Váhy pro pásové dopravníky

Číslo patentu: 234550

Dátum: 01.11.1987

Autor: Táborský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanické váhy jsou určeny pro pásové dopravníky s vysokou přepravní rychlostí.Účelem vynálezu je zvýšení životnosti mechanismu i převodníku vah, zejména s ohledem na jejich namáhání enormními rázy. Váhy pro pásové dopravníky sestávají z rámu, vážícího mostu, převodového rámu, táhel, závaží, převodníku a vyhodnocovače. Vážící most (2) je na jednom konci kyvné uchycen k rámu (1) a na druhém konci zavěšen na vláknová táhla (5), ukotvená ke kratšímu rameni převodového rámu (3), který je uložen pod vážícím mostem (2) a kyvné připevněn k rámu (1), přičemž delší rameno převodového rámu (3) je opatřeno závažím (4) a dosedá na převodník (6).

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY .ĺ 54) Váhy pro pásové dopravníkýMechanické váhy Jsou určeny pro pásové dopravníky s vysokou přopravní rych 1 ostí.Úče 1 em vynálezu je zvýšení životnosti nmchanismu i přovodníku vah,zejména s ohlodem na jejich namáhání enormnimi rázy.Váhy pro pásové dopravníky sestávají z rámu, vážícího mostu, převodovóho rámu, táhel. závaží, převodníku a vyhodnocovače. Vážicí most (2) je na jednom konci kyvně uchycen k rámu (1) a nadruhém konci zavěšçn na vláknová táhla(5), ukotvená ke kratšímu rameni převodového rámu (3), který je uložen pod vá- 4 ,žicím mostom (2) a kyvną připevněn k rá mu (1), přičemž delší rameno pŕovodové ho rámu (3) je opatřeno závažim (4) adosedá na převodník (6).Vynález se týká mechanických vah pro pásové dopravníky,určených zejména pro zjištování hmotnosti kusovitého materiálu přepravovaného vysokou přepravní rychlostí, u nichž je zmenou konstrukce mechanizmu 1 způsobem zàtěžování měřícího elementu řečeno zvýšení životnosti vah,zejměna s ohledem na Jejich namáhání enormními rázy.J Konstrukční provedení dosud známých a používaných pásových vsh závisí na druhu použitého měřícího elsmentu,rsspektive mechanicko-elektrického převodníku, jehož výstupní elektrický signál je bud funkcí velikosti na převodník působící síly při prakticky nuĺovém pohybu vstupní části snímače, např. tenzometry, nebo je funkcí velikosti dráhy nebo úhlu nstočení vstupní části převodníku při téměř nulové přestavné síle vstupu převodníku, např. potenciometry.Váhy, u kterých je použito převodníků dráhy nebo natočení na elektrický signál, mívají složitý pákový převod, páky i táhla jsou uloženy na břitech a celý tento komplikovaný mechanizmus je proto citlivý-na prach, změny teploty a otřesy. Váhy s převodníkem síly na elektrický signál bývají sice konstrukčně-jednodušší, ale při vážení hmot,obsahujících enormní kusy ma teriáluldochází v důsledku velkých přepravních rychlostí k rázovému zatěžování převodníků, které způsobuje jejich časté poškození či zničení,e to bud nepřípustnou strmostí náběhu zatížení, nebo i překračováním jejich zatížení nad povolenou ve likost. Výše uvedené nedostatky odstraňují váhy pro pásové doprav níky podle vynálezu, sestávající z rámu, véžící stolice nebovážícího mostu, převodové páky nebo převodového rámu, táhel, závaží, převodníku a vyhodnocovače, jejichž podstatou je dá le uvedené uspořádání a provedení mechanizmu vah Vážící stolice nebo vážící most, zatěžovaný přepravovaným materiálem, 234 550je na jednou konci kyvně uchyoen k rámu a na druhém konci je zavěšen na vláknová táhla, přsnášejíoí zvolený díl zatížení na kratěj rameno dvojzvratněho převodováho rámu. Převodový rám je umístán pod vážíeím mostom a je kyvnä připevněn k rámu. Jeho delší rameno je opatřeno závažím vyvažujícím hmotnost vá žíoího mostu e dosedá na převodník, který tím přepíná na maxi-.mální provozní zatížení, které se snižuje úměrně ke zvyäuaíoí se hmotnosti váženěho materiálu.Maximální provozní zatížení převodníku se podle typu použitého převodníku resp. tenzometru pohybuje mezi 60 až 90 Jmenovitého zatížení tenzomstru při prázdněm pásu. Při etatiokém nebo lépe kvezistatiokém zatížení vážíoího mostu materiálem bude tenzometr úměrně hmotnosti materiálu odlehčován,a to až na hodnotu 10 až 30 Jmenovitěho zatížení tenzometru pro maximální jmenovitě vážené množství. Pružností převodověho rámu a setrvačností relativně hmotného závaží i díky tomu, že je tenzometr nikoli přitěžován, ale odlehčován, nedojde k poškození tenzometru ani při dynamickém zatěžování vážíoího mostu rázy. .Na připojenám výkresu je echematicky znázorněno Jedno z řady možných provedení vah pro pásové dopravníky podle vynálezu.Vážíoí most g je na jedné straně kyvně připevněn k rámu 1 a na druhé straně zavěšen vláknovými táhly 2 na kratší rameno převodováho rámu 1, kyvně uloženého na rámu 1. Další rameno převodového rámu 1 je opatřeno závažím 1, kterým 19 vyvážena hmotnost vážíoího mostu g, prázdného-dopravního pásu a předzatížen převodník §,předetevovaný tenzometrem na maximální provozní zatížení. Při zetížení vážíoího mosŤu g hmotnosti přspravovaného materiálu působí zvolený díl této hmotnosti prostřednictvím vláknových táhel 2 na kratší rameno převodového rámu 1, čímž je odlehčován převodník Q až do minimálního provozního zatížení při obtížení vážícího mostug maximálním Jmenovitým váženýn množstvín.Váhy pro pásové dopravníky,sestávající z rámu, vážícího Kosta, převodového rámu, táhel, závaží, převodník a vyhodnoxcovače, vyznačené tím že vážící most (2) Je na jednom konci kyvně uohycen k rámu (1) a na druhém konci zavěěen na vláknoa ví táhla (5), ukotvená ke kratšímu rameni převodového rámu(3), ktorý je uložen pod vážícím mostem (2)a kyvně připevněn k rámu (1), při čemž delší rameno převodoyého rámu (3) je opatřeno závaží (4) a dosedá na převodník (6).

MPK / Značky

MPK: G01G 11/04

Značky: pásové, váhy, dopravníky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-234550-vahy-pro-pasove-dopravniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Váhy pro pásové dopravníky</a>

Podobne patenty