Zařízení pro gravitační třídění hranatých předmětů

Číslo patentu: 238312

Dátum: 01.10.1987

Autor: Glíž Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro třídění a to rozměrové třídění řeziva v dřevařském průmyslu. Proti známým zařízením řeší nově dopravu předmětu k jednotlivým zásobníkům a to tvarovými unašeči na dopravním řetězu, které podepírají předmět na hraně odvrácené od směru dopadu při vytřídění. Toto uložení zajišťuje lepší funkci propadu a to nezávisle na sklonů a šířce předmětu. Vynález může být využit pro jakékoliv rozměrové třídění hranatých předmětů podle délek.

Text

Pozerať všetko

šžžžfžtfšfľš POPIS VYNALEZU 238 312 K AUTORSKÉMU DSVĚDČENÍÚŘAD PRO VYNÁLEZY(54) Zařízení pro gravitaćni třídění hranatych předmětůZařízení je určeno pro třídění a to rozměrové tŕiděni řeziva V dřevařském prúmyslu. Proti známým zařízením řeší nově dopravu předmětu K jednotlivým zasobnikům a to tvarovými unašeči na dopravnim řetězu,ktere podepírají předmět na hrané odvrácené od směru dopadu při vytříděni. Toto ulozeni zajisřuje lepší funkci prepadu a to nezavisle na sklonu a šiřce předmětu. Vynalez může být vyuzit pro jakékoliv ruzměrovu tŕídění hranatých předmětů podle délek.vynález se týká zařízení pre gravitační třídění hranatých předmětů podle délky a šířky, sestávající z dopravního řetězu a opěrné dráhy.lDosud známá zařízení, pracující na podobném principu, jsou opatřena skloněnou opěrnou dráhou a dopravním řetězem bez unašečů nebo s unašeči ve vodorovné rovině, a tedy mají nevýhodu v uložení tříděných předmětů na hrané bližší prepadu, takže klopný moment pro vyřazení předmětu z dopravy je silně závislý na tvaru průřezu, často je malý nebo záporný a musí být zvýšen pomocí přídavných zařízení, např. Pbužin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro gravitační třídění hranatých předmětů podle délky a šířky, sestávající z dopravního řetězu a opěrné dráhypod 1 e tohoto vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že dopravní řetéz je osazen unešeči provedenýmí pod úhlem 6-a opěrná dráha, ustevená nad unašeči,je od svislé osy odkloněna o menší úhel ü-8 je opatřena jedním nebo více výřezy, přičemž výška opěrné dráhy od unašečů a délka výřezu jsou stavitelné.Pokrok vynálezu lze spatřovat v zařízení podle vynálezu,u něhož jsou tříděné předměty při přepravč podepřeny na hraně vzdálenější od prepadu, takže klopný moment je i u nízkých a širokých předmětů kladný a dostatečný k urychlení pádu předmětu do příslušného propadu, takže zařízení podle vynálezu pracuje rychleji, přesněji a spolehlivěji než zařízení dosud známá.Příkled provedení vynálezu je uveden na přiloženém výkrese, kde je schematicky na obr 1 znázorněn příčný řez zařízením, na obro 2 boční pohled.Zařízení podle vynálezu sestává z dopravního řetězu Q opetřeného unašeči g se sklonem §.(5 ° 55) od horizontální roviny. Na těchto unašečích g leží hranou Q dopravovaný předmět1 o výšce El a délce L 1 Tento je během dopravy skloněn pod úhlem A 4-a je podepřen opěrnou drahou 3 opetřenou propady QFunkce zařízení je následující. Zařízení sestává z dopravního řetězu 5 opetřeného unašeči g a opěrné dráhy Q. Cpěrná dráha Q s výřezy § je uspořádána nad unašeči g ve výšce §a je od svislé osy směrem k výřezům Q odkloněna pod úh 1 em/67 O . Unašeče g jsou tvarovány tak, že od vodorovné osy směrem k výřezům § svírají úhelcłvů . Výřezy § mají délku Q. Předmět 1, napřa řezivo, má požadovanou délku 94 a je zpravidla uložen hranou 3na unašečích g a podepřen opěrnou drahou Ja Pohybem dopravníhořetězu Ž je takto uložený předmět 1 dopraven K výřezům 6. Přisplněni podmínek HHl a łgłłltztrácí předmět Q v určitém místě podporu opěrné dráhy 3 a prepadá výřezy § do příslušného zásobníku. Přitom je klopný moment zvýšen opřenim předmětu 1 na hraně 5,přičemž úhel 55 musí být kladný Předměty 1 0 větší než mezní výšce g j§a dálce větší než mezni LlL výřezy Q nepropadaji. Dále mohou být na opěrné dráze 3 uspořádány další výřezy 6z rozdílnými výškami H 3 délkamí Q ale pqtřeby třídàni řezivaPŘEDMĚT 238312 1. Zařízení Éra gravitačni třidšhihránatýchpřeőñětů ppdle délky a šířky, sestávající z dopravniho řetězu a opěrné dráhy/vyznačené tím, že dopravní řetčz (5) je osazen unašeči (2),,jejichž opěrná plocha je odkloněna od horízontúlní rovinyo úhel (d.), ležicí V oblasti É-5-45 ° a opěrná dráha (3),ustavená nad unašeči (2), je od svislé osy odkloněna o úhel (b)a je opetřena alespoň jedním výřezem (6), přičemž platí vztah, že (mçdJ. 2. Zařízení pro gravitačni třídění podle bodu,1 vyznačené tím, že výška opěrné dráhy (3) od unašečů (2) a délka výřezů (6) jsou stavitelné.

MPK / Značky

MPK: B07B 13/00

Značky: hranatých, předmětů, třídění, gravitační, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238312-zarizeni-pro-gravitacni-trideni-hranatych-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro gravitační třídění hranatých předmětů</a>

Podobne patenty