Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov

Číslo patentu: 244997

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reiner Israel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

dno PRO VVNÁLEZV A osm 45 Vydané 15 11 8775 Autor vynálezu KOŠÍK EDUARD ing., BRATISLAVA(541 Mechanizmus posuvu pinnly presných hndínárskych sústruhovMechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov je určený pre veľmi jemné posúvanie pinoly, ktoré sa žiada pri sústružníckych prácach, prípadne jemných brúsiacich a leštiacich prácach na presných hodinárskych, prípadne jemnomechanických sústruhoch. Podstata mechanizmu pinoly presných hodinárskych sústruhov spočíva v tom, že maticová západka ovlädaná pre posuv presnou skrutkou, zapadá do kruhovej drážky pinoly, pričom maticovâ západka proti natáčaniu je zaistené a vedená výsuvnou tyčkou. Mechanízmu posuvu pinoly možno využiť pri výrobe presných hordínár- i skych, prípadne jemnomechanických sústru- / hoch.Vynález sa týka mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, u Iktorého je posuv pinoly riešený pomocou maticovej západkyn unášajúcej pinolu cez kruhovú drážku pri otáčaní presnej skrutky, pričom maticová západka proti otáčaniu je vedená na výsuvnej tyčke.Doteraz sa používajú u presných hodi-nárskych sústruhov pre posuv pinoly mechanizmi predstav-ujúce prevod s ozubenou tyčou a jej posuv sa uskutočňuje otáčaním ozubeného kolieska, ktoré má priamy záber s ozubenou tyčou. Takýmto prevedením sa nedá dosiahnut presný, plynulý a jemný posuv. Ozubená tyč je tiež určitou prekážkou pre presné uloženie a vedenie pinoly a naviac prevod predstavuje pasívny odpor pri rezani jemných závitou závitovým očkom.Uvedené nedostatky odstraňuje mechanizmus posunu pinoly presných hodinárskych sústruhov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že maticová zäpadľka ovlá daná pre posuv presnou skrutkou zapadá dodrážky pinoly, pričom maticová západka proti otáčarniu je vedená výsuvnou tyčkou.ovládaním posuvu pinoly pomocou presnej skrutky cez maticovú západku s vedením na výsuvnej tyčke sa dosiahnü najjemnejšie posuvy pinoly pri uplatnení najväčšieho citu zo strany obsluhy. Nakoľko mechanizmus umožňuje podla druhu práce rýchle rozvlazanie mechanického spojenia maticovej západky s pinolou v-ylüčia sa touto možnosťou väčšie pasívne odpory. Napriklad pri rezaní jemného závitu závitovým očkom.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus v náryse a v reze, na obr. 2 v ľavom bolkoryse a na obr. 3 v pravom bokoryse.V koníku 6 je v klzných ložiskách 7 posuvne uložená pinola 4, ktorá je proti otočeniu poistené perom B. Presná skrutka 2 je otočne uložená v otvore konika 6, v ktorom sú vymedzené axiálne vôle pomocoutrecích krúžkov 9, 1 U a vložkou 11, ktorá V nastavenej vymedzovacej polohe je poistena nastavovacou skrutkou 12. Presná skrutka 2 pre možnosť ručného otáčania je opatrená kolieskom 13 s poistnými skrutkami 14. V ďalšom otvore konika 6 je vsuvne umiestnená výsuvna tyčka 5, ktorá je proti nežiadúcemu poswnutiu poistená skrutkou 15. Na presnú skrutku 2 je naskrutkovanä maticová západka 1, z ktorej sa posuv prenáša na pinolu 4 tým, že zapadá do kruhovej drážky 3. Pinola 4 sa dá v nastavenej polohe zafixovat pomocou fíxovacej skrutky 16, lebo v mieste fixovacej skrutky 16 sú konik 6 a klzné ložiska 7 z časti rozrezané pre dosiahnutie pružného spojenia. Mazanie pinoly 4 sa prevádza cez mazničku 17.Pri otáčaní presnej skrutky 2 kolieskom 13 sa posúva .maticová západka 1, s ktorou sa súčasne posúva aj pinola 4, nakoľko je unášaná prostredníctvom kruhovej drážlky 3. Pri tejto funkcii je maticová západka 1 proti otáčaniu poistené vysuvno-u tyčkoou 5. V nastavenej polohe sa dá pinola 4 zafixovat zovretim v klznom ložiska 7 pomocou fixovacej skrutky 16. V takých prípadoch práce na presnom hodinárskom sústruhu,ked sa nevyžaduje mechanické spojenie p 1 noly 4 s presnou skrutkou 2 sa vyberie vysuvná skrutka 5 z otvoru 6 a z otvoru maticovej západky 1, tým sa umožní podľa obr. 2 otáčanie maticovej západlky 1 okolo presnej skrutky 2 a ďalej vyklopenie maticovej západky 1 z kruhove drážky 3. Takto pinola 4 sa stane volná, bez spojenia s presnou skrutkou 2. Toto rozpojenie je veľmi rýchle a jednoduché. Vyžaduje sa hlavne pri rezaní veľmi jemných závitov závitovýrn očkom,prípadne pri jemnom brúsení a lešteni, dalej pri rýchlej výmene pinoly 4 za jednoúčelovú pinolu, ktorú môže predstavovať otočný hrot, pripadne hrot a vo všetkých prípadoch, ked sa žiada len ručné ovládanie plnoly 4. Pri uvolnení pinoly 4 je táto zbavenä nežiadúcich pasívnych odporov, preto ju možno ovládať s veľkým citom, ktorý sa vyžaduje zvlášť pri jemných prácach.Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, uložený v konika vyznačujúcl sa tým, že pinola (4) je opatrená kruhovou drážlkoo 3, do ktorej zapadámaticová západka 1, naskrutkovaná na presnej skrutke 2, pričom maticová západka 1 je posuvne uložená na tvčke 5 v kocníku 6.

MPK / Značky

MPK: G04D 3/02

Značky: sústruhov, posuvu, pinoly, mechanizmus, přesných, hodinárskych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244997-mechanizmus-posuvu-pinoly-presnych-hodinarskych-sustruhov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov</a>

Podobne patenty