Vodná disperse obsahující síru

Číslo patentu: 255882

Dátum: 15.03.1988

Autori: Albrecht Konrad, Frisch Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(32) (31)(33) Právo přednosti od 26 10 85(P 35 38 247.3) Německá spolková republika M 0) Zveřejněno 13 08 87(72)Aulor vynález ALBRECHT KONRAD dr., KELKHEIM, FRISCH GERHARD dr., WEHRHEIM (NSR)(73) Majitel patentu HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/M. (NSR)(54) Vodná disperzo obsahující síruVodná disperze obsahující sĺru, vyznačujíci se tím, že obsahuje 40 až 75 hmot. sĺry, 0,5 až 5 hmot. soli polymerované alkylnaftalensulfonové kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kovem nebo 5 NH 4 a0,5 až 5 hmot. ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a ses výtečnou stálostĺ a s dobrou mísitelností s jinými koncentráty účinných látek se používají při potirání houbových chorob rostlin.vynález se týká vodné disperze obsahující síru, která se používá k potírání houbových chorob rostlin.Síra je již od starověku známá jako prostředek k potírání houbových chorob rostlin. Dnes se vyrábějí značná množství síry v podstatě ve formě ve vodě dispergovatelných smáčitelných prášků, jako například RCOSAN B 0 (výrobek firmy Hoechst AG), RTHIOVIT (výrobek firmy SANDOZ AG) a RKUMULAN (výrobek firmy BASF AG). Smâčítelné prášky jsou však problematické,pokud jde o jejich aplikaci, protože snadno práší a manipulace s nimi je proto obtížná. Dále se vyskytují problémy při kombinaci s jinými účinnými prostředky. Z tohoto důvodu nacházejí v novější době výhodné použití kapalné připravky, zejména disperzní přípravky síry na vodné bázi. Kapalné přípravky se mohou jednodušeji a bezpečněji dávkovat a mohou se v případě síry vyrábět mletím za mokra, které je bezpečnou ochranou proti výbuchu.Dosud jsou známy disperzní přípravky na bázi síry s obsahem účinné látky v rozsahu od 500 g/litr až do 800 g/litr. Jedná se napríklad 0 výrobky známé na trhu pod označením RMICROTHIOL TH (výrobek firmý RSR, tj. Raffinérie du soufre Reunie) s obsahem 750 g účinné látky/ litr, RActio 1 (výrobek firmy Phyteurop) s obsahem 800 g účinné látky/litr, Rzolfo(výrobek firmy Sipoam) s obsahem účinné látky 800 q/litr a RELOSAL (výrobek firmy HoechstNevýhodou těchto přípravků je časté tvoření sedimentů při jejich skladování, jakož i nepříznivé vlastnosti pokud jde o mísení při kombinaci s dalšími koncentráty účinných látek, které jsou běžné na trhu. U takových směsi lze pak často pozorovat vyvločkovávání. Zvláště nevýhodným je pak u těchto přípravků relativně nízký obsah síry nejvýše 800 g/litr,který odpovídá obsahu 80 smáčitelného prášku.S překvapením byly nyní nalezeny nové vodné dipérze obsahující síru, které umožňují zvýšení obsahu síry nad 800 g účinné látky/litr.Předmětem předloženého vynálezu je tudíž vodná disperze obsahující síru, která spočívá v tom, že obsahuje40 až 75 hmotnostních síry, 0,5 až 5 hmotnostních soli polymerované alkylnaftalensulfonové kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kationtem kovu nebo s NH 4 a0,5 až S 2 hmotnostních ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 nolekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol ethylenoxidu.Podle výhodného provedení obsahuje vodná disperze obsahující síru podle vynálezu1,5 až 3,5 hmotnostního soli poíymerované alkylnaftalensulfonové kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kationtem kovu nebo s NH 4 a1 až 3 hmotnostní ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol ethylenoxidu.1 S překvapením zajišřuje tato speciální kombinace tensidů vysokou stálost přípravků na bázi síry také při vysokých ohsazích účinných látek.Jako solí polymerovaných alkylnaftalensulfcnových kyselín s jednomoonými nebo dvojmocnými kationty kovu nebo s NH 4 se používá zejména sodné soli polymerované alkylnaftalensulfonové kyseliny, tj. na trhu běžného produktu, který je označován jako RDarvan č. 1 (výrobek firmyVanderbilt Co.) (srov. rovněž Datenblatt Darvan No 1 /Vanderbilt Corp./ z 7. 1. 1981). Tento produkt je znám v zemích latinské Ameriky takě pod obchodním názvem Daxad No. 17Jako ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol etylenoxidu, se používá zejména takových novolaků, která se popisují V DE-OS 2901462. zvláště výhodná jsou takové novolaky, které se připravují reakcí nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a následující ethoxylací za použití 30 až 40 mol ethylenoxidu, vztaženo na fenol. Tak se dá například výhodně použivat výrobek firmy-Hoechst AG, který je znam pod označením Hoe S 2774.Zbývající část prostředků podle vynálezu sestává zpravidla z vody. Přidávat se však mohou také ještě další obvyklé přísady, jako například prostředky k ochraně proti mrazu,prostředky proti pěnění nebo zahuščovací prostředky.Prostředky podle vynâlezu mohou obsahovat 0,1 až 4 hmotnostní, zejména 0,5 až 0,2 3 hmotnostního, prostředku proti pěnění, 0,5 až 15 hmotnostních, zejména 2,0 až 7,0 8 hmotnostního prostředku proti zmrznutí a 0,01 až 3 hmotnostní, zejména 0,1 až 1,0 hmotnostního zahuščovadla.Jako mrazuvzdorné prostředky mohou přioházet v úvahu sloučeniny glykolu, jako etylenglyko, propylenglykol.Jako prostředky proti pěnění se používají například na trhu obvyklé silikonovéJako zahuščovadla se mohou používat například polysacharidy, například výrobky známé pod označením Rveegum (výrohek~ŕimy~Vnnderbuilt Co., Rkelzan S (výrobek firmy KELCO CO.) nebo Rkhodopol 23 (výrobek firmy Rhone-Poulenc).Následující příklady slouží k objasnění vynálezuPříklady ilustrujíci složení přípravků5,0 propylenglykolu ~ 7 0,5 prostředku proti pěněni SE(Wacker AG) 48,0 vody.2,0 prostředku proti pěnění SE 2 0,5 Veegum 33,0 vody.57,5 siry (B 50 g/litr) 4,5 Darvan No. 1 2,5 Hoe S 2774 0,5 RKe 1 zan S (Kelco Co.) 1,5 prostředku proti pěněnĺ SE 2 8,0 propylenglykolu 25,5 vody.1,0 prostředku proti pěnění SE 2 0,3 Veegum 24,4 vody.1,0 prostředku proti pěněni 4,0 propylenglykoluvšechny údaje v se vztahují na procenta hmotnostní. Uvedené přípravky se pŕipravuji mletím za mokra pomocí perličkových mlýnů.Přípravky vyrobené podle shora uvedených receptur jsou stálé za mrazu do -10 OC a stálé při skladování za teploty 50 OC po dobu alespoň 3 měsíců.Shora uvedené připravky jsou dobře mísitelné s emulzními kcncentráty dalších prostředků k ochraně rostlin, které jsou běžné na trhu.Mísitelnost vodných disperzi obsahujících siru podle vynálezu 5 jinými koncentráty dokládaji následující příkladyPoužité množství vody 400 litrů/ha Použité množství V prostředku v indikovaných koncentracichsíra 1 000 g/Ljtr RAcricid 40 EC Einapacryl síra l 000 g/litr Rnostathion 40 EC Triazophos síra 1 000 g/litrz RH 0 staquick 50 EC Heptanophos sĺra 1 000 g/litr Dimethoat S 0 ECsíra 000 g/litrz Decis 2,5 EC Delthamethrin sira 1 000 g/litr RThiodan 35 EC Endosulfan síra 1 noo q/litr RKelthane 50 EC Dicofol

MPK / Značky

MPK: A01N 59/02, A01N 25/04

Značky: disperse, obsahující, síru, vodná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-255882-vodna-disperse-obsahujici-siru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná disperse obsahující síru</a>

Podobne patenty