Zařízení pro elektrickou desinsekci

Číslo patentu: 238321

Dátum: 01.10.1987

Autori: Laštůvka Ivan, Potuček Jiří, Martinů Jaroslav, Potuček Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro elektrickou desinsekci, jehož podstata spočívá v tom, že na primární vinutí vysokonapěťového transformátoru, je připojeno střídavé napětí sítě. Na sekundární vinutí tohoto transformátoru je připojen polovodičový zdvojovač napěti, jehož výstup je připojen na hubící mřížku. Vynález lze využít pro likvidaci obtížného a škodlivého hmyzu.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(50 Zařízení pro elektrickou desinsekci L 3 5. Vynález se týká zařízení pro elektri- 7 1 LŤ T ckou desinsekci, jehož podstata spočívá v O í 7 tom, že na primarni vinuti vysokonapěřové- v 31 ho transformàtoru ic připojeno střidavé QC napětí sítě. Na. sekundární vinutí tohoto ř transformátoru ,je připojen polovodičový ť m ý zdvojovač napětl, jehož vystup je připojen na hubici mřižku. 2 N L K 1 vynález lze využít pro likvidaci obtižného n, . ., jj a škodlivého hmyzu.Vynález se týká zařízení pro elektrickou desinsekci škodlivéhoDosavadni lapače,které využívají účinků elektrického proudu,aplikují zdroj zvýšeného napětí,který sestává např. ze samotného rozptylového trensformátoru,přičemž tento transformátor je napájen ze sítě.U stávajících lapačů lze použít též.jako vysokonapěřový zdroj kashádní generátor,například Delonův násobič napěťí,anebo zdvojený zdvojovač napětí,doplněný kaskádnám násobičem napětí.Pro lapače nezávislé na síti lze užít měničů,napájených z baterie a přitom tyto měniče mohou mít na výstupu zapojen doplňující kaskádní generátor.Výhodou nezávislých měničů je jejich nezávislost na rozvodné síti,výhodou lapačů hmyzus kaskádními generátory je jejich nulová statická spotřeba oproti lapačům s rozptylovými,konstrukčně jednoduššími,transformátory. Lapače s rozptylovými transformátory se vyznačují určitou spotřebou při chodu naprázdno,neboř příkon naprázdno respektuje ztráty v magnetickém toku a ve vinutí,oproti lapačům s násobiči napětí však mají tu výhodu,že sekundární vinutí je galvanicky odděleno od sítě, Ppdstata zařízení pro elektrickou desinsekci škodlivého hmyzu ąpočívá v tom,že zdroj střídavého napětí je připojen na primárni vinutí vysokonapěšového transformátoru.Na jeden konec sekundárního vinutí vysokonapěřového transformátoru je připojena katoda první diody a anoda druhé diody.Katoda druhé diody je připojena na jeden konec prvního kondenzátoru a jeden konec hubíoí mřížky.Knode první diody je připojena na jeden konec .druheho kondenzátora a gàoučasně na. druhý konec hubíbí mřížkmzatímoo druhý konec prvního kondenzátoru e. druhý konec druhého kondenzátora je ,připojen na druhý konec sekundárního vinutí transformátoru. Vysoké napětLpotřebné k usmrcení hmyzmje získáváno ze zdroje střídavého napětí transfomaoí s následovným. zdvojením polor.vodičovým zdvojovačem napětí. C 4 Hlavní výhody zařízení pro elektrickou desinsekci škodlivého hmyzu podle tohoto vynález spočívají v tom, že vysokonapěřový zdroj pro napájení hubíoí mřížky je tvořen kompromisním zapojeniaAvysokonapšřověho transformároru a zdvojovače napětíďímto. způ sobem je převod trànsfomátom lvětšnąnež hale menäíłnež převod transformátormpoužitího pro přííné napájení stávejícíoh lapačů hmyzu, Oprotiłzapojení se samotným transfomátorem se dosáhne úspor elektrické energiemeboš při. stavu neprázdno zdvojovač téměř neodebírá žádnou elektrickou energiifcedy je výhodnějěf napätí nejprve trensformovat a potom zdvojitgxež. pouze transformovaíąoprotir zapojení s kaskádními generátor-gv. jsou pořizoveoí náklady nižší. a navíc zařízenídle vynález je gelvanioký ąoďŕ děleno od nąpäjecího střídąvőho zdroje. iNařpřipojeněm výkrese je znázorněno konkrétní, zapojení ząřízeni pro elektrickou desinsekciďábíoí část přitom není .zekreà 1 ene.Zdroj střídevého napětí je připojen na svorky Lg primárního vinutí transfomátoru J.Jeden konec sekundárního vinntí 1 trensformátoru 19 je připojen na metodu § první diody a aáodu Ädruhě diodyJšatoda i drahé diody je připojene na jeden konec prvního kondenzétoru 1 a jeden konec hubíoí mřížkyl 3.mode. 6 první diody je připojena na. jeden konec druheho konden vzátoru~§ a současně na druhý konec hubrĺozí mřížky gmruhý konec. prvního-kondenzátora 1 a druhý konec druhého kondenzátora g(je připojen na druhý konec sekundárniho vinutí gtransfomxátonx. 10. v PŘEDMĚT VYNÁLEZUZařízení pro elektrićkou desiňsekci škodlivého hmyzułvyznačené tím,že zdroj střídavého napětí je.připojen na svorky (1,2) primárního vinutí transrormátoru(1 o),přičemž jeden konecsekundárního vinutí (3) transformátoru (10) je připojen na .(5) druhé diody je připojena na jeden konec prvního kondenzátora(7) a jeden konec hubící mřížky (9) anoda (6) prvnídiody je připojena na jeden konec druhého kondenzátoru (8) a současně na druhý konec hubící mřížky (9),zatímco druhý konec prvního kondenzátoru (7) a druhý konec druhého kondenzátoru (8) je připojen na druhý konec sekundárního winutí (4) transformátoru

MPK / Značky

MPK: A01M 1/22

Značky: desinsekci, elektrickou, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238321-zarizeni-pro-elektrickou-desinsekci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro elektrickou desinsekci</a>

Podobne patenty