Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého plołaclho strojeŘešení se týká pohonného zařízení jednoválcového okrouhlého pletaciho stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen dvěma motory pro pohon jehelniho válce a přistrojového talíře se stříhací pilkou. Jeden motor je napojen na jehelní válec a druhý na přístrojový talíř. Elektricky jsou oba motory zapojeny paralelné, přičemž do vedení k motoru pro pohon přístrojového talíře je zařazen spínač ovládaný od řídicího zařízení stroje.vynález se týká pohonného zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen dvěma motory pro pohon jehelního válce a přístrojového talíře.Jsou známy jednoválcové punčochové okrouhlě pletací stroje, kde náhon přístrojového talíře je odvozen od jehelního válce, přičemž v tomto náhonu je zařazena spojka, která slouží pro vypínání a zapínání náhonu přístrojového talíře. Nevýhodou tohoto zařízení je to, že je nutné pro ovládání spojky snížit záměnově otáčky stroje.Dále jsou známy jednoválcové okrouhlé pletací stroje se dvěma motory, kde jeden motor pohání přístrojový talíř a jehelní válec a druhý pouze jehelní válec, přičemž spolu jsou spřaženy přes volnoběžnou spojku. Toto zařízení není vázáno při své funkci na nízké otáčky záměn stroje, avšak pro použití vícenásobných otáčok podle programu stroje nelze toto zařízení použít, nebot nelze oba motory, resp. jejich možnosti otáček použít pro stejné pracovní režimy stroje.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nevýhody, což je v podstatě řešeno tím, že jeden motor je napojen pouze na jehelní válec a druhý motor pouze na přístrojový talíř, přičemž elektricky jsou oba motory zapojeny paralelně, přičemž do vedení k druhému motoru je zařazen spínač zapojený na řídící zařízení stroje.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že lze použít pro pohon stroje vícenásobných otáček pomocí motoru ovládaného frekvenčním měničem otáček, a to bez mechanického zajiščování, např. výměnou řemenic, synchronizace otáčení jehelního válce a přístrojového talíře.Zařízení podle vynálezu je V příkladném provedení znázorněno na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen přístrojový talíř É se stříhací pilkou a je poháněn od elektromotoru gg mechanickým převodem zahrnujícím řemenice 1, g, řemen g, hřídel gg, řemenice ll, lg, řemen łg a hřídel li. Stroj je opatřen měničem 35, např. frekvenčním, který je napojen svorkou lg na svorku ll výkonové sítě. Výstupní svorka lg měniče lg je spojena s motorem gł a zároveň je spojena se svorkou ggl spínače lg. Druhá svorka lg spínače lg je spojena s druhým motorem 53, takže oba motory gl a gg jsou zapojeny paralelné.Dále je měnič lg opatřen výstupními svorkami gg a gl referenčního řídicího napětí, které jsou napojený na potenciometry gg, gg a gg rychlostí. Jezdce potenciometrů gg, gg a 35 jsou napojený na jedny svorky ggl, § 52 a gps spínačů gg, jejichž druhé svorky gâq, g§ 5 a ggö jsou napojený na svorku gg řídicího vstupu měniče lg.spínač gg a spínač lg jsou elektromagnetické a jsou zapojeny na svorky 21, gg výstupů řídicího mikropočítače gg stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení úpletu je stroj řízen podle programu řídicího mikropočítače gg. Řídicí mikropočítač gg ovládá prostřednictvím spínačú 3 připojování příslušných potenciometrů gg, gg, 35 rychlostí k měniči lg. Výstupní svorka gg pak napájí motor gl pohánějíoí jehelní válec l a podle změn frekvence výstupního napětí měniče gg se řídí i otáčky motoru gl. Řídicí mikropočítač 33 dále ze svorky gg výstupu ovláda i spínání spínače lg a připojuje tak do funkce i druhý motor gg, který pohání přístrojový talíř Q se stříhací pilkou, a to pouze na dobu, kdy se provádí stříhání vypínaných nití prostřednictvím zmíněné stříhaoí pílky.Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zbo~ ží, který je opatřen dvěma motory pre pohon jehelního válce a přístrojového taliře se stříhaci pilkou, vyznačující se tim, že jeden motor (M 1) je napojen pouze na jehelni válec (1) a druhý motor (M 2) je napojen pouze na přistrojový talíř (6), přičemž elektricky jsou oba motory (M 1, M 2) zapojeny paralelně, přičemž do vedení k druhému motoru (M 2) je zařazen spínač(19) zapojený na řídící zařízení (29) stroje.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, jednoválcového, zařízení, pohonné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254504-pohonne-zarizeni-jednovalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty