Zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy

Číslo patentu: 257209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynilezu maso ŠTEFAN ing., ZÄVIŠKA zDIsLAv ing., PRAHA(54) Zařízení na uplnání ohztvacmo nože, zejména pro ołozúvače řepy. Zařízení je určeno na rychloupináni tenkého ořezávaciho nože, zejména pro ŕepu. Nožový držák je opatřen jedním pevným osazeným čepem s hlavou a jedním pohyblivýmosazenýmčepem s hlavicí a ořezávaci nůž je opatřen dvěma tvarovanými výEezy, tvoženými jednak otvorem pro průchod hlavy nebo hlavice a jednak úchytnou dráž- ~ kou pro oaazené čepy.vynález se týká zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy.U dosavadních ožezavačů se používá obvykle připevnění ořezávacích nožů pomocí šroubů. Toto upínání nožů je pro jejich výměnu zdlouhevé A nepraktioké. Proto se v některých případech používá rychloupínání ořezávacích nožů pomocí výstředníků. Takováto upínání však vyhovuje jen pro maaivní nože, které je možno vzhledem k jejich pevnosti uchytit letmo. Přitom řez masivních nožů jednak vyžaduje více energie, jednak nebýva častý, způsobuje vylamování řepy a ztráty na sklizené hmotě i cukru. Z výrobního hlediska jsou náklady na materiál i energii také poměrně vysoké.Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením na upínaní ořezávaoího nože, zejména pro ořezávače repy, podle vynálezu, jehož podstata spočívt v tom, že nožový držák je opatřen jedním pevným osazeným čepem s hlavou a jedním pohyblivým osazeným čepem s hlavicí a ořezávací nñž je opatřen dvěma tvarovanými výřezy, tvoženými jednak otvorem pro průchod hlavy nebo hlavice a jednak úchytnou drážkou pro osazené čepy.Zařízení na upínáni ořezávacího nože, zejména pro oŕezávače repy, podle vynálezu umožňuje řez a sklizeň chrástu bez ztrát na cukerné hmotě. Jeho použitím se také dosahuje materiálových a energetických úspor při výrobě, protože tenké nože mají menší hmotnost. Pritom výměna nožů je rychlá, zkrecují se tak prostoje a usnadňuje údržba.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez jedním provedením zařízení, na obr.J 2 je částečný půdorysný řez z obr. 1, na obr. 3 je částečný nárysný řez jiného provedení zařízení a ne obr. 4 je částečný půdorysný řez z obr. 3.Nožový držák l je uchyoen na jednom svém konci k rámu g. Na svém druhém konci je opatřen pevným osazeným čepem 3 s hlavou 1. Konec nožového držáku l rámu 1 je opatřen pohyblivým osazeným čepem 5 s hlavioí Q, uspořádaným bud výstředně vzhledem k nosnému otočnému čepu 1,uloženém v loži g a opatřeném e výhodou manipulační rukojetí 2, přičemž výstřednost je zajištěna bud excentrem lg, nebo neznázorněným klikovým ramenem, anebo je osazený čep 5 uchycen na tělese ll šroubu lg, kde têleso ll je otočně uloäeno v ložisku 3 a šroub lg prochází pevnou maticí ii, uloženou na rámu g a popřípadě vytvořenou jako celek dohromady s ložiskem gg. Šroub Ag je s výhodou opatžen také manipulační rukojetí g. Ožezávací nuž lg má pracovní ostří lg a poblíž svých konců dva tvarované výřezy ll, tvořené jednak otvorem lg pro průchod hlavy 1 neho hlavice g pevného oeazeného čepu 5, respektive pohyblivého osazeného čepu 1,jednak úchytnou drážkou lg samostatného pevného osazeněho čepu 5 nebo pohyblivého osazeného čepu 1.Zařízení podle vynálezu funguje taktoOřezávací nůž lg se otvory lg svých tvarovanýoh výřezů ll vsune na pevný oeazený čep 3 a pohyblivý osazený čep É nožového držáku l, pohybem manipulační rukojetí g se osazené čepy g, § od sebe vzdálí a ořezávací nůž lg, který vykoná - podle provedení - bud kyvñý pohyb z čárkované polohy do polohy zaohyoené plnými čarami na obr. 2, anebo zústane prakticky ve své neměnné poloze, se tak uchytí na nožový držák l, kde ho fixují jednak osazené čepy g, Q,jednak jejich hlava A a hlavice E. Uvolnění ořezávacího nože lg se potom provede opačným postupom.1. Zařízení na upiňání ořezávaciho nože, zejména pro ořezávače řepy, kde ořezávací nůž je uchycen na rámu stroje pomocí nožováho držáku, vyznačené tím, že nožový držák (1) je opatřen jedním pevným osazeným čepem (3) s hlavou (4) a jedním pohyblivým osazeným čepem (5) s hlavicí (6) a ořezávací nůž (15) je opatřen dvěma tvarovanými výřezy (17), tvořenými jednak otvorem(18) pro průchod hlavy (4) nebo hlavice (6) a jednak úchytnon drážkou (19) pro osazené čepy2. Zařízení podle bodu 1. vyznačené tím, že pohyblivý osazený čep (5) je spojen excentrem(10) s noaným otočným čepem (7), uloženým v loži (8).3. zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že pohyblivý osazeúý čep (8) je uchycen na tělese (11) šroubu (12), procházejicího pevnou matici (14).

MPK / Značky

MPK: A01D 33/02

Značky: zařízení, řepy, ořezávače, nože, zejména, ořezávacího, upínání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-257209-zarizeni-na-upinani-orezavaciho-noze-zejmena-pro-orezavace-repy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy</a>

Podobne patenty