Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky

Číslo patentu: 228693

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krejčír Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Základový blok hranolovitého tvaru na dně jámy pro stroj s rázovými účinky má alespoň jednu ze dvou protilehlých bočních stěn v souvislém, přímém nebo spárovém styku s boční stěnou jámy. Přímý styk stěn tvoří otřesy tlumící útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákenné vrstvy.

Text

Pozerať všetko

(75) Aulorvynálezu KREJČIŘ ommcu doc. ing. CSc., LIBEREC(54) Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinkyZáklàdový blok hrenolovitého tvaru ma dně .jámy pro stroj s rázovými účinky má alespon Jednu ze dvou protílełąlých bočních stěn v souvislém, přímém nebo spárovém styku s boční stěnou jámy. Přímý styk atěn tvoří otřesy tlumící útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákenně vrstvy.Vynáles se týká základováho bloku pro pružná pneumatické uložení strojů s rázovými účinky, hranolovitdho tvaru na dni jámy pro stroj.Dosud známa skladové bloky pro pružná, pneumatické uložení strojů s razovými účinky,která mají hrenolovitý tvar na dnč jáąy pro stroj, mají mezi. bočními stčnami a atčnami jámy vytvořenou obvodovou prdchodnou a obelužnou uličku, do níž vede žebríkový sestup z haly.»Nevýhodou tohoto rečení je, že obvodové ulička svčtčuje pddorysnou plochu skladové jámy.Tím se snižuje počet strojů, které mohou být umíatčny v hale a zvyäují se náklady spojene s budovaním zúkladových jem pro stroje.Uvedený nedostatok odstraňuje základový blok pro pružná pneumatické uložení strojů s rázovými účinky, hranolovitého tvaru na dnl jamy pro stroj, podle vynálssu, jehož podstata spočíva v tom, ie alespoň jedna ze dvou protilehlých bočních stčn bstonovćho nebo železobetonováho základovćho bloku má souvialý, přímý nebo spárovy styk s boční stčnou jánw. Pritom přímý styk može tvořit otřesy tlumioí útvar, pŕíkladnl v podobě dřevěné nebo vlakenná vrstvy.. Hlavní výhodou řelení podle vynálezu je, že souvislý, přímy nebo spárový styk alespoň jedné ze dvou protilehlých bočních itčn skladového bloku s boční stčnou jamy, umožňuje amenčit pddorysnou plochu zakladovó jímy. Tím se snižují stavební náklady a zvyluje se využitelnoat pddorysná plochy haly, nebot do ní lze umístit včtlí počet strojů. Když přímy styk tvoří otresy tlumicí útvar, pŕíkladnä v podobě dřevčná nebo vldkenné vrstvy,snižuje se přenos otřesd do okolí, na konstrukcí budov, ne ostatní technologické zařízení i na obsluhující personál.Na priložených výkresoch jsou v řezech jámou příklady provedení skladového bloku podle vynalesu. Na obr. I a 2 je zdklsdovy blok, jehož boční atčna má přímý styk a boční stčnou základově jamy vytvořen otł-esy tlumicíls útverem v podobě dřevčnč vrstvy. Na obr. 3 a 4 je zdkladový blok, ktorý má boční atčnu aa souvislýmstykem s boční stčnou jamy s protilehlou boční stänu se apárovým stykem s protilehlou boční etčnou jámy. Na obr. l a 3 jsou řezy jámou svielou rovinou A-A, na obr. 2 a 4 jsou řezy jámou vodorgvnou rovinou B-B.Na obr. I je základová júna | pro stroj g s x-ázovými účinky, ktoré má krycí pločinu j,Zakladne i stroje g spočíva na pneumatických pružicích panelech j na hranolovitém základovám bloku á. Jeho boční stčna 1 má přímý styk B s boční atčnou g zákledové jamy l vytvořen dŕevěnou vrstvou E.Analogickd dřevěná deska 11 je taká mezi základnou g bloku 6 a podlehou n jamy l. Na obr. 2 je táž jame l s půdosryaným pohledem na hranolovitý základový blok á, jehož boční stčna 1 má přímý styk g s boční stčnou 2 jámy 1 vytvořen dřevčnou vrstvou Q. Pro montáž a demontáž panelu 2 slouží uličky | 4 a 12, ulička 16 je spojovací.Na obr. 3 je stroj g s rázovými účinky se základnou A ne pneumaticlwch pružicích psneleoh 2 položených na hrenolovitém základovem bloku g v zákledová jamě | s krycí ploěinou 1. Boční stane | 7 bloku 6 má souvislý styk g s boční stčnou 19 jámy 1, zetímco protilehlá boční stčne a má spárový styk L 1 s boční stänou 3 jamy 1.Na obr. 4 je táž jame l s püdorysným pohledem ne hrenolovity zákledový blok g, jehož boční stčna l má souvislý styk Q s boční stčnou 12 jámy 1, kdežto protilehlá boční stěna 3 O bloku 6 má spárový styk a s boční stênou ga jámy |. V tomto případě slouží pro montáž a demontáž panelu i uličky 14 a L 2.V obou příkladech provedení zákledového bloku podle vynálezu dochází k úspoře půdorysná plochy záklsdové jdmy |. V prvém případě se zmenšuje o pddoryenou plochu jedné ze spojovacích uliček, v druhém případě ee spoří půdorysná plocha obou spojovacích uliček. Přenos otřesů se zmenšuje dřevčnou vrstvou 10 v přímém styku g boční stěny základovéhobloku s boční stěnou Jámy, popřípedě apárovým stykem a. Souvislý styk g zvyšuje kompaktnost zákledů, a tím také .jejich pevnosť. a trvanlivost.1. Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky, hranolovitého tvaru na dně ,jámy pro stroj, vyznačující se tím, že alespoň Jedna ze dvou protilehlých bočních stän (7, 17, 20) betonového nebo železobetonového základového bloku (6) má souvislý (18), přímý (5) nebo apárový (21) styk s boční stänou (9, 19, 22) Jámy (l).2. Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky podle bo du 1, vyznačující se tím, že přímý styk (B) tvoří obřesy tlumicí útvar, příkladně v podobě dřevěné nebo vlákennéyrstvy (10).

MPK / Značky

MPK: F16M 9/00

Značky: pružné, strojů, účinky, rázovými, uložení, základový, pneumatické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-228693-zakladovy-blok-pro-pruzne-pneumaticke-ulozeni-stroju-s-razovymi-ucinky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základový blok pro pružné pneumatické uložení strojů s rázovými účinky</a>

Podobne patenty