Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů

Číslo patentu: 251263

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čichoň Viktor, Škuta Rudolf, Milata Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Dvařni zárubeň pro dodatečné osazování do dveřnlch otvorúUkolem řešení je vyvinout dveřní zárubeñ pro dodatečné osazování do dveřních otvorů s minimálni spotřebou kovu. Zárubeň sestává z kovových objimek o průřezu odpovidajicím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřniho otvoru a 5 úchyty dveřnich závěsů a z krycich líšt, které maji průřez odpovidající tvaru objimky. Objímka pro spodni závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.vynález se týká dveřní zárubně pro dodatečné osazování do dveřních otvoru, jejichž ostění a nadpraží jsou na své ploše po své dálce opatřeny nebo drážkami pro uchycení zárubněJsou známy dveřní zárubně pro dodatečné osazování do dveřních otvoru, u kterých je potřeba kovu oproti klasickým kovovým dveřním zárubním cca poloviční. Jde o tzv. rohové dveřní zárubně. za účelem jejich možného osazení do dveřního otvoru, je oetění a nadpraží dveřního otvoru na své ploše po své délce opatřeno ozuby nebo drážkami anebo zalitými fíxačními špalíky ze dřeva nebo umělé hmoty pro uchycení dveřní zárubne. Je rovněž známo dveřní otvory opatřovat na ostěních zalitými fixačními úchyty dveřních závěsü. V danom případě není dveřní otvor osazen zárubní.Nevýhodou dosavadních dveřních kovových zarubní i tzv. rohových dveřních zárubní je značná spotřeba kovu na jejich výrobu. Nevýhodou dveřních otvorů, které nejsou oeazeny kovovými zárubněmi je jejich neestetický vzhled a snadné mechanické porušení vnějších hran dveřního otvoru navíc přispívá k jejich neestetickému vzhledu. Další jejich nevýhodou je nutnost přesné výroby panelu s dveřními otvory co do jejich rovinnosti, hladkosti a uložení fixačních úchytu dveřních závěsú.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní dveřní zárubní pro dodatočné osazování do dveřních otvorů, které jsou opatřeny na plochách ostění a nadpraží po jejich délce ozuby nebo drážkami pro uchycení zárubně, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z kovových objímek o průřezu odpovídajícím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřního otvoru a s úchyty dveřních závěsů a z krycích líšt, které mají prúřez odpovídající tvaru objímky a že objímka pro spodní dveřní závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.Výhodou dveřní zárubně podle vynálezu je minimální potřeba kovu na její výrobu, dále zachování estetického vzhledu dveřního otvoru a snadnější výroba panelů s dveřními otvory,jelikož panely nevyžadují přesného uložení fixačních úchytů dveřních závěsů v panelu a dále hladkosti jejich povrchů.Dveřní zárubeň podle vynélezu je jako příklad znázorněna na přiložených výkresech,kde obr. 1 znázorňuje pudorysný pohled na připojené objímky k ostění dveřního otvoru,opatřeného po své délce drážkou, kde k objímce je připojen dveřní závěs a krycí lišta a obr. 2 čelní pohled na dveřní zárubeñ.Dveřní zárubeñ podle příkladného provedení je tvořena kovovými objímkami 3, které jsou uzpůsobeny pro uchycení a fixaci ve dveřním otvoru 5 panelu l a uchycení krycích lišt Q a dveřních závěsů Ä, kde jak krycí lišty §, tak kovové objímky g mají průřez tvaru průřezu potřebné zárubně.zárubeň se do dvežního otvoru 1, který je na plochách ostění a nadpraží po jejich délkách opatřen drážkami Q montuje tak, že kovové objímky 3 se připevní jejích svěracími šrouby Z, tvořícími fixační prvky, k ostění dveřního otvoru A v poloze nad sebou a k nadpraží. Jedna ramena kovových objímek 3 zasahují do drážek ostění a nadpraží a druhá ramena kovových objímek 3 doléhají na čelní stěnu dveřního otvoru 1. Na kovové objímky 3 se nasunou krycí lišty 5, které mají stejný tvar průřezu jako kovové objímky 3. Ke kovovým objímkám 3 jednoho 2 ostění dveřního otvoru 3 se připevní dveřní závěsy 3, tak že osy čepů dveřních závěsü 3 jsou na společné svislici a jejich rozteč mezi sebou je daná roztečí závěsů dveří.1. Dveřní zárubeñ pro dodatečné osazcváni do dveřnich otvorů, opatřených na ploše ostěni a nadpraží po jejich délce ozuby nebo drážkami pro uchycení zárubně, vyznačená tím, že sestává z kovových objimek (2) o průřezu odpovidajicim tvaru zárubně s fixačnimi prvky pro uchycení do ostění a nadpraži dveřniho otvoru (4) a s úchyty dveřních závěsů(3) a z krycích líšt (5), které maji průřez odpovídající tvaru objimky (2).2. Dveřní zárubeň podle bodu 1, vyznačená tím, že objimka (2) pro spodni dveřni závěs(3) je opatřena svislou podpěrou.

MPK / Značky

MPK: E06B 1/14

Značky: dodatečné, dveřní, zárubeň, otvorů, dveřních, osazování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-251263-dverni-zaruben-pro-dodatecne-osazovani-do-dvernich-otvoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů</a>

Podobne patenty