Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Text

Pozerať všetko

(54) Zàmková soustàva pro ovládání převěšovacichplatin okrouhlého pletaciho strojeRaši se problém ovládání převěšovacich platia u okrouhlébo pletacího stroje a odatraňováni iejich poškození zámky v případě porušen synchronizace rozkazovaoich bubnů s vlastnim pracovnim ústrojím tim, že drážky zámků Jsou ovládány elektromagneticky.vynález se týká zámkové soustavy pro ovládání převěšovacích p 1 atin okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového jedno válcového.známé okrouhlé maloprůměrové jednoválcové pletací strojeobsahují pro zhotovování dutých lemů nebo uzavřenýćh špic úpletů zámkovou soustavu pro ovládání převěšovacích platin přístroje. Tato zámková soustava obsahuje pevný vnější vodicí kroužek kolének převěšovacích platin, dále stahovací a vysouvací zámek. Tyto pohyblivé zámky jsou opatřeny mechanickým převodem např. pákovýms rozkazovacím bubnem pletacího stroje a jsou jím v daném okamžikuzapínány nebo vypínány. Nevýhoda těchto mechanicky ovládaných zámkovýoh soustav spo čívá v tom, že v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s přístrojem dojde k zapnutí zámků mimo danou polohu a tímk jejich nárazu do kolének převěšovacích platin, což poškodí přístroja vyřadí pletací stroj z činnosti.Další výhoda spočívá v tom, že před každým zapnutím zámků pro ovládání převěšovacích platin do pracovní polohy je nutno snižovat otáčky jehelního válce na nízké, tak zvané záměnné otáčky, během nichž je možno provést postrk rozkazovacího bubnu, což nepříznivěovlivňuje výkon pletacího stroje.Kromě toho převody spojující v dolní části uložený rozkazovací buben s přístrojem umístěným v horní části pletacího stroje jsou značně složitě a vyžadují další seřizování a poměrně velkou údržbu.Cílem vynálezu je odstranit tyto nevýhody používaných-zámkových soustav pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje.Úkolem vynálezu je vytvořit jednoduché, spolehlivá zařízení pro ovládání převěšovacích platin, které by vylučovaly možnostdestrukce ovládaných převěšovacích platin.Úkol je vyřešen zámkovou soustavou pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje, obsahující pevný vodicí kroužek, alespoň jeden vysouvací a stahovací zámek, upevněný na držáku uloženém posuvné v zámkové hlavě přístroje, jejíž podstata P 0319 vynálezu spočívá v tom, že každému držáku je přiřazen jeden ovládací elektromagnet, spojený s řídícím elektronickým ústrojím pletacího stroje, přičemž drážky jsou opatřeny vratnou pružinou.Další výhody a význaky vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení a výkresu, kde značí obr. 1 půdorys zámkové hlavy přístrojového talířku, obr. 2 nárys elektromagnetického ovládánídržáku zámku převěšovacích platin.Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový, jednoválcový pro výrobu punčochového zboží a pod. obsahuje neznázorněný jehelní válec, v jehož drážkách jsou posuvně uložený pletací prostředky,ovládané zámkovou soustavou pletacího stroje. Nad jehelním válcem je v jeho ose uložen přístroj s přenášecími platinami 13, který je opatřen zámkovou hlavou §. V zámkové hlavě § jsou upevněny dva vodicí čepy Ž, Z, na nichž je pevné uložen držák Q zámků ovládajících.převěšovací platiny lg.Druhý vodicí čep 1 je přitom opatřen tlačnou vratnou pružinou §, uloženou mezi zámkovou hlavou Q a držákem 5 zámku.Stejně je uložen v zámkové hlavě i druhý držákg zámku ovládajícího převěšovací platiny 15. Na držáku g je šrouby upevněn vysouvací zámek 1 a na držáku Q je upevněn stahovací zámek 2.Na držáky g, 5 zámků dosedají jádra 11, lg ovládacích elektromagnetů 9, 19 upevněných na vodiči 11, které jsou vedením spojený s řídícím elektronickým ůstrojím okrouhlého pletacího stroje.Zámková soustava je v činnosti během platení např. dutého lemu nebo uzavřené špioe üpletu, kdy řídícímiimpulsem se jádro ,11 elektromagnetu 2 vysune a zatlačí vysouvací zámek 1 mezi kolénkem-převěšovaoích platin 13, které se takto přemístí do polohy propřevěšování úpletu z jehel. Jakmile je zrušeno püsobění elektro-É magnetu Q, vrátí se působením pružiny § vysouvací zámek 1 do své původní polohy. Převěšovaoí platiny 15 se pak převědou do polohy,kdy drží převěšenou platinu mimo pletací jehly, pomocí stahovaoíhor zámku 2, který je do pracovni polohy zasunut působením druhěho elektromagnetu 19 na držák 3 zámku. ą ľVýhodou tohoto provedení zámkové soustavy pro ovládání převěšovacich platin je vyloučení poškození převěšovacích platin v případě nesouladu mezi řídicími impulsy elektronického ústrojí p a Šlohou přístroje, nebot oba zámky jsou zasunovány mezi kolénka převěšovacích platin velmi malou silou oproti zámkům mechanicky ovládaným. ąZámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje, obsahující pevný vodicí kroužek, alespoň jeden vysouvací a stahovací zámek, upevněný na držáku uloženěm P°SUVně V zámková hlavě přístroje, vyznačující se tím, že každémur držâku (2, 4) zámku je přiřazen jeden ovládací elektromagnet (9, 10) spojený s řídicím elektronickým ústrojím pletacího stroje, přičemž držáky (2, 4) zámků Jsou opatřeny vratnou pružinou (8).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, zámková, pletacího, ovládání, platin, převěšovacích, stroje, soustava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237358-zamkova-soustava-pro-ovladani-prevesovacich-platin-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty