Protéza v podobě hadičky, zejména pletená

Číslo patentu: 241772

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šára Bohumil, Šindeláo Zdenik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

dič z inertnich syntetických vláken. Hadi kavykazuje po svuseku (2) V gednom provedení má Jeden úsek § .zuj iefyz 1 ka 1 ně upravena, například tvarovánim vzducbąmza účelem zvetšeni objemu vnější çstran .Protézy. Materiál proténapis vvNÁ LEz u 241772ý úňAb áno VYNÁLEZY . ý(75)DVOŘÁK JAN dining BRNO Autor vynálezuąVynález ga ýhbdný K využití vo zdràě votniçkýchzarizeních, zejména pro léčení 3 teriovenőznich zkratú při dialýze.implantabilni p 10 tév za V podoběhadíčky zejména platené haé délce neüméně dva~přechodu z nosného úseku (1) do dąuhéo 1)průmer 4 az 5 mm a na něj navä druhý úsek (2) rúměr 6 až 7 mm. Použiýá,inentni syntet aká vlákna jsouzy já naay bakteriocidni nebo bakterioVynález se týká protězy pro lékařské účely, zejméne ples.tené. Má podobu hadičky a je vyrobene z inertnich syntetických vvláken. Je vhodná například pro arteriovenőzniizkraty, použidDialýze patří k základním léčebným postúpům při chronic~ kém eelháváni ledvin. Nejrozšiřenější je ten způsob kdy se odvádí z organizmu tepenná krev do dialyzačniho přietroje.An po očiatění se vraci do žilniho řečiště. Vzhledem k-tomu,. žodialýza se provádí nejméně dvakrát, ale i vicekrát týdněvAa to i po řadu let, je nutno zajistit vhodný trvalý přístup do cévniho systému. V současně době se nejvíce osvědčuji trvaéąele i v jinýoh anatomických lokalizacích. K vytvoření těchtoiv zkratů se v záeeděpouživaji tři druhy náhrad ~ vlaetni žilap nemocného, cizí konzervovaná žila nooo cévní protéza. iĚšechny tyto náhrady, i když se biologicky liší, majíihlavně jeden společný nedoatatek a to nepřiliš.vhodné rozmě-lPro napojení na tepnu je žádoúci rozměr malý,optimální se jevi průměr 5 mm. Tento průměr však neni příliš vhodný k opakovanému nabodávání pro dialýzu, kde je naopak ržádouci průměr 6 mm.. vytvorená textilní technikou v podobě hadičky, zejména platené nadičky z inertnich vláken. Podstata vynálezu epočivá v tom, 241772těpřechodu z jednoho úseku do druhého Ve výhodném provedení májeden úsek tj. jeden konec hadičky průměr 4 až 5 mm a naněj navazújíci druhý úsek, tj. druhý konec hadíčky průměrPro zvětšení objemu vnější strany protézyje možno ínertěni syntetické vlákna fyzikálně upravit, např. tvarováním vzduchem Je rovněž možno nasytlt stěnu protézy biologicky vstře batelným materiálem, obsahujioím bakteriocidnt nebo bakterio-.Podstata vynálezu iéoe výnikne z obrázku a z popisu tohoà to obrázku, který schematícky znázorňuje protézü v podobě plotené hadíčky, která je tvořena dvěma na sebe navazujícímí apo dsekem g a druhým úsekem g orotězy. Jeden úsek 3 hadičky vykaezuáe průměr 4.až 5 mma na něj navazujici druhý úsek g průměrnapříklad 50 mm má průměr 4 až 5 mm. Vzhledem k tomu, že se hadička plete na plochém pletacím stroji, lze přeneeenímoček, tj.ujImáním e vyřazením potŕebného počtu jehel z činností, 241772-g,Konkrétně lze tuto prótézu zhotovit na plochém plétacírstroji dělení 22 ze adružených dvou dvábi 84 dtex, nesráživého-a druhá 2 po-V1 yeaterovéhQhedvábi B 4 dtex, srážívéhó, které bylofyziká 1 eno tvarovánim vzdüchem. Huatoýarrežrě pleteniny ádků a 18 až 20 aloupků. Po úpravěmm 21 až 23 raaküa xe až zo aloupků. Takto ziakanou protézú, jejíž povrch tvoří jáňné Avláken, lze impregnovąt vstřebatelným čímž ae vy 1 ouč 1 počátečni- na 10 mm činí 15 až-17 ř činí hustota protézy na 10amyčky 2 jednotlivých ateriálem, například kolagenem,Aimp 1 antàční porozíta stěny protězy. ~ 1 ze též opatřit vhodnými bakteríocidními č kýmilâťkañi Zvětšàní objemu stěny protézy lze dosáhnout, i vhodnou vązgbní tećhníkou.A 1. Protéza v podóběhadičky, zejména pletený z inertnich aynte-ĺ tických vláken, vhodná nàpř. pro arteriovenózní zkraty při dia 1 ýzą,.význačújici se tím,.žeAhaąička.vykazúje po délce nejméně dvaV da sebe navazujíćí spojené úseky (1, 2) o různém průměru a náhlýmÁ úseku (2). ~ . . ĺ 2. Protézą podle bodu 1, vyznačující setím, V A ř průměr 4 až 5 mm a na něj navazující druhý úsek (2) průměr 6.až 7 1 mm. . ., VJ, 3. Protéža podle bodu l,.vyznačuJIçí se ti- ťićká vlákna jsbu fyzikálně upravená např.g rA pro zvěťěení objemu vnější stran protézyz načujíćí setím že je ve Své4 gPro§ézaĺpod 1 ç bgdu 1 až 3, vyz . stěně naeycenâ bío 1 ogickyvstřebate 1 ným materiálem, obsahudícimrAbakteriocidní či bąkteriostatickě látky.že jeden úsek (1) mÁ.

MPK / Značky

MPK: A61F 2/06, D04B 9/42

Značky: protéza, podobě, hadičky, pletená, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241772-proteza-v-podobe-hadicky-zejmena-pletena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protéza v podobě hadičky, zejména pletená</a>

Podobne patenty