Pletací ústrojí jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 252257

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavelka Jiří, Jahoda Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šffšfžtfšžľžäi Po PIS VY NÁLEz u 252 257(75) PAVELKA JIŘI, Autor vynálezu JAHODA JOSEF, ROZNOV POD RADHOŠTÉM(54) Pletaci ústrojí jednoválcového okrouhlého pletaciho strojeN t» Řešení se týká tloušřłąy odhozových platia v pletacim ústrojí çjednoválcového okrouhlého pletaciho stroje Tloušřka odhozových platia je ales on rovná tlouš- řce hlavy pletací jehly. sek zatahované nitě ovlivnuje šiři latinového obloučku v pletenině, kter je dana body. t O Pletenína. s širšimi platínovými obloučlcz o 5 vykazuje vysokou roztažnost a prodyšnos . W Á n» V s T T n §AVynález se týká jednoválcových okrouhlých pletacich strojů při výrobě vysoceroztažných pletenin. Je řešena úpava odhozových platín pletacího ústrojí těchto strojů.Při výrobě pleteniny na jednoválcových okrouhlých pletacích strojích se tvoří očko známým způsobem, tj. kladenia nitě do háčku jehly. Zatahování ae provede přes hranu odhozově platíny. Dosud vyráběné jednoválcové pletaci stroje jsou vybaveny odhozovymí platinami, jejichž tloušřka je k poměru tloušřky hlavy jehly podstatně menší, napr. v poměru 1 2, pipadně ještě nepŕíznivějši a to podle dělení strojů. Tato závislost vzájomných poměrů tloušřky hlavy jehly a tloušřky platíny způsobuje, že neni vytvořena dostatečná délka nitě v platinovém obloučku k délce nitě jehelního očka. Tyto vzájemné poměry síl hlavy jehly a platiny ovlivňuji vzájemnou polohn vazných bodů jehelního a platinového obloučku, čímž je kladně nebo záporně ovlivněna roztažnost pleteniny.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím odhozových platin o nejméně stejné tloušřce jako je tloušíka hlavy jehly, čímž je dosaženo příznivěâšího poměru délky nitě v platínovém obloučku k délce nitě v jehelním očku. Zpravidla se volí tloušřka odhozové platiny větší než je tlouščka hlavy pletaci jehlyo- 2 252 257 Úpravou odhozové platiny je dosaženo vyšší roztažnooti pleteniny oproti pletenině, Eterá je vyráběna pi použití stávajících vzájomných poměrů tlouěłkynpletací jehly a tlouěłky odhozové platiny. Pletenina vyrobená na stroji e upravenými odhozovými platinami podle vynálezu vykazuje širší platinové obloučky, které podstatné ovlivňují roztaž noot.p 1 eteniny. Při stejně délce zátahu nitě je dosaženovyšší roztašnosti a prodyěnosti úpletu oproti původnímu provedení.Řešení podle vynálezu je dále vyavětleno popisom výkresu,kde značí obr. 1 původní systém zatahování nitě přes odhozovou platinu, obr. 2 znázorňuje pleteninu vytvořenou při uspo.řádání pletacích jehel a odhozových platin podle obr. 1, obr.3 zatahování nitě přes odhozovou platinu v úpravě podle vynálezu a obr 4 pleteninu, která je vytvořena tímto uspořádáním odhozových platin.Podle obr. 1 dochází při dané hloubce zatahování nitě pletací jehlou 1 k určité délce vytažení nitě v části gł,která je dána tlouěíkou platiny ł. Tato část délky nitě vytváří při tvorbě pleteniny platinový oblouček. Podle obr. 2 je šířka g platinového obloúčku dána vaznýni body g, g.Podle obr. 3 je tlouěřka odhozové platiny g dvojnásobná oproti platině ł v obr. 1, současně úsek gg vytažení nitě je dvojnásobný. Šíře Q platínového obloučku u pleteniny podle obr. 4 je větší oproti obr. 2 a je dána body Q, E. Pletenina podle obr. 4 má větší roztažnost a prodyšnoat než pletenina podle obr. 2.-3 PŘEDMĚT VINÄLEZU 252257 Pletací ústrojí jednoválcového okrouhlého pletacího stroje,obsahující pletací jehly a platiny, vyznačující se tím, žeodhozové platiny (2) vykazují alespoň takovou tloušťku,.into je tloušřkahlavy pletací jehly (3).

MPK / Značky

MPK: D04B 9/00

Značky: ústrojí, jednoválcového, pletací, pletacího, okrouhlého, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252257-pletaci-ustroji-jednovalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pletací ústrojí jednoválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty