového dusiku 4,80 g/1Uvedené složky se rozpusti bez vlastního pořadí v redestixované vodě s teplotounejméně 80 °C za lntensivniho mícháni a V atmosféře dusíku. Po rozpuštěni se roztok 2 krát vyčaří s přidavkem 0,5 ąž 3 t hmot. aktivniho uhlí, vztaženo na hmotnost účinných látek. Potom se roztok zfiltruje přes antimikrobiální filtr a plni se pod laminárním prouděnim vzduchu v atmosféře duslku, při teplotě 20 až 65 °C infúznich láhvi. Steriluje se V autoklávu při 120 °C po dobu 25 minut.Postup stejný jako v příkladu 1 s tim roztilem, že se použije buč jenom sorbitol v množství 50 až 100 q/1 nebo jen xylitol rovněž v množství 50 g až 100 g/1 nebo oba současně. Roztok může být připraven bez obou těchto oukrů pro aplikaci, např. v pediatrickéPostup jako v příkladu 1 a 2 s tím rozdilem, že se jako antioxidant použije dvojsiřičltan sodný v množství 0,2 g až 1,00 g/1.Postup stejný jako v předešlých příkladech s tím rozdílem, že se navíc přidají následující složky v g na 1 litr roztokuKyselina askorbová působí nejen jako vitamin, ale i jako stabilisátor a antioxidant.Postup stejný jako v předešlých přikladech 5 tim roztílem, že se navíc přidají následující kationty a anionty v mmol na 1 litr roztoku

MPK / Značky

MPK: A23L 1/305, A61K 31/195

Značky: parenterální, komplex, výživu, aminokyselin, roztok, kombinační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260950-komplex-aminokyselin-jako-kombinacni-roztok-pro-parenteralni-vyzivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komplex aminokyselin jako kombinační roztok pro parenterální výživu</a>

Podobne patenty