Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji

Číslo patentu: 230860

Dátum: 15.11.1986

Autor: Štochmaľ Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji umožňuje pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji kontaktnými perami alebo nástrčkovými spojmi. Univerzálnosť pripojenia spočíva vo využití kontaktného noža pevnej elektródy a puzdra s vystrihnutým kontaktným nožom v jeho rovinnej časti.

Text

Pozerať všetko

áéL 57 äg popis VYNÁEEZU 230360 ĺ 1975 Autor vvnalezu STOCHMAĽ MICHAL ing., SVIDNÍK54 Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofúnnej vložky v telefónnom prístrojiZariadenie pre pripojenie uhlíkovej m 1 krofónnej vložky v telefónnom prístroji umožňuje pripojenie uhlíkovej mikrofönnej vložky v telefónnom prístroji kontaktnými perami alebo nástrčkovými spojmi.Univerzálnosť pripojenia spočíva vo využití kontaktného noža pevnej elektródy a puzdra s vystrihnutým kontaktným nožom v jeho rovinnej časti.vynález rieši zariadenia pre pripojenie uhlíkovej mikroiónnej vložky v telefónnom prístroji kontaktnými perami, alebo nástrčkovými spojmi.Doposiaľ známe uhlíkové mikrofónne vložky s možnosťou elektrického pripojenia V telefónnom prístroji kontáktnými perami alebo nástrčkovými spojmi majú elektrický vývod z pohyblivej elektródy prevedený puzdrom alebo kontaktným nožom prevedeným výstrihom a súčasným ohybom z kuželovej plochy puzdra. Elektrický vývod z pevnej elektródy je tvorený kontaktným vekom a kontaktným nožom. Kontaktné nože umožňujú pripojit uhlíkovú mlkrofónnu vložku V telefónnom prístroji nástrčkovými spojmi, puzdro a kontaktné veko kontaktnými perami. Otvor vznikli po vylisovaní kontaktného noža z kuželovej plochy puzdra si vyžaduje dôkladné utesnenie, aby nedošlo k narušeniu akustických pomerov mikrofónnej vložky a vnikaniu vlhkosti do jej aktívnych priestorov. To si vyžaduje vyrobit izolačnú podložku s dostatočnou presnosťou, aby vznikli otvor dostatočne utesnila. Elektrický vývod z pevnej elektródy je tvorený kontaktným vekom a kontaktným nožom, čo uhlíkovú mikrofónnu vložku konštrukčne komplikuje.Podstata zariadenia pre pripojenie uhlíkovej mikrofjónnej vložky v telefónnom prístroji spočíva vo využití kontaktného noža pevnej elektródy pre pripojenie mikrofónnej vložky kontaktným perom alebo nástrčkovým spojom. Elektrický vývod z pohyblivej elektródy je tvorený puzdrom a kontaktným nožom výstrihnutým V rovinnej časti puzdra.Vystrihnutím kontaktného noža a jeho súčasným ohybom V rovinnej časti puzdra si nevyžaduje utesnenie vzniklého otvoru v puzdre. Nakoľko izolačná podložka po skompletovaní uhlíkovej mikrofónnej vložky je pritlačenä svojou rovinnou plochou k rovinnej časti puzdra, takže nemôže dôjst k narušeniu akustických pomerov vložky daným otvorom ani vniknutiu vlhkosti do jej aktívnych priestorov.Kontaktný nôž tvoriaci elektrický vývod pevnej elektródy-umožňuje pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji kontaktným perom alebo nástrčkovýmspojom čo podstatne zjednoduší konštrukciu mikrofónnej vložky. Kontaktný nôž tvoriaci elektrický vývod pevnej elektródy môže Vystupovať z mikrofónnej vložky pod určitým uhlom, kolmo alebo rovnobežne s rovinnou časťou puzdra.K popisu vynálezu sú priložené tri výkresy. Na obr. 1 je nakreslený pôdorys puzdra a jeho rez rovinou A-A, Na obr. 2 je nakreslená zostáva izolačnej podložky s kontaktným nožom tvoriacim elektrický vývod pevnej elektródy. Obr. 3 a obr. 4 predstavujú dalšie príklady prevedenia kontaktného noža a izolačnej podložky. Na obr. 5 je nakreslená uhlikova mikrofónna vložka V čiastočnom reze s možnosťou elektrického pripojenia V telefónnom prístroji kontaktnými perami alebo nastrčkovými spojmi.Prvý kontaktný nôž 1 (obr. 1 tvoriaci elektrický vývod pohyblivej elektródy 8 obr 5 je vystrihovaný a súčasne ohybaný v rovinnej časti puzdra 2. Prvý kontaktný nôž 1 obr. 1 vystupuje z rovinnej časti puzdra 2 pod určitým uhlom a ohýbom sa stáva jeho aktívna časť rovnobežná s rovinnou častou puzdra 2. Druhý kontaktný nôž 3 (obr. 2 tvoriaci elektrický vývod pevnej elektrödy 5 obr. 5 sa nasunie miernym tlakom do izolačnej podložky 4, takže tvoria jeden kompaktný celok. Na (obr. 3 a obr. 4 sú uvedené ďalšie príklady prevedenia kontaktného noža 3 a izolačnej podložky 4. Pri skompletovaní uhlíkovej mikrofónnej vložky obr, 5 je izolačné podložka 4 pritlačaná svojou rovinnou plochou k rovinnej časti puzdra 2, takže prekrýva otvor vznikli v rovinnej časti puzdra 2 po vystrihnutí prvého kontaktného noža 1. .izolačná podložka 4 zároveň zabraňuje elektrickému skratu puzdro 2 -.-.- druhý kontaktný nôž 3, uzatvára otvor v pevnej elektróde 5 a svojou poddajnosťoukompenzujevýrobné tolerancie jednotlivých častí mikro-.Medzivložka 9 rozdeluje priestor medzi puzdrom 2 a vekom 10 na dve samostatné Objemy prepojené otvormi V medzivložke 9. Teleso komôrky 7 určuje vzdialenosť medzi pohyblivou elektródou lt a pevnou elektrodou 5, pričom vytvára priestor pre uhlíkovu naplň B.1. Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji kontaktnými perami alebo nástrčkovýml spojmi sa vyznačuje tým, že elektrický vývod z pohyblivej elektródy 6 je tvorený puzdrom 2 a prvým kontaktným nožom 1 vytvoreným v rovinnej časti puzdra 2 pričom elektrický vývod pevnej elektrödy 5 je tvorený druhým kontaktným nožom3 prechádzajúcim izolačnou podložkou 41.2. Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji podla bodu 1 sa vyznačuje tým, že izolačné podložka 4 je pritlačená svojou rovinnou plochou k rovinnej časti puzdra 2, takže vznikli otvor po prvom kontaktnom noži 1 vytvorenom v puzdre 2 prekrýva.

MPK / Značky

MPK: H04M 1/03

Značky: uhlíkovej, pripojenie, přístroji, zariadenie, vložky, telefónnom, mikrofónnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-230860-zariadenie-pre-pripojenie-uhlikovej-mikrofonnej-vlozky-v-telefonnom-pristroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre pripojenie uhlíkovej mikrofónnej vložky v telefónnom prístroji</a>

Podobne patenty