Zařízení k přepravě čerstvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží a jiných podobných pevných materiálů

Číslo patentu: 239097

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sláma Karel, Brabenec Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kovová hrazená paleta je určena pro přepravu kůží. Paleta usnadňuje práci při manipulaci se surovinou z masného průmyslu do kožedělných závodů. Výklopné dno palety je na jedné straně uchyceno na pantech a na druhé opatřeno čepy, které při zavřené poloze zapadají do upravených háků, jenž jsou ovládány pákovým mechanismem pro přenos síly. Paletu je možno použít v masném průmyslu pro přepravu čerstvé nebo krátkodobě konzervované suroviny s možností využití v různých průmyslových odvětví pro podobné účely s jinými materiály.

Text

Pozerať všetko

ž.°rr Po PIS VYNÁLEZU 239 097(54) Zařízení žůgrepravě čerstvých e. krátkodobě kohzervovaných ~ surových 1 a jiných podobných pevných materiálůKovová hrazená paleta je určena pro přeprava. kůži. Pelota. usnadnuje práci při menipulaci ee euro-vinou z masného průmyslu do kožedělnýoh zàvodů. Výklopné dno palety je na jedné straně uchýceno na pantech a na. druhé opatřeno čepý, které při zavřené poloze zapadeji do upravených hálců,jenž jsou ovládánąé pákovým mechanismem pro přenos eil . Pele u je možno použit v masnám průmýe u pro přeprava čerstvé nebo krátkodobě konzervované surovín s možnosti využití v různých průmýelov ch odvětví pro podobné účely a jinými materiály.Vynález se týká zařízení k přepravě č stvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží i jinýoäçgâàäšškjmateriálů.Z provozních zkoušek vyplynulo, že manipulace s čerstvými nebo krátkodobě konzervovanými kůžemi při nakládce v masném průmyslu a vykládce v kožedělných závodech je velmi obtížné při použití stávajícíoh typů paletmmąâäšñmdrostravskázgggä,drátěniĺpostýlkäřnebo volně ložené hovězí kůže na ložné ploše nákladního automobilu.Při použití hrazené palety s výklopným dnem bez přídavného mechanizmu, na která se prováděly dlouhodobě provozní zkoušky pro přepravu čerstvé a krátkodobé konzervované suroviny, byla velmi složitá manipulace v kežedělných závodech. Po dobu trans~ portu je vyklápěcí dno přidržováno pomocí podpěrky pod dnem palety. Při vykládce v kožedělném závodě musely být k dispozici dva vysokozdvižné vozíky, nebot jedním je paleta podebrána lyžinami pod dnem a převezena na místo určené k vykládce, druhým vysokozdvižným vozíkem je paleta podebrána za horní hrazdy, druhý vozík stále přidržuje dno palety. Při uvolnění sklopného dna jedním z vozíků dojde k vyprázdnění palety. Tento způsob manipulace je V rozporu se směrnicemi pro zajištění BOZ.Na základě této skutečnosti předkládáme navržený typ hrazené palety s přídavným mechanizmem, která vyhovuje při vykládce suroviny v jednotlivých kožedělných závodech a zároveň odstraňuje fyzicky namáhavou práci. Při použití navrženého mechanizmu uchopí vysokozdvižný vozík lyžinami paletu za horní úchyty k tomu sloužící a přemístí ji na místo určené, zde provede vykládku pouze obsluha vysokozdvižnéhovozíku. Použitím háčku,zaklesnutého do otvoru V páce, a působením síly cca 10 kg, se otevře spodní Výklopné dno.Příkladz Přenos sílý je zajištěn pákovým mechanizmem, kdy po působení síly na rameno páky 1, která je chycena v jednom bodě,se uvádějí-do pohybu táhla 2, ty ovládají kyvné elementy Q, tím jsou uvolněny opěrné ěepy 2, které jsou na vyklápěcim dnu g upevněném na druhé straně panty. Z důvodů vrácení mechanizmu do zpětné polohy je instalována pružina Q, jenž zajišťuje zaklapnuti dna při spouštění palety na zem a ta je připravena pro další transport. ąPři použití navrhovaného typu palety dojde k úspoře pracovních sil a pohonných hmot, což představuje značný ekonomický přínos. , Z hlediaka univerzálnoati se dá paleta s tímto mechanizmem použít 1 V jiných průmyslových odvětvich pro přepravu různých druhů materiálů (záznam o zkoušce v konzervárenském podniku Fruta Mochov). iZařízení k přepravě čerstvých a krátkodobš konzervovaných surových kůži a jiných podobných pevných materiálů sestávající se z hrazené palety, vyznačující se tím,že na spodní části palety (7) je Výklopné dno (2), na němž jsou upevněny čepy (3), na které navazují kyvné elementy(4), ovládané táhly (5) napojené na hlavní páku (1) 5 tažnou

MPK / Značky

MPK: C14B 1/00, A22C 17/00

Značky: zařízení, surových, materiálů, kůži, krátkodobé, čerstvých, pevných, konzervovaných, přepravě, jiných, podobných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-239097-zarizeni-k-preprave-cerstvych-a-kratkodobe-konzervovanych-surovych-kuzi-a-jinych-podobnych-pevnych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přepravě čerstvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží a jiných podobných pevných materiálů</a>

Podobne patenty