Komplex aminokyselin se speciálním určením pro enterální výživu

Číslo patentu: 230838

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kruf Miloslav, Čulík Karel, Voldán Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká komplexu aminokyselin (L-isoleucinu, L-leucinu, L-lysinu.HCl, L-metioninu, L-fenylalaninu, L-threoninu, L-tryptofanu, L-valinu, L-alaninu, L-argininu, L-kyseliny asparagové, L-glutaminu, Glycinu, L-histidinu, L-prolinu, L-serinu, L-tyrosin ethyl-esteru.HCl) se speciálním určením pro enterální výživu ve formě prášku, který se aplikuje ve formě suspenze v přiměřené koncentraci obsahující glycidy a esenciální mastné kyseliny, s případným obsahem dalších minerálních látek, stopových prvků, vitaminů a jim příbuzných látek, včetně případného ochucení.

Text

Pozerať všetko

(54) Komplex aminokyselín sa speciálním určením pro enterálni výživuVyndlez se týká komplexu aminokyselín(łriaoleucinu L-leucinu, L-IysinuJ-Icl,L-metioninu, Ď-fenylalaninu, L-threoninu,L-tryptofanu, L-valinu, L-elaninu, L-argig 31111, L-kyseliny asparagové, L-glutaminu,Glycinu, L-hiatidinu, L-prolinu, L-serinu,Ir-tyrosin etłąyl-eatemJłcl) se speciálním určením pro enterćlni výživLve formě prášku ktorý se aplikuje ve formě suspenze v přimŠřené koncentraci obsahující glycidy a esencidlni mastné kyseliny, s případným obsahem dalších minerálních látek,stopových prvků vitamínu) a jim příbuzných látek, včetně pŕipadnéhu ochuceni.Uynáles se týká komplexu aminokyselín ee speciálním určením pro enterální výživu ve formě prášku, ohsahujícího glycidy s esenciální mastná kyseliny a popřípadě minerální solí,stopové prvky, vitaminy, biofaktory a/nebo chuĺová korigencia tento komplex se aplikuje ve formě suspenle příměřená koncentrace bud perorálne, nebo pomocí vhodne sondy.Komplex aminokyselín patří ke speciálním dietetíkům a tvoří přechod mezi perenterální výživou a normální dietou. Je to přípravek, který spadá do skupiny chemicky definovaných diet bez balastních subetancí. Jeho složení je pitodní anpodstatně se lidí od Inálých příprevků již klínicky uäívanych. Byl aestaven na zúkladě skuäeností autorů při přípravě různých směsi aminokyselín, doplněnych nejnovějěími klíníckymi posnatky v táto oblasti. Komplex aminokyselín-obsahuje především L-formy čistých aminokyselín, a to essncrálních a asietujících, s výjímkou cystinu. Pomčr esenciálních aminokyselín k esistujícím se rovná 3, na základě doeavadních zkuäeností je tedy optimální a komplex má-vysokou biologiokou hodnotu. Množství aminokyselín bylo voleno tak, aby na I g ddsíku přípedalo 622 kJ, což je optimální pro využití aminokyselín. Obsah glycidů byl upraven tak, aby komplex byl chułově přijetelny e jeho resorpce byla prodlouzena na delší dobu. Zásobení ninerdlními solemí e siopovýmí prvky, včetně vítemind, bylo voleno v souladu s nejnovějsími poznatky, aby zsjíšíovalo denní potřebu.Podstata komplexu aminokyselín se speciálním určením pro enterální výživu podle vynálezu spočívd v tom, že obsahuje v procentech hmotnostníchK přípravě komplexu aminokyselín lze používat L-forem čistých aminokyselin nebo souhrnu aminokyselín, sískanáho hydrolýsou vhodného bílkovinného zdroje a doplněněho pozřebným množstvím čistých aminokyselín. Čistá aminokyewliny lze navežovet přímo, smíohnjí se a homogenizují opekovanym sítováním. stejně se zpracují minerální solí rovněž cukry se navažjí přímo a homogenizují rovněž sítováním. Olejovi složka se pracuje trituraěně. Konečný přípravek potřebnóho složení so získá smícháním e homogenisecí jednotlivych dílů, jak je podrobně uvedene v příkladech provedení.Komplex aminokyselín podle vynálezu byľ ve všech svých alternativách testován termskologicky a klinicky. Ke svému využití nepotrebuje ensymatické vybavení salivací trubice je dobře snáäen zejména při použití nasogastrícke nebo nesojejunální sondy. Při farmskologickém teetování byl pro srovnání použít klínicky užívaní přípravek blískóho složení. Pro netoxičnost nebylo mołno uskutečnist test LD 5 o, pouze test nelkodnosti.Test chronická toxicíty prokazel, že dieta podaná ve formě komplexu podle vynálosu sajištuje vyšší přírůstky na vdse než dieta standardní, používaná pro krysy. V biochemických parametrech nebyly zjiětěny žádné patologická hodnoty, rovněž hístologickd vyěotření perenchymetőzních orgánů (játra, ledviny) neprokásals žádné patologiokě změny. Z farmakologického hlediska komplex podle vynálesu plně vyhovovel, navíc, vzhledem k výhodnőnu složení, se srovnatelnýcn výsledků jako u stenderdního přípravku dosahuje při polovičnímdávkování, což z ekonomického hlediska není rovněž zanedbatelné.Klinické zkouäení bylo provedeno jednak přímo per os jednak s použitím nasogastrické sondy. Zkouěení per os potvrdilo skusenost, že relativní hontraindikací perorálního podívání komplexu aminokyslin podle vynálezu ve formě suspenze je úpornó nechutenství. Podávání přípravku nevedlo ke změnám tlaku a pulsovi frekvence. Rovněž nenastaly zmeny v biologických parametrech. Při použití nasogastrické sondy byla tolerance velmi dobré, sonda se nikdy neucpala. (Í všech nemocných s tižkou poruchou výživy se klinicý stav výrazně zlepšilPři srovnání komplexu aminokyselín podle vynálesu s klinicw používaním prípravkom stejné indikace, ktery však neobsahoval L-metionin a hydrochlorid etľwlesteru L-tyroinu byly získány tyto výsledkyU komplexu aminokyselín podle vynálezu případě na 1 g dusíku energie v množství 615 kJ, což je podle zkušeností optimální poměr. U srovnávacího přípravu připedá na 1 gPoměr dusíku esanciálních aminokyselín k celovému dusíka je u přípravku podle vynálezu 3, což odpovídá vysoce kvalitní bílkovině Vaječné u srovnávacíł-.o prípravku je 2,3,což odpovídá nekvaiitní bílkovině, jejíž využitelnost je omezená.Pŕípravek podle vynálezu obsahuje 50 S hmot. esenciálních aminokyselín, z toho 20 5 hmot. rozvětvených. Tím jsou vytvořeny optimálí podínky pro proteoeyntěz. n to i za patologicłqch stavu. Srovnávací přípravek obsahuje méně esenciálních aminokyselín, 36 hmot. a méně rozvětvených aminokyselín, 16 5 hmot. Rozvětvené aminokyseliny brání ppotoolýže.Hodnota indexu orginin/glycin 1,87 u prípravku podle vynálezu je výhodnější než 1,12 u srovnávacího prípravku, zvýšené množství argininu zabraňuje totiž případné hyperamonémii.Index fenylalanin/tyrosin 2,2 proti 0,9 potvrsuje zvýšený obsah L-tyrosinu, který je žádoucí, protože za patologických stavu velmi často dochází k enzymatickému bloku L-fenylalanin/L-tyrosin.Z thhoto srovnání vyplývají výhody komplexu aminokyselín podle vynélezu. Složení cukor» né složky umožňuje využití různých metabolických cest a tím zvyšuje snášenlivost příprnvku. V minerálním zásobení je žádoucí snížení množství sodíku připsdející na 1 g dusíku. Přípravek podle vynálezu obsahuje 8,5 mmol sodíka/I g dusíku, snovnávací přípravek 19,5 mmol/1 g. U draslíku pripadá 5,25 mmol/1 g dusíku, což je optimální na rozdíl od srovnávacího přípravku, kde tento poměr činí 9,0 mmol/1 g dusíka. Stopové prvky msngan a zinok jsou prítomný ve vyšším množství, protože za petologicwch stavu jsou zvýšené ztráty těchto prvku. Srovnání jasně dokazuje, že na podklade základních experimentálních prací, kladnych farmakologickych a klinických výsledků byla vytvořena receptura nového komplexu aminokyselín. účelně doplněná glycidy, minerálními solemi, stopovými prvky, vitamíny, biofaktory a/nabo chuřovymi korigencii, jenž představuje cenné obohacení terapeutických možností v důležité klinické oblasti.Pro šerži 60 sáčků po 88 g ( 3 95 hmot.) se neváži tyto složky (uvedena v g nebo mg)ve 290 3 sacharőzy se trituraoí rozptýlí 14,4 g oleje světlice bervířská, potom se přidá 1 488 g eecharózy, vše se zhomogenizuje a seeítuje.ve 124 3 fruktózy se rozmíché 486,0 mg eírenu železnatáho, 61,2 mg mohohydrátu octanu mědnetého, 171,0 mg tetrahydrátu octenu manganatého a 108,0 mg chloriduv 98 3 fruktózy se důkladně rozetře 1,08 g vitamínu C, 128,4 mg D-pantotenátu,vápenetého, 255,6 mg octanu vitamínu E, 1,2 g inositu, 199,8 mg nikotinamidu e zhomogenizuje se eítováním.v 50 g glukózy se rozetře, zhomogenizuje a seeítuje 50 mg vitamínu D 2 a 25 mg vitamínu B,2. Potom se odvúží 0,1 g jako díl 9.V 99 5 glukózy se rozmíchá a rozetře 430 mg octanu vitamínu A, 120 mg vitamínu5 120 mg fostátu vitamínu 52, 235 mg chloridu pyridoxolia, 1,5 mg kyseliny listová, 19,5 mg D-biotinu, 120 mg vitamínu K 2, 16,5 mg jodidu draselneho. Získané směs se rozetře e dalšími 100 g glukózy, zhomogenizuje e sesítuàe. Odvážené množstvítento díl představuje 1 075 g glukózy.vznikne smíaením, zhomogenizováním e opakovaným sítováním dílu 4 a 8.D 11 12 5 13 se smísí, zhomogenizuje opakovaným sítováním síby č. 06, 125 a 140. Vzniklý konečný produkt ee neplní do 60 sáčků po 68 g.Jako surovina se vezme 20 až 40 hmotnosti potřebného množství aminokyselín ve formě eouhrnu připraveného hyúrolýzou kaeeinu nebo jiného bílkovinnáho substrátu. Po analytickém stanovení a zhodnocení se doplní L-formami čistých aminokyselín na množství uvedené v re~ ceptuře v příkledu 1. Další postup je stejný Jako v tomto příkladu.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/195

Značky: enterální, určením, aminokyselin, komplex, speciálním, výživu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-230838-komplex-aminokyselin-se-specialnim-urcenim-pro-enteralni-vyzivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komplex aminokyselin se speciálním určením pro enterální výživu</a>

Podobne patenty