Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže, odkud je usazená biomasa-kal odváděna transportním zařízením mimo nádrž. Vynálezu může být využito v oboru čištění odpadních vod.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálczu GEM 113 m prof. ing. DrSc., SLOUP VACLAV ing. CSc.,FUCHS PETR ing vasu noanoun. ing., PRAHA v(54) Zařízení na čištění odpadních vod biologickýmipostupyZařízení na čištění odpadnich vodbiologickýmí postupy sestává z válcovénádrže ze smàltovaných plochů s bočnimičely, která jsou opatřena přívodem od padní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samstatných L osách upevněny disky, na nichž se při 0.1 pomalám otáčeni vytváří hiomasa, která . při svém růstu spotřobovává organické I . nečitoty, obsažené v odpadní vodě. Bio- Oasa z disků postupně odpadává a hroma di se da dně kovové nádrže, odkud je 2, usazená bíomasa-kal odváděna transportñim zařízením mimo nádrž.Vynálezu může být využite v oboru ěištěni odpadnich vod.233034 vynález se týká zařízení na kontinuální čištění odpedníchvod biclogickýni postupy pomocí dvou či více řad biodiskñ uložených v horizontální poloze, unístšných ve válcová kovové nádrži, opetřené současně zařízením pro odber vzniklého kslu. stávající koncepce výstavby čistíren je založena na stavehnín charakteru objektů, který už řadu nevýhod, z nichž je možno uvést následující- závislost na kapacitách stavebnictví- cbtíže s nodernizecí stavebních objektů,které nevyhovují z kapecitních nebo kvelitetivních hledisek. Nino toaersční procesy s použitím dnwchaného vzduchu nebo s povrchovými eerátory jsou energeticky velmi náročné.Uvedené nevýhody řeší předmět vynáletu, t.j. zařízení na čištění cdpadních vod biologickými postupy, sestávající z válcové plechové nádrže s bočníni čsly, opatřcné přívoden e odvodem odpadní vody, vybavené nechanisnem na odtahování biomasy ze dna nádrže s tím, že vnější plášť nádrže je tvořen tvarova~ nými plechy Zeřízení dle vynálezu odstraňuje dříve uvedené nedostatky,t.j. dlouhou dobu realizace a vysoké nároky na stavební knpaciyWin, že umožňuje výrobu z prefabríkovaných dílů ve větších sériaíeh ve etrojírenekých závodoch, .jejich dopravu ne etaveništěv paletách, kde je celé zařízení z těchto dílů eestavenouľako další výhodu zařízení dle vynález Je možno uvéat nízkou spotřebu elektrické energie.Pŕíkladné provedení zařízení podle vynálezu .je znázorněno na připojenem výkrese, kde na obr.1 .je znázorněn příčný řeta pohled na zařízení ehora-.Konetrukce příkladu provedení zařízení dle vynálezu je uepořádáno takto do válcové plechová nádrže l, .je čelom přivádäne odpadní voda k čištäníďoda .je čiätěna dvěma proti eobč na oeách 1 uloženým. válcl 1 , tvořenýni kruhovýni, od sebe oddělenýni elementąpčáet biomasy,která ee v důsledku zvýšeného podíl erozpuatných látek neudrží ve vznoeu a postupně klesá ke dnu nádrže a Je ze dna233634 Zařízení na čištění odpadnich ved biologickýni postupy, vyznačené tím, že vo válcově kovové nádrži (1) s bočnini če 1 y,opatřené přívoden odpadmi vody a odvodem vody vyčištěně Jsou unistěny na àvou samostatných eaách (3) kruhové elehenty (4) a u dna samostatný mechanizmus (2) pro odváděni

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: zařízení, odpadních, postupy, čištění, biologickými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-233634-zarizeni-na-cisteni-odpadnich-vod-biologickymi-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy</a>

Podobne patenty