Unašeč pro řetězovou dopravu tyčového materiálu

Číslo patentu: 256486

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vojíř František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úmn mo wuuzv ř(54) - Unašeč pro řetězovou dopravu tyčového maťeriáluUnašeč pro řetězovou dopravu tyčového materiálu zejména trubek ve výrobnim procesu, který e vytvořen jako proetorové písmeno U jehoz jedna náběžná strana je nižší a proveden úkon a druhá vynášecí strana je vyšší. Vnitřní profil unaěeče je tvarován podle profilu dopravovaněho materiálu. Ve spodní části unašeče jsou provedeny dva otvory V konstantní rozteči ta vzdálenost táto dvggice otvorů od osy vnitřního grofilu un eče je proměnná.Tím je umozněno zvolit požadovanou vzdálenost do ravovaných trubek při řetězcvě dopravg v návaznoeti na další výrobní proces v automaticky řízených provozeoh.vynález se týká unašeče pro řetězovou dopravu tyčového materiálu, zejména trubek při výrobním procesu.Dosud jsou známé záohyty materiálů různých tvarů, které se mon jtují na unašeče přímé i patkové, připevňované na bocích dopravníchřetězů. Nevýhodami těchto unašečů se záchyty je jejich složitost při výrobě i montáži, zvýšené chvěni e vibrace při provozu, což zaviňu~ je sníženou stabilitu dopravovaného materiálu na dopravní dráze. Další nevýhodou je i to, že jejich vzájemná vzdálenost na dopravní dráze je dana neměnně vzdálenosti os jednotlivých válečků dopravního řetězu a není možné tuto vzdálenost podle potřeby měnit nebo upravovat. To je na závadu v návaznosti na další výrobní proces,zejména v automatizovaných provozech.Výše uvedené nevýhody značné zmírňuje unašeč pro řetězovou do~ pravu tyčového materiálu, například trubek ve výrobním procesu pod~ le vynálezu, který má tvar prostorového písmene U, jehož jedna ná~ běžná strana s úkosem je nižší než druhá vynášecí strana e jehož vnitřní profil je tvarovaný podle profilu dopravovaného materiálu. Ve spodní části unašeče je provedena dvojice otvorů v konstantní rozteči t, přičemž vzdálenost x této dvojice otvorů od osy vnitřniho profilu je proměnná.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad pro~ vedení unašeče pro řetězovou dopravu trubek v požadovaných vzájemných vzdálenostech mezi sebou při samočinném vynášení těchto tru.bek ze zásobníku. Na obr. 1. je znázorněn unešeč v pohledu zpředua na obr. 2. v bokoryse. Na obr. 3. je schematicky znázorněno několik těchto unašečů s různými vzdálenostmi provedených otvorů od svislé osy vnítřního profilu unašeče a schematícky uchycení těchto unašečů k dopravnímu řetězu.250 406 Na obr. 1. až 3. je vyznačen unašeč 39 ve tvaru prostorového písmena U s náběžnou stranou 35 s úkosem 35 a vynášecí stranou gg . Vnitřní profil 3 unašeče łg je tvarován v závislosti na profilu dopravovaného materiálu gg . Ve spodní části unaěeče 39 je provedena dvojice otvorů lg s neměnnou roztečí 3 , přičemž vzdálenost 5 této dvojice otvorů łä od osy vnitřního profilu 3 je proměnná, jak je znázorněno na obr. 3., kde jsou schematicky znázorněna tři různé provedení dvojice otvorů gg unašečů 39 upevněných na dopravním řetězu gg .Dopravní řetězy gg jsou pro dopravu tyčového materiálu používány nejméně v pärovém provedení, přičemž jejich dopravní dráHy probíhají ve shodných rovinách a jejich dopravní rychlosti jsou synchronizovány. qnašeče 39 jsou připevňovány k článkům dopravních řetězů gg v přičné rovině vůči dopravní dráze dopravních řetězů gg a to pomocí dvojice otvorů lg. Tyto dvojice otvorů 35 jsou provedeny v proměnných vzdálenoetech Š od osy vnitřního profilu 3 , což umožňuje docílit požadovanou technologickou. vzdálenost 5 mezi příčně uloženými dopravovanými tyčemi nebo trubkami nezávisle na vzájemné vzdálenosti jednotlivých článků dopravních řetězů 39 . Při pohybu dopravních řetězů gg s upevněnými unašeči łg podjedou náběžné strany łł za přispění úkosu 35 dopravovaný materiál gg .uložený ve štěrbině neznázorněného zásobníku,načež vybírací strany 33 unašečů łg tento materiál 39 ze štěrbiny vysunou a materiál gg vlastní hmotnosti sklouzne do vnitřního profilu Až unašeče 39 . Dále jsou tyto materiály gg dopravovány na místo dalšího technologického procesu.Popsaný unašeč je vhodný zejména pro mezioperační dopravu tyčového materiálu nebo trubek v automatizované výrobě,na příklad stavebního lešení, kde je z technologických důvodů nutná doprava trubek v předepsané vzájemné konstantní vzdálenosti s ohledem na automatické,elektronicky programově řízené plnění palet. Vnitřní profil,tvarovaný dle přspravovaného materiálu, zajišřuje jeho konstantní polohu při dopravě. S použitím dráhy pro válečkový dopravní řetěz vytváří podmínky pro umístění bezdotykovýçh smínačůelektronického programového řizeni v automatickem provozu. Unašeč současně svým tvarem zajišřuje vynášeni materiálu ze zásobníku poDalší výhodou unašeče dle vynálezu je jeho ekonomická výroba vyznačujici se tim, že je možné vyrobit všechny unašeče shodného tvaru. Rozdilné je pouze vrtáni dvojice připevňovacich otvorů podle pořadí jednotlivých unašečů na dopravnim řetězu.Unašeč pro řetězovou dopravu tyčového materiálu, zejména trubek při výrobnim procesu, který má tvar prostorového písmena U a jehož vnitřní profil je tvarovàný podle profilu dopravovaného materiálu, vyznačený tim, že jeho nižší náběžná strana (11) je opatřena úkosem (14) a kde ve spodni části unašeče (10) je provedena dvojice otvorů (15) v konstentni rozteči (t), přičemž vzdálenost (x) této dvojice otvorů (15) od osy vnitřniho profilu

MPK / Značky

MPK: B65G 17/34

Značky: tyčového, materiálů, řetězovou, unášeč, dopravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256486-unasec-pro-retezovou-dopravu-tycoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Unašeč pro řetězovou dopravu tyčového materiálu</a>

Podobne patenty