Způsob zpracování podkladového papíru pro impregnaci taveninami

Číslo patentu: 235754

Dátum: 01.12.1986

Autori: Rodová Nataša, Lébr František, Skalický Čestmír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu zpracování zušlechtěných papírů, zejména pro obalovou techniku, ale i pro jiné použití. Účelem vynálezu je snížení spotřeby tavného impregnantu při zachování vlastností výrobku. Uvedeného účinku se dosahuje zpracováním papíru na papírenském stroji v nedosušeném stavu tlakem mezi dvěma válci.

Text

Pozerať všetko

05) Autor vynnem smucxí čnsmum aoeąngmac., LĚBR FRANTIŠEK profdugJJSo., PARDUBICE aonowí NATAŠA ing., PRAHA(50 Způsob zpracování podklàdověho papíru pro impregnaoi taveninamivynález se týká způsobu zpracovánízuělachtěných papírů, zejména pro obalovou techniku, ale 1 po jiné pouàití. Účelom vynälezu je snížení spotřeby tavněho impragnnntu při zachování vlastností výrobku. Uvodeného účinku se dosahuje zpacováním papíru na papirenskám stroji v ncdosušanm stavu tlakom mezi dvěm.Vynález se týká způsobu zpracování podkladového papíru pro impregnaci taveninami.Doaud se vyrábí převážně papír parafinnvý e parafin je cenově srovnatelný a buničinou. Vzhledem k tomu, že parafin jet ropný produkt a buničina je produkt, který se stále obnovuje,jeví se jako výhodné snižovat i obsah parafinu v parafinových papírech. Mimo to parafin v mezivlákenném prostoru představuje pouze balastní látku, která neov 1 ivňujeani bariérové, ani me- i chanické vlastnosti. Stále více se používají zuš 1 echtěné,taveniny, které jsou dražší než papír a jejichž nedměrná spotřeba zvyšuje surovinovou náročnost výrobku.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zpracování podkladového papíru podle vynálezua Podstata vynálezu spočíw vá ve způsobu zpracování nedosušeného papíru při sušině 75 až 85 průchodem mezi kovovými válci při linkovém tlaku 104 až 5.104 N/m. Potom se papír dosuší na sušíćích válcích na suěinu nad 90. zpracování nedosušeného papíru tlakem mezi válci je účinnější, než obvykle prováděné zpracování vysušeného papíru na strojním kalandruą Při kalandrování papíru vysušeného na 90 na strojním kalandru se dosahuje objemové hmotnosti obvykle pod 1 g/cm 3, což odpovídá pőrovitostiÝO,35, Při impregnaci takového papíru představuje spotřeba impregnantu, který je uložen mezi vlákny, 35 objemových procent. Kalandrováním stejného papíru při sušině 75 až 85 dosahuje objemové hmotnosti kolem 1,253/om 3,což odpovídá pőrovitosti 0,20, Při impregnaci tohoto papíru je mezi vlákny impregnované suroviny uloženo pouze 20 objemových procent impregnantu. Kalandrováním nedosušeného papíru se tedy snižuje spotřeba impregnantu, který je mezi vlákny a tudíž má malou účinnost, o průměrně jednu třotinu.Pro úpravu papíru tlakom mezi válci v nedosušeném.etavu je nutno pepírenský stroj vybavit dvouválcovou.eto 1 ioí V eušící části v místě, kde papír dosahuje 75 až 85 sušiny .nebo přítlačným zařízením k sušíoímu válci, které by tuto lisovací atolici nahran dílo. Druhý způsob je výhodnější z hlediska epotřebľ prostoru. Papír je tímto opracováním doatatečněúyhłazen-a není nutné jeho zpracování na strojním kalandru.Zpracováním podklaąového papíru podle přihlášky vynálezu si papír zachovává svoji parotěenoet fnepropuetnost pro voàní páry) při výrazném snížení dávky parafínu. Zpracování podle přihléšky vynálezu mimo to i zlepšuje pevnost papíru v dotržení,což zvyšuje zpracovatelnost papíru v balícíchaatrojích i odolnost papírového obalu přimanipu 1 aci. Snížení dávky impregnantu neovlivní nepříznivě žádnou teohnioky.úče 1 nouvlaetnost papíru. Způsob zpracování podle vynálezu,eemůžeuplatnit v papírnách, kterévyrábějí papír pro zušlechtění tamenínemí, a to pro ímpreg naci parafinem, tavnými nátěry (üotqmeltà, extrnzí plastickými látkami, kašírování fólií taveninou a pro podobné výrobky.Papírovina mletá na 35 °SR byla zpracována napapír určený pro impregnaci parafinem. Byla připravena bez kałanarování, dále zpracována na strojnímjkalandrn a konečně zpracována tłekem při suěině 75 až 85. Papír byl ímpregnoväm parnfinem e byla stanovena jeho propuetnost pro vodní páru (Tab.lâPapírovína.mletá na 45 °SR byla zpracována nm papír určený pro parafinování. Byla.zpracována tlakom v newyeušeném stavu, další vzorek byl kalandrován na stroji obvyk 1 ým.způsobem a konečně byl připraven nekalandrovaný vzorek. Papír byl parafinován a byla etanovena nepropustnost pro vodní páry. Vlastnosti jsou uvedeny V Tabulce 2.Papíry pro impregnaci taveninami se používají pro výrobu prostředků pro náročné balení zejména tank kde ee požadují barierové vlastnosti obalu. Mají ale použití i při výrobě některých technických papírů. W~papiry, kŕeré byly parafinovany bez úpravy, po obvyklém zpraco vání na strojním kalandru a papíry upravené stlačovánim při sušině 75 až 85.Tabulka 1 Papirowána mletá na 35083 A Obj. Obsah propust. Q relat. Vzorek hmot. parafinu pro H 20 páru pevnost v 1 xç dotrženíTabulka 2 srovnává rovněž papíry které byly parafinovány bezúpraVy, po zpracování na atrajním kalandru a papíry upravené přiTabulka 2 Papírovina mletá na 45 °SR

MPK / Značky

MPK: D21F 5/02

Značky: taveninami, podkladového, papíru, způsob, impregnaci, zpracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-235754-zpusob-zpracovani-podkladoveho-papiru-pro-impregnaci-taveninami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování podkladového papíru pro impregnaci taveninami</a>

Podobne patenty