Kombinovaný filtr

Číslo patentu: 243997

Dátum: 01.07.1988

Autori: Westermann Jürgen, Boroschewski Gerhard, Eder Ulrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) BLAZEK JIŘI iugą ° V° KONOPIK BOHUMILcováni mechanických magnetických i nemagnetických nečisvot z kapalin před ejich vstupom do citlivých měřicich a ávkovacich zařízení. Montuje se do ohybu potrubí a snadno demontovatelná vestavbs. obsahuje jednak filtrační přepážku tvořenou sitem pro zachyceni mechanických.nsmagnetických nečiatot a několik vrstev permanentnich magnetů zachycujicich i velmi malé částice magnetických, zvláště kovových nečistot.Kombinovauý filtr je určen k ząchy-243 997 Vynález se týká kombinovaného filtru pro zachycováni maléhomnožství kovových a ostatních mechanických nečistot, u něhož se řeší provozně vhodná konstrukce.Dosud známé potrubni filtry se montuji do rovných üseků potrubí nebo do ohybů a používaji se buč samotné filtry s filtrač ní přepážkou pro zachycování mechanických nečistot nebo filtryzajištující odstranění kovových částic z proudicích kapalin. K odstranění kovových částeček menších než jsou otvory filtrační přepážky se dosud uživá oddelených filtru. Dokonalé odstraněníí velmi malých kovových částeček je nutné zvláště u nepřetržitěproudicích kapalin, které procházejí čidly a zařízeními obsahujicími permenentní nebo elektromagnetm jakojsou nąpň plovákové průtokoměry s kuželkou obsahující magnet pro indukční snímání polohy nebo před indukčními průtokoměry. Odstranění nečistot je nutně před citlivými zařízeními pro dávkování a měření kapalin,jako jsou například pístová dávkovaci čerpadla a objemová měřidla. I velmi malé kovové částice jsou nežádoucív proudicích a dávkovaných kapalínách do chemicko-technologických procesů. Účinné kombinované filtry pro malá množství nečistot, jak mechanických nemagnetických, tak magnetických, nejsou známy. Zařazování dvou filtru pro zachyceni obou druhů nečistot je pracné a nákladnéV a též provoz, výměny, regenerace a údržba je složitá a náročná.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny kombinovaným fil i trem podle vynálezu pro současné oddělováni nemagnetických í »magnetických částic nečistot. ve kterém je vestavba vytvořenakombinací prvků pro filtraci mechanických nečistot a prvků pro zachycováni kovových magnetických nečistot. Prvkem pro filtracimechanických nečistot je sito překrývajíci otvory vestavby.Prvkem pro zachycování kovových magnetických nečistot jsou magnety s vložkami umístěné uvnitř vestavby.Kombinovaný fi 1 t 1 ~dle vynálezu zajištuje dostatečnou životnost při současném odstraňovaní jak.nemagnetických tak magnetických částeček. Je vhodný zvláště do nepřetržítých provozů a zařazuje se s výhodou do ohybů potrubí před přesné měřicí, regulační a dávkovací přístroje. Vestavba je jednoduchým způsobem středěna a zatěsněna. Konstrukce filtru je jednoduchá, filtr jelehký. Vestavba je snadno a rychlo demontovatelná a vyměnite 1 ná.ÍTěleso filtru a hrdla je možné opatřit pláštěm e při ohřevu je možné filtr používat i pro taveniny. Regenerace vestavby po demontáži je snadné, jimavost pro magnetické částice je velká a vhodnou volbou síta lzepaüe požadavků měnit velikost zachycenýchNa připojeném Výkresu je znůzorněnq příkladné provedení kombinovaného filtrupdle vynálezu v osovém řezu.Filtr je tvořen tělesem 1 filtru, které je opatřeno vstupním hrdlem lg, výstupním hrdlem 1 a přírubou pro uchycení ví ka § přes těsnění 2. Do tělesa 1 filtru je víkem § dotlačena a zatěsněne na hliníkovou podložku 3 vestavbs 2. Válcovitá vestavba 2 je v plášti opatřena otvory lg vestavby, které jsou překryty sítem A přichyceným ovinutým drátem Ž. Uvnitř vestavby 2 jsou ve vrstvách uložený permanentní magnety 1 ve tvaru nízkých válečků. Na dně vestavby a mezi jednotlivými vrstvami jsou umístněny vložky É prostupné pro procházející kapalinu.Vestavba 2 je středěna ve víku drážkou ll víka.Kombinovaný filtr kapalín obeahujícich malé množství mechanických nekovových i. kovových neěietot, sestávající z tělesa filtru, vestavby a víka, opatřný vatupnim a výetupnim hrdlem, vyznačený tím,že veatavba (3) je vytvořena kombinací prvků pro filtraci mechaniclqŕch nečietot a prvků pro zachycování magnetických nečistot,ApřLčemž prvek pro filtraci mechanických nečistot je vytvořen snítem (4) překrývajícim otvory (10) vestavby (3), ve které jsou- ľumistněny magnety (7) s vložkami (6), vytvářejíci prvek pro zachycování kovových mametických nečistot.

MPK / Značky

MPK: B01D 25/00

Značky: kombinovaný, filtr

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243997-kombinovany-filtr.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný filtr</a>

Podobne patenty