Způsob výroby pozinkovaného drátu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu výroby pozínkovaného drátu o průměru 0,2 až 8,0 mm pro ocelová, zejména těžní lana, patentováním, pozinkováním a tažením.

Text

Pozerať všetko

(75) STEJSKAL EVZEN ing., OSTRAVA, Autor vynálezu POSPIECH JINDŘICH, 30 mm,KLIMEK JAN, OSTRAVA,MARCOL JOSEF ing. , FRYDEK-MISTEK,BYDLOŠEK JOSEF ing., ČESKY TĚŠIN(54) Způsob výroby pozinkovanébo dràtuvynález se týká z ůsobu výroby pozínkovaného drátu o pr ěru 0,2 až 8,0 mm pro ocelová, zejména těžni lama, patentovánim, pozinkováním a tažením.Vynález se týká způsobu výroby ocelového pozinkovaného patentovaného drátu s tlustým nánosem zinkové vrstvy v tavenině, které mají u průměrů drátu 0,20 až 8,0 mm odpovídající mechanické vlastnosti.Podle průzkumů a literárních údajů je např. životnost ocelových lan v korozním prostředí ovlivňována tloušřkou a rovnoměrností nánosu zinku na povrchu lanového drátu,mechanickými, technologickými a únavovými vlastnostmi lanového drätu. Doba korozní odolnosti zinkového povlaku a tím i lano»věho drátu je v podstatě úměrná tloušřce zinkové vrstvy naČím větší je tlouščka a rovnoměrnost zinkové vrstvy na povrchu lanového drátu a čím větší je počet ohybů a krutů pro príslušnou jmenovitou pevnost drátu, tím delší je životnost ocelových lan.V současné době je například proti korozi odolný ocelový D 0 zinkovaný lanový drát podle způsobu výroby rozdělen do dvou skupin a to na pozinkovaný lanový drát s dodatečným tažením a silně pozinkovaný lanový drát ve finální operací. Pozinkovaný lanový drát s dodatečným tažením je vyráběn válcováním, přÍ~padně předtažením ocelového drátu o obsahu uhlíku 0,2 až 0,9 CI, patentováním, pak silným žárovým pozinkováním a poté tažením za studena na konečný průměr drátu celkovými úběry v rozsahuLanový pozinkovaný drát s.dodatečným tažením při jmenovité pevnosti např. 1770 MPa má dobré mechanické vlastnosti, minimální počet ohybů 13 a krutů 28 a nejmenší hmotnost iinkovéhoSilně pozinkovaný lanový drát, zinkovaný ve finální operací je vyráběn válcováním, případně předtažením ocelového drátu 0 obsahu uhlíku 0,2 až 0,8 C, patentováním, taženim za studena celkovými úběry v rozsahu 70 až 90 a pak silně žárově zinko ván na hotovní průměr.Tímto způsobem vyrobený lanový drát např. jmenovité pevnosti 1770 MPa má na povrchu silnou vrstrvu zinku, ale jeho mechanické vlastnosti jscu značně nižší. Nejmenší hmotnost zinkového povlaku pro dráty průměru 0,81 až 3,55 mm se pohybuje v rozsahu 120 až 260 g m 2. Mechanické vlastnosti drátu jsou pro průměr drátu 1,80 mm při pevnosti 1770 MPa 10 ohybů a 16 krutů. Shora uvedené rozdělení pozinkovaného lanového drátu do dvou skupinneumožňuje optimální využití jejich vlastností pro všechny provoząní podmínky práce lan.chybí pozinkovaný lanový drát s nejmenšími hodnotamizinkového povlaku, které jsou u průměrů drátů 0,81 až 3,55 mm v rozsahu 80 až 190 g m 2. Mechanické vlastnosti tohoto typu drátu se při zvýšení náběru zinku Hiží hodnotám pozinkovaného lanového drátu s dodatečným taženim.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby pozinkovaného drátu o průměru 0,2 až 8,0 mm pro ocelová zejména těžní lana,patentováním, pozinkováním a taženim podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že po patentování se drát táhne celkovým úběrem 40 až 85 , žárově zinkuje náběrem zinku nejméně80 g 52, načež se táhne na hotovní průměr úběrem 30 až 70 ,přičemž dílčí úběry se volí menší než 20 .vynález umožňuje technologický způsob výroby pozinkovaného ocelového drátu se silnou vrstvou zinku na jeho povrchu s velmidobrými mechanickými vlastnostmi. Dále vynález umožňuje výrobu silně pozinkovaného lanového drátu většího rozsahu průměrů,pevnosti a nosnosti. Uvedená lana při zkouškách vykazují vyšší počet ohybů a krutů, delší životnost. Výroba pozinkovaných drátů podle vynálezu přinesla optimální výsledky docílenév mechanických vlastnostech těchto drátů a v náběru zinkuv porovnání s výsledky u drátů po zinkování tažených a drátů silně zinkovaných na hotovní průměr. Ocel používaná pro dráty na ocelové lana zejména těžní lana obsahuje v hmotnostníchá podílech 0,52 až 0,88 uhlíku, 0,4 až 0,7 manganu, 0,1 až 0,2 křemíku, obsah nečistot do 0,60 z toho fosfor do 0,03 a síru do 0,036 .Podle příkladného provedení vynálezu byl vyroben pozin~ kovaný drát o průměru 1,8 nm pro těžní lana. Vyválcovaný drát 0 průměru 5,5 mm o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,86 uhlíku, 0,6 manganu, 0,21 křemíku, s obsahem nečistot 0,03 fosforu a 0,025 síry byl patentován v olověné lázni o teplotě 52000. Po patentování drát vykazoval pevnost 1305 MPa. Potom byl drát upravován mořením v kyselině solné, opláchnut vodou, povrchově upraven nánosemxúpna a boraxu a po sušení podroben tažení. Z průměru 5,5 mm byl tažen celkovým úběrem 76 při sedmi tazích s dílčími úběry 18,4 na průměr 2,7 mm. Při tomto průměru byl drát žárově pozinkován v lázni zinku o o teplotě 445 °C při nejmenším náběru iinku 360 g 52. Z průměru 2,7 byl dále drát tažen celkovým úběrem 55,8 při čtyřech tazích, dílčími úběry 18,4 na konečný průměr 1,8 mm. Pevnostvýsledného pozinkovaného drátu je 1770 MPa, počet ohybů při zkoušení je 13 a krutů 26.

MPK / Značky

MPK: B21B 3/00

Značky: výroby, způsob, drátu, pozinkovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238334-zpusob-vyroby-pozinkovaneho-dratu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby pozinkovaného drátu</a>

Podobne patenty