Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské peceŘešení se týká zařízení pro cirkulaci pečicíhn grostředi, jehož podstata soo čívá v tom, ze je tvořeng potrubím, umí- g atěným zcela nebo alespon z deaeti pro-cent délky v pečicim grostoru Pece. Zaři- zení pro dopravu vzdueiny může být umís těno v potrubí v pečicím prostoru pece nebo i mimo tento prostor. Zpětné vedení pečicího prostředí může být provedeno i přepaženim pečicího prostoru. rovedením se sníží tepelné ztráty beznutno~ ati použití tepelné izolace, nehot pečicí proatřegí proudi potrubím, které je umístěno bu zcela, nebo aleapon z deaeti procent v pečicím prostoru pece.256 039 vynález se týká zařízení pro církulací pečícího prostředí pásové pekařské pece nepřímo vytápěné vytápěcímí tělesy.známá pásová pekařskà pec má tunelový pečící prostor vytvořený vytàpěcímí těĺesy se spodním topením pod pásem a s hornín topením ve stropě tunelu. Ke zlepšení sdílení tepta pečenému kusu příspívá organízovanéproudění pečícího pro ~ středí v pečícím prostoru, které je zajíštěno potrubím napo jeným na pečící prostor, vedeným přes zařízení k dopravě vzdušíny, obvykle ventilátor a výměník tepla zpět do pečícího prostoru. Místo napojení potrubí pro vstup a výstup pečícího prostředí je určeno zvoteným směrem proudu pečícího prostředí. V případě proudění pečícího prostředí v pečícím prostoru zepředu dozadu nebo naopak je nutno instalovat dlouhé izolované potrubí včetně výměníku tepla, což je hlavní nevýhodou všech dosavadních řešení.Tyto nevýhody jsou odstraněny novým řešením, jehož podstats spočívá v tom, že potrubí pro zpětné vedení pečícího prostředí je umístěno zcela nebo minimálně z desetí procent délky v pečícím prostoru pece. Ve výhodném provedení je zařízení pro dopravu vzdušíny umístêno v té části potrubí pro zpětné vedení pečícího prostředí, která je zabudována v pečicím prostoru pece. Pečící prostor může být horízontálně přepažen a tím může být výtvořen úsek potrubí pro zpětné vedení pečícího prostředí.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívà ve zvýšení kon vekčního sdílení tepla pečenemu kusu způsobené větší rychlostí pečícího prostředí. Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je opatřen vytápěcímí tělesy s horním topením 23, gs, Z 3, ga a se spodním topením gb, gb, lg, gg a dopravním pásom 3 nesoucím těstové kuý sy 1. V prostoru pod horním topením 23, gg, zs, ga a nad těstovýmí kusy 3 je umístěno potrubí 2 opatřené zařízením pro dopravu vzdušíny, v naznačenem provedení vrtulkou lg poháněnou motorkem ll, umístěným mímo pečící prostor 1. Pečící prostředí vstupuje do potrubí g ve výstupní částí pece a proudí směrem kevstupní částí pece, příčemž pečící prostředí předàvající teplo 3, které je v přímém styku s těstovýmí kusy 5,proudí opačným směrem. Doprava vzdušíny u potrubí 2 může být řešena í jiným zařízením, například ejektorem.zařízení pro dopravu vzdušíny lg může být umístěno í mímo pečící prostor 1 amůže mít í jíné provedení, než které je znàzorněno natvýkrenu například je možno použít ventilátoru,umístěněho mimo pečící prostor 1. V tom případě bude část potrubí g pro zpětné vedení pečícího prostředí rovněž umístěna mímo pečící prostor 1.Pečící prostředí pří proudění v oblastí pečení těstových kusů předává teplo těmto kusům, zejména konvekcí. Pří proudění ve zpětném potrubí 3 se pečící prostředí naopak ohřívá odhorních vytápěcích těles Sa, óa, 7 a, gg.-Tím je dosaženo to ho, že není třeba používat izolace zpětného potrubí g aní případných dalších topných článků. Pečíoí prostor může být horízontálně přepažen. Tím se utvoří vlastně úsek potrubí pro zpětné vedení pečícího prostředí.- 3 PŘEDMĚT vvNÄLEzu 256039 1. zařízení pro církulací pečícího prostředí pásové pekařské V pece, zahrnující potrubí pro zpětné vedení pečícího pro~ středí a zařízení pro dopravu vzdušíny, vyznačující se tím, že potrubí /9/ pro zpětné ved§nánečícího prostředív je umístêno zeela nebo alespoň z deseti procent délky v pečícím prostoru pece /1/.2. iařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že zařízení pro dopravu vzdušíny 110/ je umístěno v té částí potrubí,/9/ pro zpětné vedení pečícího prostředí, která je-zàbuý,dována v pečícím prostoru pece /1/.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že pečící prostor /1/ je horizontálne přepažeą a vytváří tak úsek potrubí pro zpětné vedení pečícího prostředí.

MPK / Značky

MPK: A21B 3/00, A21B 1/00

Značky: cirkulací, zařízení, pekařské, prostředí, pečicího, pásové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-256039-zarizeni-pro-cirkulaci-peciciho-prostredi-pasove-pekarske-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece</a>

Podobne patenty