Otočná upínacia jednotka

Číslo patentu: 229153

Dátum: 01.01.1986

Autor: Cabadaj Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši otočnú upínaciu jednotku ovládateľnú so silovým valcom, skladajúcu sa z plunžera, telesa a axiálneho vodiaceho elementu, určenú predovšetkým na silové upínanie nerotačných obrobkov, najmä pre automatizované prevádzky trieskového obrábania a najmä pri požiadavke upnutia otočnou upínacou jednotkou z dôvodu stiesneného priestoru alebo iného dôvodu vylučujúceho použitie ďalšieho silového valca na otáčanie upínky.

Text

Pozerať všetko

mK AUTORSKÉMU OSVEDČENIU f( m (sr) Im. crĚÚŘÄD PRO VYNÁLEZY (41 Zvc-rł-jnrnĺ 27 05 85vynález rieši otočnú ugínaciu jednotku ovladatelnú so silovym valnom,skladajúcu sa z plunžera, telesa a axiálného vodiaceho elementu, určenú radovšetkým na siłové upiuanie nerota ných obrobkov, najma pre automatizovang prevádz. trieskového obràbania a najma pri pož adavke upnutia otočnou upinacou jednotkou z dovodu stieaneného priestoru alebo iného dovodu vylučujúceho použitie čalšieho silového valca na otačenie upinky.vynález sa vzťahuje na otočnú upinaciu jednotku so silovým valeom určenú predovšetkým na silové upinanie obrobkov v automatizovanej prevádzke.Doposiaľ známe otočné upinacie jednotky boli riešené so silovým.va 1 com a ovládacou jednotkou natáčajúcou úpinku, pričom táto ovládacie jednotka bola tvorená bud°dě 1 šim silovým valcom alebo radiálnym vodiacim kolikom zaberajúcim s drážkou v drieku alebo pieste plunžra.Nevýhodou uvedených riešení je, že otočná upinacia jednotka si vyžaduje prídavný eilový valec e nadväznými napr. hydraulický mi rvkami, čo kom likue e konštrukciu e montáž, ričom radiálJ J .ny vodiaci kolik zaszvyšuje rozmer priemeru silového valca a tým i celej otočnej upinacej jednotky.Uvedená nevýhody zmierňuje otočná upinacie jednotka podľa vynálezu, ktorého podstatou je to, že otočná upinacia jednotka so silovým valcom je tvorená telesom v nom pohyblivo uloženým odpruženým plunžrom, s axiálnym vodiacim profilom a axiálnym vodiacim elementom zaberajúcim s uvedeným axiálnym vodiacim profilom plunžera. lPrínosom vynálezu je odstránenie ovládacieho silového valca,čim sa zjednodušuje konštrukcia a výroba otočnej upínacej jednotky.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornená otočná upinacia jednotka v čiastočnom reze jeho telesa a na obr. 2 priečny rez dolnej časti telesa.otočná upinacia jednotka sa skladá z týchto hlavných časti plunžera gg, telesa gg a axiálneho vodiaceho elementu äg.V teleso gg je pohyblivo uložený odpružený plunžer łg pozostávajúci z piesta łâ a drieku łg, ktorý je ukončený úpinkou łg. odpruženie plunžera łg je zabezpečené pružinou łâ pričom má v sebe vytvorený priestorový axiálny vodiaci profil łł pre zábers axiálnym vodiacim elemontom gg vytvoreným ako vodiaci kolik.Teleso gg je tvorené plášťom gł, v ktorom je vytvorená pripoj~ ka gg, napr. pre napojenie zdroja hydraulického tlaku. čim sa zabezpečuje ovládanie plunžera łg. Upinecia jednotka môže byť v dvoch prevedeniach a to ovládaná v oboch smeroch, vtedy je plášť gł opatrený dvomi pripojkami gg alebo jednosmerna e vtedy je plášť gł telesa gg vybavený len jednou pripojkou gg. Prieetorový axiálny vodiaci profil łł v plunžeri AQ, ako je to znázornené na obr. 1 a 2 je vytvorený postupne rovnobežne s osoup 1 unžera łg po kružnici a je ukončený valcovým vyhĺbenim. Po privedeni média nad piest łä plunžerałg nastáva jeho postupný posuv, pričom záberom axiálneho vodiaceho elementu 59 e exiálnym vodiacim profilom łł nastáva jeho natočenie - v tomto pripade o 90 °. Pri spätnom pohybe plunžera łg, je postup opačný. Pri zmene orientácie vodiaceho profilu je smer otáčania opačný. Teleso łg môže byť pre pripad zabudovanie do upinacich zostáv príslušnými montážnymi prvkami, napriklad prirubou aleboPREDMET VYNÁLEZU 229153 ą otočná upihacia jednotka so silovým valcom vyznačujúca sa tým, že je tvorená telesom (20), v ňom pohyblivo uloženým odpruženým plunžerom (10)s axiálnym vodiacim profilom (11) a axiálnym vodiacim elementom (30) zaberajúcim s uvedeným axiálnym vodiacim profilom (11), plunžera (10).

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočná, upínacia, jednotka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-229153-otocna-upinacia-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočná upínacia jednotka</a>

Podobne patenty