Bezpečnostní brzda větrného pohonu

Číslo patentu: 246239

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šopin Viktor Michajlovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Bezpečnostnl brzda větmého pohonuŘešení se týká bezpečnostní brzdy větrných pohonů malé a střední velikosti.Podstata řešení bezpečnostní brzdy větrného pohonu tvořeného Vrtuli s náhonovou hřídeli, opatřenou brzdným kotoučem a stožárem spočívá v tom, že náhonová hřídel vrtule je svým držákem otočné uložena na sloupu stožáru přes pružné vložky a sloup stdžáru je opatřen otočnou brzdnou plochou.vynález se týká bezpečnostní brzdy větrného pohonu.Bezpečný provoz větrných pohonů si vyžaduje regulaci pracovního režimu při extrémních podmínkách, které vzniknou například při vichřici, kdy namáhání překračuje płípustnou mez. Je známa celá řada zařízení sloužící k regulaci větrných pohonů. většina z nich je však natolik nákladná, že jejich ekonomické použití u malých a středních velikosti agregátů nepřicházíPro tyto kategorie větrných pohonů se používá bud regulace spočívající ve vychylování vrtule ze směru větru, kdy se zmenšuje činná plocha vzdušného proudu působícího na vrtuli,nebo různých brzd. Aerodynamické brzdy se umístují přímo na vrtuli, mechanické brzdy pak na jejich hřídel nebo prevody. Jejich ovládání je na principu využití odstŕedivých sil v závislosti na otáčkach vrtule, nebo osových sil od působení vzdušného proudu.Všechny tyto známé brzdy a regulace mají největší nevýhodu v tom, že reagují pouze na rychlost otáčení vrtule nebo rychlost větru, takže při ztrátě nevyváženosti, například vlivem námrazy nebo ulomení křídla. nezabrání havárii.Účelom vynálezu je odstranit tuto největší nevýhodu a vytvořit univerzální brzdu, která zabezpečí větrný pohon v celé šíři provozu.Podstata vynálezu bezpečnostní brzdy větrného pohonu, tvořeného vrtulí a náhonovou hřídelí, opatřenou brzdným kotoučem a uchycenou pevné v držáku, uloženém otočně na sloupu stožáru spočivá v tom, že držák je uložen na sloupu stožáru přes pružné vložky a sloup stožáru je opatřen otočnou brzdnou plochou, přičemž brzdná plocha je tvořena excenťrickým kotoućem.Největší výhodou bezpečnostní brzdy podle vynálezu je jednoduchost zařízení při komplexním zabezpečení jak proti následkům překročení povolené rychlosti větru, tak proti vzniklé nevyváženosti vrtule.Příklad provedení bezpečnostní brzdy podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje schematícký pohled na větrný pohon, obr. 2 řez sloupem stožáru v místě bezpečnostní brzdy a obr. 3 püdorys bezpečnostní brzdy.Větrný pohon je tvořen vrtulí l nesenou náhonovou hřídelí g, která svým držákem 1 je otočně uložena na stožáru Q. Uložení držáku Q je na sloupu stožáru á provedeno přes pružné vložky É. Náhonová hřídel g je opatřena brzdovým kotoučem 1 s výhodou opatřeným brzdovým obložením 2. Brzdový kotouč 1 spolupůsobí s brzdnou plochou g na sloupu stožáru 5, nebo přímo se sloupem stožáru 5.Zvláště výhodné řešení je, kdy brzdná plocha 5 je tvořena excentrickým kotoučem lg, položeným otočně na sloupu stožáru g. Excentrický kotouč lg je opatřen aretačním zářezem ll a dorazem lg. Vysmekávací spojení excentrického kotouče lg Š držákem 1 zajišťuje jazýček lg.Při běžném provozu, kdy rychlost větru je V povoleném rozsahu, osovà síla působíoí na vrtuli l deformuje diagonálně pružné vložky Q v menším rozsahu, než je vůle g mezi brzdovým kotoučem 1 a brzdnou pochou 3. Při překročení povolené rychlostí deformace pružných vložek Q odstraní vůli g, takže brzdovy kotouč 1 se začne třít o brzdnou plochu 3 a tím vrtuli l hrzdit. ľokračuje-li nárůst osové síly vrtule l rostoucí brzdný moment od brzdné plochy Q a uvolní jazýček lg ze zářezu ll a excentrioký kotouč lg se začne otáčet, takže se rovněž začne vymezovat vůle g mezi excentrickým kotoučem gg a držákem 3, čímž brzdný moment vzroste natolik. že zastaví chod vrtule l. stejný případ nastane při ztrátě nevyváženosti vrtule l,at už vlivem námrazy nebo ulcmení křídla,~kdy nevyváženost rovněž působí deformace pružných vložek Q. Znovuzavedení do provozu se provede až po kontrole nebo opravě zařízení tím, že obráceným pohybem vrtule l se uvolní excentrický kotouč gg, který se znovu svým aretačnímzářezem ll spojí s jazýčkem lg.Nízke pořizovací náklady a vysoká spolehlivost zařízení předurčují bezpečnostní brzdu pro použití u většiny větrných pchonů malé a střední veĺikosti.1. Bezpečnostní brzda větrného pohonu, tvořeného vrtulí a náhonovou hžidelí opatřenou brzdným kotoučem a uchycenou pevně v držáku, uloženém otočně na sloupu stožáru, vyznačená tim, že držák (4) je uložen na sloupu stožáru (5) prostřednictvím pružných vložek (6), přičemž sloup stožáru (5) je opatřen otočnou brzdnou plochou (8), tvořenou excentrickým kotoučem (10).2. Bezpečnostní brzaa podle bodn 1, vyznačená tím, že excentrický kotouč (10) je opatřen aretačním zářezem (ll), pro vymezovací bezpečnostní prvek, tvořený jazýčkem (13) uloženým

MPK / Značky

MPK: F03D 7/02

Značky: větrného, bezpečnostní, pohonů, brzda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246239-bezpecnostni-brzda-vetrneho-pohonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostní brzda větrného pohonu</a>

Podobne patenty