Zapojení reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou

Číslo patentu: 254275

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jončev Mirčo, Bárta Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

W 5) BÄRTA JAROSLAV ing., VYSOKÉ MÝTO, m, vynález JONČEV MIRČO ing. , PRAHA(54) Zapojem reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou iZapojení reproduktorové kombinace se společncu hlubokotônovou jednotkou řeší problém zapojení s použitím běžného stereofonního předzesilovače nebo stereofonního zesilovače. Podstata zapojení reproduktorové kombinace spočívá V tom,že buč stereofonní předzesilovač nebo stereofonní zesilovač je připojen přes Výstupní svorky ke svorkám repróduktorú buň přes elektronické výhybky V sérii s výkonovými zesilovačí nebo přes pasivni elektrické výhybky, přičemž reproduktory jsou umístěny V hlubokotönové ozvučnici. zapojeníreproduktorové kombinace lze využít zejména pro kvalitní stereofonní reprodukci zvu- L ku V nevelkých bytových prostorách s použi- tím běžného stereofonního předzesilovače nebo stereofonního zesilovače. Řešení je zřejmě z přiložených vyobrazeni. O Fvynález se týká zapojení stereofonní reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou s použitím běžného stereofonního předzesilovače nebo stereofonního zesilovače.Reproduktorová kombinace obsahuje reproduktorovou soustavu o velkém objemu tzv. hlubokotónovou jednotku a dvě reproduktorové soustavy o malém objemu. Hlubokotônová jednotka,jejíž objem je v rozsahu 20 až 200 litrů, pracuje s velmi nízkým mezním kmitočtem a přenáší akustické signály od nejnížších kmitočtů do 200 Hz. Dvě reproduktorové soustavy o malém objemu v rozsahu 2 až 20 litrů zajišřují přenos akustických signálu od 200 Hz do 20 000 Hz. Dosud známá zapojení této reproduktorové kombinace se stereofonním předzesilovačem nebo stereofonním zesilovačem jsou předmětem vynálezů čs.vA 0 237 356 a čs. 234 704.Tato zapojení si vyžadují bud elektronické úpravy ve stereofonním zesilovači nebo přídavné prvky. Nevýhodou v prvním případě je~to, že pro hlubokotónovou jednotku nelze běžný stereofonní zesilovač použít a reproduktorová kombinace může pracovat jedině s upraveným zesilovačem. Nevýhodou v druhém případě je nutnost použít ke stereofonnímu zesilovači další přídavný prvek - autotransformátcr.Výše uvedené nedostatky odstraňuje jednoduché a ověřené zapojení reproduktorové kombi-. nace se společnou hlubokotönovou jednotkou s použitím bud běžného stereofonního předzesilovače nebo stereofonního zesilovače, k jehož výstupním svorkám jsou připojeny dvě reproduktorové soustavy o malém objemu bud přes elektronické výhybky v sérii s výkonovými zesilovači nebo přes pasivní elektrické výhybky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že bud stereofonní předzesilovač nebo stereofonní zesilovač je připojen přes výstupní svorky ke svorkám reproduktorů bud přes elektronické výhybky V sérii s výkonovými zesilovači nebo přes pasivní elektrické výhybky, přičemž reproduktory jsou umístěny v hlubokotonové ozvuč nici.vynález využívá všesměrový charakter vyzařování reproduktorů v hlubokotőnové jednotce na nízkých kmitočtech, a proto do dělíoího kmitočtu lze vytvořit signál pro napájení hlubokotönové jednotky akustickým sečtením signálu z levěho a pravého kanálu stereofonního zesilovače nebo stereofonního předzesilovače. Přenos stereofnního signálu nad dělícím kmitočtemobstarávají běžné reproduktorové soustavy o malém objemu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá v tom, že není třeba pro reproduktorovou kombinaci se společnou hlubokotőnovou jednotkou použít speciálně upravený stereofonní zesilovač nebo další elektrické prvky. zapojení podle vynálezu umožní použít běžný stereofonní zesilovač nebo stereofonní předzesilovač. bez jakýchkoliv úprav nebo přídavných elektrických prvků.zapojení reproduktorové kombinace se společnou hlubokotönovou jednotkou je blíže popsáno v příkladovém provedení s pomocí připojených vyobrazení, kdeobr. 1 znázorňuje zapojení reproduktorové kombinace s použitím stereofonního předzesi lovače, aobr. 2 znázorňuje zapojení reproduktorové kombinace s použitím stereofonního zesilovače.V zapojení reproduktorové kombinace podle obr.1 je znázorněn stereofonní předzesilovač l, k jehož výstupním svorkám Q a Q jsou přes elektronické výhybky 5 a výkonové zesilovačeÉ připojeny jednak přes svorky lg a 3 dvě reproduktorové soustavy o malém objemu ll alg a jednak přes svorky É a 1 reproduktory Q a Q, umíetěné v uzavřené hlubokotônové ozvučnici lg. Elektronické výhybky 5 jsou v tomto případě dolní prepustí se strmosti 12 dB/okt.a dělícím kmitočtem kolem 140 Hz.V zapojení reproduktorové kombinace podle obr. 2 je znázorněn stereofonní zesilovač ł, k jehož výstupním svorkám 3 a g jsou přes pasivní elektrické výhybky 3 připojeny jednakpřes svorky łg a łg dvě reproduktorové soustavy o malém objemu łł a gg a jednak přes svorky Q a 1 reproduktory g a g, umistěné v hlubokotönové ozvučnici łg s basreflexovým otvoremłg. Pasivní elektrické výhybky 3 jsou v tomto případě dolní propusti se strmosti 12 dB/okt. a dělícim kmitočtem kolem 140 Hz.Zapojení reproduktorově kombinace se společnou hlubokotěnovou jednotkou lze využít zejména pro kvalitní stereofonni reprodukci zvuku V nevelkých bytových prostorách s použitím běžného stereofonního předzesilovače či stereofonniho zesilovače.zapojení reproduktorové kombinace se spoločnou hlubokotőnovou jednotkou s použitím buâ běžného stereofonního předzesilovače nebo stereofonního zesilovače, k jehož výstupním evorkám jsou připojeny dvě reproduktorové scustevy o malém objemu buč přes elektronické výhybky V sérii s výkonovými zesilovači nebo přes pasivni elektrické Výhybky vyznačujici se tím, že buč stereofonni předzesilovač (1) nebo stereofonni zesilovač (1) je připojen přes výstupní svorky (2, 3) ke svorkám (6, 7) reproduktorü (8, 9) bud přes elektronické výhybky (4) v sérii s výkonovými zesilovači (5) nebo přes pasivni elektrické výhybky 44),přičemž reproduktory (8, 9) jsou umístěny V hlubokotönové ozvučnici (10).

MPK / Značky

MPK: H04S 1/00

Značky: hlubokotónovou, reproduktorové, jednotkou, společnou, kombinace, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254275-zapojeni-reproduktorove-kombinace-se-spolecnou-hlubokotonovou-jednotkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou</a>

Podobne patenty