Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petr Otakar, Nováková Hana, Koucký Milan, Ženíšek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ĺ 75) Autor vynálezu ŽENÍŠEK ZDENĚK, PRAHA, PETR OTAKAR ing. CSC., ŘÍČANY, KOUCKÝ MILAN ing. CSc., PRAHA, NOVÄKOVÄ HANA, MNICHOVICE(54) Způsob zvyšování obsahu aminokyselín v zmech obilovin a luskovlnZpůsob zvyšovánl obsahu aminokyselín v zrnech obilovin a luskovin prováděný zkrápěním kličíciho zrna vodným roztokem močoviny nebo dusičnanu amonného. Podstata řešení spočivá v tom, že se zrno V počáteční fázi klíčeni 24 až 168 hodin aplikuje vodný roztok močoviny nebo dusičnanu amonného v průběhu 6 dnů, kdy jednotlivé dávky v přepočtu na dusik jsou tyto 1. den 0,01 až 0,04 hmot., 2. den 0,02 až 0,07 hmot., 3. den 0,03 až 0,1 hmot., 4. den 0,03 až 0,12 hmot., 5. den 0,04 až 0,23 hmot., 6. den 0,04 až 0,24 hmot., za současného Větrání při teplotě okoli, přičemž vodný roztok obsahuje minerální doplněk.Vynález se týká způsobu zvyšování obsahu aminokyselín v zrnech zkrápěním zrna obilovina luskovin v počáteční fázi klíčení vodným roztokem močoviny a fosforečnanem amonným.V současné době se běžně používá pro zvyšování nutriční hodnoty krmných surovín např. toustace, odhořčování, fermentace či nakličování obilí. Nakličování obilí je známo z doby,kdy zemědělské praxi chyběly kvalitní krmiva a to z důvodu, že u kličících zrnin se význame zvyšuje nutriční hodnota cereálií. Změn ke kterým v průběhu klíčení zrna dochází, tj. aktivace enzymatického aparátu zrna, štěpení polysacharidů na menší podjednotky a štěpeni bílkovinných řetězcú na lépe stravitelné segmenty se V současné době využívá při výrobě sladu z ječmene. V krmivářském průmyslu se v současné době používá jako bílkovinná komponenta rostlinného původu do krmných směsi sojový extrahovaný šrot. Ekonomická nevýhodnost sojového šrotu však nutí zemědělskou praxi k hledání jiných komponent bílkovinné povahy.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvyšovaní obsahu aminokyselín v zrneoh obilovin a luskovin, jehož podstata spočíva v tom, že na zrniny je V počáteční fázi klíčení 24 až 168 hodin postupně aplikován vodný roztok močoviny nebo fosforečnanu amonného v množství,přepočteno na dusík, první den 0,01 hmot. až 0,04 hmot., druhý den 0,02 až 0,065 hmot.,třetí den 0,03 až 0,1 hmot., čtvrtý den 0,03 až 0,12 hmot., pátý den 0,04 až 0,23 hmot.,šestý den 0,04 až 0,24 hmot., vztaženo na sušiny klíčicího zrna, při teplotě okolí zaVodný roztok obsahuje minerální přídavek, kde jednotlivé komponenty jsou v množství 0,001 až 0,1 hmot. jodidu draselného, 0,001 až 0,1 8 hmot. síranu železitého, 0,001 až 0,1 hmot. síranu mědnatého, 0,05 až 0,3 hmot. síranu zinečnatého, 0,05 až 0,4 hmot. síranu manganatého, 0,001 až 0,01 hmot. síranu kobaltnatého a 0,001 až 0,1 hmot. molybdena nu amonného.Výhody tohoto způsobu zvyšovaní obsahu aminokyselín se projevuje tím, že se využitím vlastního enzymatického aparátu zrna biotransformuje anorganický dusík a dusík močoviny na dusík aminokyselín. Obsah aminokyselín V zrnu, upraveném podle vynálezu, stoupá podle druhu zrniny v rozmezí 3 až 6 2 hmot. Při klíčeni stoupá i obsah vitaminů, např. obsah vitaminu C u hrachu stoupá přibližně o 1 000 hmot. po 5 dnech klíčení. Obsah riboflavinu se zvyšuje 2 až 3 krát, obsah vitamínu E 12 se zvyšuje po 4 dnech klíčení o 500 hmot Obsah vitamínu K rovněž výrazně stoupá, jak dokládají literární údaje. Aktivuje se enzymatický aparát, který v případě zkrmováni drůbeži zvyšuje nutrični hodnotu krmiva. Přírodní bio~ polymery -jako jsou bílkoviny a polysacharidy - se štěpí na lépe stravitelné segmenty.Takto naklíčené zrniny jsou v krmivářském průmyslu určený jako bílkovinné komponenty krmnýchsměsi at už sušené či nesušené.Nesušené nakličené zrniny je možno použít i pro tvarování granulovaných krmiv, kde působí jako pojidlo, přičemž se zachovávaji svoji vysokou nutriční hodnotu. Lze říci, že zrniny, připravené podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování, protože přitom dojde k rovnoměrnému rozptýlení roztoku. zvířata takto upravené zrniny přijímají bez problémů v jakékoliv formě a lze předpokládat, že zvýšení obsahu vitamínu v naklíčených zrninâch přispěje ke zlepšení zdravotního stavu.Na jeden kg kukuříce F 2 bylo postupně aplikováno 0,74 l vody. Jakmile se objevily první známky klíčení, tj. světlý bod na začátku klíčku, začal se na klíčicí zrno v pravidelných časových intervalech aplikovat vodný roztok s obsahem močoviny v množství 1. den 0,03 hmot., 2. den 0,06 hmot., 3. den 0,1 2 hmot., 4. den 0,13 hmot., 5. den 0,14 hmot., 3 2 š 4252a 5. den 0,14 S hmot. močoviny vztaženo na kg sušiny kličiciho zrna. Celkem v šestidennim cyklu bylo na zrno aplikováno 0,6 hmot. močoviny na kg sušiny zrna. Vlhčicí roztok byl obohacen minerálním přípravkem ve složení 0,001 hmot. jodídu draselného, 0,08 hmot. siranu železnatého, 0,03 hmot. síranu měänatého, 0,12 hmot. síranu zinečnatého, 0,25 hmot. siranu manganatého, 0,002 hmot. siran kobaltnatého a 0,001 hmot. molybdenanu amonného.Aminokyselina Kukuřice původní Kukuř. klíč. Kukuř. klíč. s vodou s močov. kys. asparágová 0,73 0,77 1,09 threonin 0,34 0,35 0,42 serin 0,46 0,46 0,51 kys. glutamová 1,98 . 2,12 2,54 prolin 0,63 0,65 0,73 cystin 0,12 0,14 0,14 glycin 0,33 0,35 0,44 alfa-alanin 0,75 0,83 - 0,99 valin 0,45 0,50 0,56 methionin 0,16 0,19 0,18 isoleucin 0,29 0,35 0,40,leucin 1,25 1,29 1,31 tyrosin 0,36 0,39 0,47 fenylalanin 0,43 0,55 0,78 histidin 0,36 0,36 0,37 lysin 0,30 0,31 0,37 amoniak 0,10 0,12 6,21 arginin 0,42 0,42 0,45 aminokyseliny celkem 9,46 10,15 11,96Na kg pšenice Slavia bylo postupně aplikováno 0,7 1 vody. Po objeveni prvních známek klíčení bylo klíčicí zrno V pravidelných časových intervalech zkrápěno vodným roztokem močoviny. Sumární dávka za 5 dnů představovala 0,64 hmot. mćčoviny na kg sušiny kličiciho zrna, přičemž dávka byla rozdělena následovně první den 0,04 hmot., 2. den 0,08 hmot.,3. den 0,14 hmot., 4. den 0,18 hmot., 5. den 0,2 hmotAminokyselina Pšenice původní Pšenica klíč. Pšenice klíč. s vodou s močov. kys. asparágová 0,61 0,72 1,59 threonin 0,34 0,35 0,39 serin 0,62 0,63 0,52 kys. glutamová 4,26 5,17 5,prolin 1,10 1,22 1 cystin st. st. glycin 0,50 0,52 0,58 alfa-alanin 0,42 0,45 0,60 Valin 0,55 0,55 0,57Amínokyselina Pšenice původní Pšenica klíč. Pšenica klíč. s vodou s močov. isoleucin 0,39 0,43 0,46 leucin 092 0,92 0,95 tyrosin 0,32 0,40 0,45 fenylalanin 0,53 0,55 0,56 histidin 0,36 0,33 0,35 lysin 0,38 0,31 0,39 amoniak 0,36 0,32 0,34 arginin 0,69 0,62 0,74 aminokyseliny celkem 12 ,50 13, 65 15, 54Na kg hrachu bylo postupně aplikováno 1 1 vody. Po objeveni prvních známek klíčeni, to je světlý bod na začátku klíčku, bylo na kličici zrno V pravidelných časových intervalech aplikcváno množství vodného roztoku s obsahem močoviny v celkové dávce na 6 dnů 1,59 hmot. močoviny na kg sušiny klíčicĺho zrna. Tato dávka byla rozdělena takto 1. den 0,08 hmot.,2. den 0,13 à hmot., 3. den 0,2 hmot., 4. den 0,24 hmot., 5. den 0,46 š hmot., 6. den 0,48 hmotAminokyselina Hrách původní Hrách klíč. Hrách klíč. s vodou s močov. kys. asparágová 3,1 3,7 4,0 threonin 1,0 0,9 1,0 serin 1,2 1,2 1,3 kys. glutamová 4,7 5,2 7,2 prolin 0,8 0,8 0,9 glycin 1,1 1,0 1,1 alfa-alanin 1,1 1,2 1,4 valin 1,1 1,3 1,4 methionin 0,2 0,2 0,3 isoleucin 1,0 1,0 1,1 leucin 1,9 1,9 2,1 tyrosin 1,2 1,2 1,4 fenylalanin 1,3 1,4 1,6 histidin 0,8 1,1 1,1 lysin l , 9 1 , B 2 , l amoniak 0,3 0,4 0,6 arginin 2,8 2,5 2,9 aminokyseliny celkem 25,5 26,8 31,5Na kg bobu Inovce bylo aplikováno celkem 1 1 vody. Po prvních známkách klíčení bylo zrno zkrápěno vodným roztokem fosforečnanem amonným V celkové dávce 4,44 hmot. a to tak,že každý den V průběhu šesti dnů bylo aplikováno 0,74 hmot. vodného roztoku fosforečnanu

MPK / Značky

MPK: A23K 1/00

Značky: obsahu, zrnech, obilovin, aminokyselin, luskovin, zvyšování, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254252-zpusob-zvysovani-obsahu-aminokyselin-v-zrnech-obilovin-a-luskovin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin</a>

Podobne patenty