Způsob zpracováni odpadních třísločiněných usní

Číslo patentu: 238335

Dátum: 01.10.1987

Autori: Poslušný Antonín, Mikulka Zdeněk, Smejkal Pavel, Pospíšil Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši sposob spracovania odpadných triesločinených usní. Podstata sposobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na jeden hmotnostný diel odpadnej triesločínenej štiepenky sa posobí 0,01 až 3 hmotnostnými dielmi močoviny alebo dimetylolmočoviny za prítomnosti 0,01 až 10 hmotnostných dielov polyetylénglykolu pri atmosferickom tlaku a teplote 20 až 300 °C. Okrem kožiarského priemyslu vynález môže nájsť uplatnenie aj v stavebníctve a nábytkárskom priemysle.

Text

Pozerať všetko

0 mm mo vvmuzzvG 3) Způsob zpracování odpadnich třisločiněných usniVynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši sposob spracovania odpadných triesločinenýcb usni. Podstata sposobuodľa vynálezu spočíva v tom, že na jegen hmotnostný diel odpaduej triesločine nej štiepenky sa posobi 0,01 až 3 hmot nostnými dielmi močoviny alebo dimetyl~ olmočoviny za prítomnosti 0,01 až 10 hmotnostných dielov polyetylénglykolu pri atmosferickom tlaku a teplote 20 až 300 °C. Okrem kožiarského príemylu vynález može nájsť uplatnenie aj v stavebníctve a nábytkárskom priemysle.Vynález se týká způsobu zpracování odpadních tříslo-l činěných usni.Při výrobě třísločiněnýcb spodkových úsní po jejich štípáni v poločiněném stavu, odpadá třísločiněná štípenka v mokrém stavu, různé tlouštky, nepravidelného tvaru, jakož i jiné nezpracovatelné odŕezky. Tento materiál se v současné době vyváží ňa skládku. mechanické ani chemické zpracování není realizováno. Pro mechanické rozvlákňování k použití pro vláknité usně je nevýhodný poločiněný a mokrý stav. Z chemických způsobů zpracování je známa hydrolýza, a to jak alkalické tak i kyselá. Po alkalické hydrolýze např. hydroxydem sodným se ziská produkt použitelný jako plastifikátor do betonu. Hydrolýzouqtřísločiněnébo odpadu za tlaku párou bylo v minulosti získáváno hnojivo. Rovněž je popsána hydrolýza třísločiněných odpadů pomocí močoviny za tlaku. Viz např. Kožařství 15/1964/s. 25, Kož. obuv. prom. 11/1969/ s. ll. Hydrolýza za přítomnosti močoviny vede ke vzniku nestabilního produktu, který v průběhu skladování agreguje a pri hydrolýze za tlaku zůstává cca 5 nezhydrolyzovaných podílů.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zpracování odpadních třísločiněných usní podle vynálezu, kterého podstatou je, že na 1 hmotnostní díl odpadní třísločiněne štípenky se působí 0,01 až 5 hmotnostními díly močoviny nebo jejími metylol deriváty za přítomnosti 0,01 až 10 hmotnostnicb dílů polyetylenglykolu, při teplotě 20 až 500 OC při atmosferickém tlaku.Při způsobu podle vynálezu nastáva hydrolýza a degradace,doprovázena nodifikačními reakcemi. Polyetyleglykol podpo- W ruje hydrolýzu třísločiněné usne za reakčnícb podmínek a současně stabilizuje systém před agregací v průběhu skladování.Produkt získaný způsobem dle vynálezu je použitelný pro činěni spodkových i vrchových usni, pro impregnaci spodkových usni. Procesem vzniklý produkt ve formě roztoku obsahuje přírodní a syntetiské třisloviny, bilkoviny a jejich deriváty. Třislovin obsahuje 35 až 40 hmotnostnich,netřislovin 5 až 10 hmotnostnich při obsahu sušiny 45 az 50 řáphmotnostních. z přírodních třislovin .je přitomna blavně mimoza a kaštan. Ze syntanů jsou přitomny hlavně sulfonované kondenzáty fenolů, krezolů a naftolů. Podstatou netřislovin jsou bilkoviny a jejich deriváty a polyetylglykol.Výhodou postupu popsaného ve vynálezu je nožnost regenerace třislovin a jejich použitelnost pro činěni,impregnaci, plnění vrchových i spodkových usni. Postupom modifikované bilkoviny je možno opět použit v koželužské výrobě a tim vytvořit uzavřený technologický cyklus v této etapě výroby.Předmět vynálezu je ilustrovaný na přikladech provedani.1 hmotnostni díl odpadnich třisločiněných usni o sušině 45 hmotnostnich se směsi s 1 hmotnostním dilem vodya s 0,6 hmotnostnich dilů močoviny a s 0,05 hmotnostmimi díly polyetylenglykolu. Směs zahřiváme za atmosferického tlaku na 100 °C po dobu 10 hodin pod zpětným chladičem. Hnědý viskozni roztok obsahuje při 47 5 sušiny 40 hmotnostnich tříslovin a 7 hmotnostnich netřislovin.odpadmi třisločiněné usně se dávkují do reaktoru společně s dimetylolmočovinou a vodou hmotnostně v poměru 1 1 1, 5 přidawkam 1 hmotnoatniho polyetylenglykolu. Heterogenni měn as zahřivá v raaktoru na 200 °c po dobu 5 hodvzniklé viskozni kąpalina po homogenilaci a Iiltraci obsa huJe 422 hmotnostnich tříalovin a 7,2 as hmotňostniohnatřislovin.1 hmotąastni díl odpadnich poločiněnýoh usni z procesu třinločiněni se dávkuje do reaktpru společně a 0,8 hmotnostnimi díly močoviny a 1 hmotnostnim dilem vody 3 přidatkem 0,02 hndtnostniho dilu polyetylenglykolu. Po- 7 hodinoa vám zahřivćni na 150 °c reakčni směsvypust 1 me do zásdbníku. Produkt o pH 8 obsahuje 40 hmotnostnich tříslovin ą 5 hmotnostnich netřislovin.

MPK / Značky

MPK: C14C 3/02

Značky: zpracování, usní, třísločiněných, odpadních, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238335-zpusob-zpracovani-odpadnich-trislocinenych-usni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracováni odpadních třísločiněných usní</a>

Podobne patenty