Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek

Číslo patentu: 238583

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek je koncovým členem kryochirurgického přístroje pro kryodestrukci tkáně. Sestává z mechanického spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací maticí, jehož vnější průměr je s vnějším průměrem nástrojového tubusu shodný a zachovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupním kanálkem.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY m. 215 05 85(75) IELINEK smmsmv,°Vá°z 2 mm VÄCLAV, PRAHA 54) Upinaci systém přímo chlazenýchUpinaci systém přímo chlazených operačnicb koncovek ,je koncovým členem kryccbirurgického řistroje pro kräodestrukci tkáně. Seat vá z mechanické o spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací matici, jehož vnější průměr je s vnějšimeprůměrem nástrojovébo tabusu sbodný a zacbovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupnim kanálkem. l. .L i .L i i ivynález se týká upínaoího systému přímo ohlazených sktivních operačních koncovek kryochirurgického přístroje, určených pro kryodeetrukci tkâněDosud používané upínací systémy aktivních operečních koncovek využívají ke spojení a tepelnémn kontaktu mechanického spoje,který je tvořen.závitem 9 přev 1 ečnou.meticí e těanícím.kuže 1 en. Tekové mechanické spoje,vzhledem k průměru převlečně matice většímu. než je průměr tubueu, podstatné ovlivňují možnosti použitíaktivních operečních koncovek to zejména pro výkony tem, kdepřístup k místu použití je znesnadněn. Je také známo řešení, u něhož systém přívodu chlaàiva je vzájemně oddělen kuželovou plochou,v níž jsou zabudovány kruhové těanicí břity. Nevýhodou tohoto ře šení je zmenšení plech pro přeetup teple a dále jeho obtížné zho tovení vzhledem k malému průměru komory. Při upínání koncovky ne lze vyloučit poškození jemných břitů.Výchozím požadavkem pro použití upínacího systému je daný nebo použitý průměr tubusu nástroje. Průměr upínacího systému by se měl jen minimálně lišit od průměru tubusu nástroje. Upínaçí systémy, jejichž rozměry jsou menší nebo podstatně větší než činí průměr tubuau náetroje, mají řadu nevýhod. Menší závitový spoj,než je průměr tubusu, pro svou jemnost üedovoluje vyvinutí dostatečného momentu pro plošný kuželový kontakt a pro břitovou těnost mezi soustavou propojovacích kanálk a vnější atmosférou. soustava propojovacích kanálků mezi přiváděným a odváděným chladivem je ve etyčné části těaněna břitovým systémem pro znemožnění komunikace chladiva. Miniaturizace přeatupových, těanicích a kanálkových ploch nezaručuje dostetečnou spolehlivost a předpokláda 11 ý výkon v operační koncovce. Naproti tomu většízávítový spoj a jeho převlečná matice s průměrem větším než je průměr tubusu podstetně omezuje použití kryochirurgického přístroje všude tam,kde přístup k místu je zneoadněn.Uvedené nevýhody odstraňuje upínací systém přímo chlazených operačníoh koncovek s průtokem chladiva vstupním a výst ním kanáŕem-podlevvynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ze ěryspojovací matice operační koncovky a nástrojového tubusu jushodni. Uzavírací systém přitom zachováva průtok chladiva vstupním a výstupním kanáĺêm.Výhodou upínacího systému podle vynálezu je zejména to, že při použití jakékoli přímo chlazené operační koncovky je upínací závitový spoj včetně maximálního rozměru bud totožný, nebo je v minimálním tolerančním pásmu s průměrem tubusu nástroje. Komunikaci mezi přiváděným a odváděným chladivem znemožňuje dokonalá styčná kuželová plocha, která svým zvětäeným styčným povrchem je s výhodou využite pro zvětšený tepelný kontakt, umožňující tepelný tok z tkáně do výměníku. Spolehlivost a bezpečnost je zaručena použitím pryžového kroužku, který jako koncový člen zabezpečuje styk s vnější atmosférou. Vzhleden k tomu, že upínacísystém přímo chlazených operačních koncovek je koncový člen nástroje kryochirurgického přístroje, lze jej s výhodou použít pro koncovky pasivní. V takovém případě se kanálkový systém uzavře redukcí,na níž se pak aplikuje pasivní koncovka.Na přiloženém vyobrazení je znázorněn upínací systém přímo chlazených operačních koncovek, kde operační koncovka 1 a těsnění g tvoří samostatnou vyměnitelnou část ukončenou závitem s vnitřním kuželem. Nástrojový tubus 1 tvoří spojovací matice 1, vnější.styčný kužel A, sběrné výstupní kanálky Ž pro odcházející a vstup ní kanálky Q pro přitékající 0 h 1 di 7 QIvyměnitelná operační koncovky 1 se ustavují na styčný kužel A pomocí závitu na operační koncovce 1. Dokonalá shodnost styčněho kužele 5 a operační koncovky 1, která sižuje tepelný odpor,zaručuje jednak těsnost mezi jednotlivými sekcemi přiváděného a odcházejícího chladiva, procházejícího vstupním kanálkem Q a sběrnýmĺ VÝBŤUPHÍWÍ kanâlky Ž a jednak tepelný kontakt uáčňující dokonalý odvod tepla z tkáně. Zvětšeným počtem a zmenšeným průměrem výstupních kanálků Ž ve styčném kuželu 1 a v operační koncovce 1 při zachování plošné přestupní plochy styčného kuželu A operační koncovky 1 lze dosáhnout mezi nástrojovým tubusem 1 a spojovacíUpínaci systém přímo chlazených operačnicb koncovek s průtokem chladiva vstupnim a výstupním kanálem, vyznačený tim, že vnější průměry spojovací matice (3) operační koncovky (1) a nástrojového tubusu (7) jsou shodné.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36

Značky: systém, přímo, chlazených, operačních, upínací, koncovek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238583-upinaci-system-primo-chlazenych-operacnich-koncovek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek</a>

Podobne patenty