Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom

Číslo patentu: 239218

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spojky pre spojenie vozíka s dopravným pásom dopravníka tabliet pre manipuláciu a predohrev tabliet pri puzdrení elektronických súčiastok, napríklad integrovaných obvodov. Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom má v mieste upevnenia vozíka na dopravný pás vytvorené na hornej ploche vozíka vybranie. Zo spodnej plochy vozíka je vytvorena aspoň jedna drážka pre dopravný pás zasahujúca do vybrania. Vo vybraní je nad drážkou upevnená priečka. Vo vybrání možu byť po oboch stranách priečky vytvorené výstupky.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 4 u»z 15 05 85LEDNICKY DOMINIK, NOVÉ MESTO NAD vAHoM5) spojka pre spojenie vožika s dopravným pásomvynález sa týka spojky pre spojenie vozíka e dopravným pásom dopravnika tabliet pre manipuláciu a predohrev tabliet pri puzdreni elektronických súčiastok,napriklad integrovaných obvodov. spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom má v nreste upevnenie vozíka na dopravný pás vštvorené na hornej ploche vozíka vybran e. Zoapodne 3 plochy vozíka je vytvorená aspon jedna drážka pre dopravný pás zasahujúca do v hrania. Vo vybraní je nad drážkou upevnen priečka. Vo vybráni možu byť po oboch stranách priečky vytvorenévynález sa týka spojky pre spojenie vozíka s dopravným pásom dopravníka tabliet pre manipuláciu a predohrev tabliet pri puzdrení elektronických súčiastok, napríklad integrovaných obvodov.Doteraz známe dopravníky tabliet majú vozík pripevnenýk dopravnámn pásu spojkou, pozostávajúcou z príložky a skrutiek,uložených vo výreze telesa vozíka. Nevýhodou takéhoto spojenia je, že upevnenie vozíka na dopravný pás si vyžaduje perforáciu dopravného páse. Pri zmene polohy vozíka je treba čalšiu perforáciu dopravného pása, ktorý je týmto oslabený.Uvedená nevýhody zmierňuje a technický problém rieši spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom, ktorého podstatou je, že v mieste upevnenia vozíka na dopravný pás je na hornej ploche vozíka vytvorené vybranie. Zo spodnej plochy vozíka je vytvorená aspoň jedna drážka pre dopravný pás zasahujúca do vybrania. Vo vybraní je nad drážkou upevnená priečka. Do podstaty patrí tiež to, že vo vybraní sú po oboch stranách~priečky vytvorené výstup ky. Výhodou spojky pre spojenie vozíka s dopravným pásom je, žespoj je stabilný a zmena polohy vozíka so nevyžaduje zásahy do dopravného pásu, pričom polohu vozíka je možné meniť veľmi jed noducho.Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom je nakreslenána priloženom výkrese, kde na obr.1 je nakreslená spojka v nárysev reze a na obr.2 je pôdorys spojky vozíka s dopravným pásom.spojka pre spojenie vozíka e dopravným pásom je tvorená časťou vozíka l, na ktorého hornej ploche je vytvorené vybranie g. Zo spodnej plochy vozíka 1 sú vytvorené dve drálky i pre dopravný pás á, zaeahujúce do vybrania g. Vo vybraní g sú nad drážkami 2 upevnené priečłq i. Vo vybraní g sú tiež vytvo rené po oboch stranách priečky 4, výetupky 1 pre vedenie dopravného páea g.Spojenie vozíka 1 e dopravným pásom g sa vykoná tak, že koniec dopravného péea g alebo jeho slučka se pevlečie cez drážku 5 tak, že prečnieva vo vybraní a. Do slučky se vsunie priečka i, ktorej vedenie je tvorené výetupkaui 1. Rovnakým sposobom sa prevlečie e) druhů elučka dopravného péea | e upevní ee priečka i.1. Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom, vyznačujúcasa tým, že v mieste upevnenia vozíka (1) na dopravný pás (6),je ha hornej ploche vozíka (1) vytvorené vybranie (2) a zo spodnej plochy vozíka (1) je vytvorená aspoň jedna drážka (5) pre dopravný pás (6) zasahujúoa do vybrania (2), pričom vo vybraní (2) je nad drážkou (5) upevnená priečka(4).Spojka pre spojeňie vozíka s dopravným pásom podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že po oboch stranách priečky (4) sú vytvorené výstupky (3).

MPK / Značky

MPK: B30B 11/34, B29C 45/00

Značky: spojka, dopravným, vozíka, spojenie, pásom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-239218-spojka-pre-spojenie-vozika-s-dopravnym-pasom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom</a>

Podobne patenty