Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je maximálně dvakrát větší než plocha průřezu výstupního otvoru /1/ hlavní trubice /5/.

Text

Pozerať všetko

AIIIUEVY KUBĚNA SLAVOJ ing., HOŠEK JAN ing., PEŠKA RUDOLF ing. csc.,HLADKÝ JAN ing., LESNIAK ADOLF ing. csą., HROMEK FRANTIŠEK ing.,(75) BOHUŠ JIŘÍ 1119., nwm( BŘETISLAV ing., FIALA JAROSLAV ing.,Auto nálezu CHVOJKA JAN mg. CSc., KLUŽEVIČ MILAN ing., KODRLE LUDĚK ing., V PAVLIK OLDŘICH ing., RAŠKA PAVEL ing., SLoUKA FRANTIŠEK prom. fyz., OSTRAVA, SOBEK OLDŘICH ing., BUDIŠOVICE, ŠIGUT IVAN ing., OSTRAVA,VARTA JIŘI ing., HAVÍŘOV(54) Hlavice horní trysky pro kombinevané dmýchání při výrobě oceli V kyslíkových konvertorechüčelem vynálezu je vyřešení jednak přívo du oxidačního média na lázeň jak do středu,tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v ýroudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komürky /9/ V dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsčují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti plech jejich prüřezů je maximálně dvakrát větší než plod cha průřezu výstupního otvoru /1/ hlavní trubice /5/.vynález se týká hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech a řeší jednak prívod oxidačního média na lázeñ jak do středu, tak na povrch lázně a jednak dopravu sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média.Dosud se pro kombinované dmýchání při výrobě oceli V konvertorech používá například tryska s hlavicí, ve které jsou vytvořeny postranní otvory, jejichž osy jsou k ose trysky kolmě, případně jsou k ní šikmo skloněny.Nevýhodou této hlavice je, že neumožňuje efektivní dopravu pevných látek do lázně. Dochází totiž k opotřebení otvorů hlavice trysky vlivem proudu směsi a vlivem snížení kineticke energie proudu k slabšímu kontaktu pevné látky s lázní, čímž také dochází k vyšším měrným spotřebäm látek. Také je známa jednootvorová přímá dýzs, která neumožní zasažení většího povrchu lázně oxidačním médiem. Průběh reakcí na stred lázně je takto omezen, čímž se prodlužuje doba procesu.Uvedené nedostatky odstraňuje hlavice trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech podle vynálezu, tvořená válcovitým pláštěm, jehož konec přechází do tvaru komolého kužele a V jehož ose je uspořádána hlavní trubice vyústující v čele pláště,kolem níž jsou vytvořeny chladící kanály.Podstata vynálezu epočívá v tom, že v dolní části hlavní trubice je vytvořena kulovitá rozdělovací komůrka, ze které vyúsčují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů, součet velikosti ploch jejich průřezů je maximálně dvakrát větší než plocha průřezu výstupního otvoru hlavní trubice.Výhodou hlavice horní trysky podle vynálezu je, že umožňuje oddělit vlivem hybnosti proudu pevnou dopravovanou látku z části oxidačního činidla tak, aby pevný substrát vysokou energií pronikal do taveniny. Tím dochází k lepšímu pronikání pevné látky do lázně a také k lepšímu využití přísad 1 zlepšení průběhu reakcí. Jinou výhodou je, že nedochází k předčasné erozi hlavice trysky, protože téměř čistá oxidační médium odchází bočními otvory.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení hlavice horní trysky podle vynálezu, kde na obr. 1 je její ndrys V řezu, na obr. 2 pohled směrem B z obr. 1 a na obr. 3 je znázorněno celkové uspořádání celé trysky v nádobě konvertoru.. ,Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchánú při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech podle vynálezu je tvořena válcovitým pláštěm 3, jehož konec přechází do tvaru komolého kužele a v jehož ose je uepołádána hlavní trubice 5 vyúsčující v čele plášte Ä, kolem níž jsou vytvořeny chladící kanály Q. V dolní části hlavní trubice § je vytvořena kulovitá rozdělovací komůrka g, ze které vyústují ven z hlavice tři boční otvory 3, součet velikosti ploch jejich průřezů je 1,8 krát větší než plocha průřezu výstupního otvoru l hlavní trubiceProud čistého oxidačního média nebo ve směsi s pevnou látkou vstupuje tryskou 1 do hlavní trubice Ž. V rozdělovací komürce 2 dojde ke změně tlaku média, čímž bočními otvory 3 proudí oxidační médium a,plošně zasahuje povrch taveniny 1, přičemž spaluje část plynů unikajících z lázně konvertoru 5. Naopak pevná látka pak vlivem hybnosti proudu vysokou energiíprcniká výstupním otvorem l hlavní trubice Q do taveniny 7Hlavice horní trysky pro kombinované dmýcbání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech, tvořená válcovitým pláštêm, jehož konec přechází do tvaru komolého kužele a v jehož ose je uspořádána hlavní trubice vyúsčující v čele pláště, kolem níž jso vytvořeny chladící kanály, vyznačená tím, že v dolní části hlavní trubice /5/ je vytvořena kulovitá rozdělovací komůrka /9/, ze které vyúsčují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet veli kosti ploch jejich průřezů je maximálně dvakrát větší než plocha průřezu výstupního otvoru

MPK / Značky

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, kombinované, hlavice, výrobe, horní, konvertorech, oceli, kyslíkových, trysky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231497-hlavice-horni-trysky-pro-kombinovane-dmychani-pri-vyrobe-oceli-v-kyslikovych-konvertorech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech</a>

Podobne patenty