Stromečkový regál s příčkami

Číslo patentu: 260925

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zvánovec Jan, Doksanský Vladimír, Synovec Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynález ZVÄNOVEC JAN ing., svuovEc vusmmx ing. , DOKSANSKY VLADIMÍR, PRAHAvícesloupkový stromečkový regál obsahuje vodorovné příčky, které pevně spojují všechny sloupky regálu. Přičky jsou umistěny v mezeře mezi dvěma profily tvořícími sloupek. Sousední regály jsou pevně spojeny vodorovnými podélniky.vynález se týká stromečkových regálů s přičkami na hutní materiál.Stromečkové regály na dlouhý materiál, které pozůstávąji z několika sloupku, jejichž nosniky nesou skladovaný materiál, maji v regálové buňce rozdělenu tíhu mnteriálu nerovnoměrně na tyto nosníky. U stávajioích sttomečkových reqálů jsou rozměry všech sloupků uŕčeny z namáhání nejvíce zatíženého sloupku daného součtem silových účinku od nosniků v jednotlivých podlažich, přičemž za zatižení jednoho nosníku tohoto sloupku se považuje největší zjištěná část tíhy skladovaného materiálu. zejména při neaouměrném zatíženi obou stran regálu tim dochází k płedimenzováni méně zatížených sloupků a zbytočné spotřebě konstrukčntho materiálu.Tuto nevýhodu odstraňuje stromečkový regál a příčkami, jehož podstata spočivà v tom,že sloupky vicesloupkového regálu jsou pevně propojeny vodorovnými pŕičkami. které při nesouměrném zatĺžení obou stran dvoustranných regálů nebo u jednostranných reqálů přenášejí pñsobenim své tuhosti zatížení z vice zatížených sloupků na méně zatižené. Tim dojde k odlehčeni a menšímu namáhání dřive vice namáhaných sloupků.Několik stromeokových regálú s přičkami lze dále spojit navzájem na obou vnějšich stranách regálů pevně připojenými vodorovnými podélníky, které přenesou účinek momentu sil od nesouměrných zątižení jednoho regálu na souměrně zatižené sousedni regály.vynález přináší výhody ve zmenšení rozměrů průžezu sloupků a tim ve většim využití skladovací plochy.Přŕklad provedení stromečkového regálu s přičkami je na obrázoích č. 1 a 2. kde na obr. č. 1 je čelni pohled na regál, na obr. č. 2 je boční pohled na regál. Na sloupcich l, tvcřených dvěma profily Ě jsou připevněny nosniky 3. Mezi oběma profily § je mezera 1, kterou prochází vodorovné pžičky 3, které jsou pevně připojeny ke sloupkům l. sloupky ł jsou dole připevněny k základné É. Na obr. č. 3 a 4 je přiklad provedení dvou sousednich stromečkových reqálů s přičkami propojených podélniky, kde na obr. č. 3 je boční pohled na regály, na obr. č. 4 je pohled na regály ehora. Příčky g jsou pevné spojeny vodorovnými podélniky 1.Stromečkový regál s přičkami lze s výhodou použit ve skladech dlouhých materiálů.1. Stromečkový regál s příčkami, vyznačený tím, že všechny sloupky (1) regálu jsou pevně spojeny vodorovnými přĺčkami (3).2. Stromečkový regál 5 příčkami podle bodu 1 vyznačující se tim, že sloupky (1) jsou tvořeny dvěma profily (5), mezi kterými je mezera (4), ve které jsou pevně připojeny vodorovné3. Stromečkový regál 5 příčkami podle bodu 1 vyznačujicí se tim, že příčky (3) sousedních regálů jsou navzájem pevně spojeny vodorovnými podélniky (7).

MPK / Značky

MPK: B65G 1/00

Značky: stromečkový, regál, příčkami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-260925-stromeckovy-regal-s-prickami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stromečkový regál s příčkami</a>

Podobne patenty