Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie, Polák Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu jako podélná elektroda (4), rovněž spojené s přívodem (7) elektrického proudu a v místech styku s elektrolytem jsou opatřeny pasivní ochranou (61, 62) z elektricky nevodivého materiálu.

Text

Pozerať všetko

DMD PIO WIMLĽV A OIIIW54 Elektrolyticky rozpustná pomocné anoda katodické ochrany kovovýchvynález se týká elektrolyticky rozpustné pomocné anody katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb.Pro katodickou ochranu kovových konstrukcí uložených v elektrolytu byla navržena četná řešení pomocných anod, a to jak z kovů elektrolyticky inertních a poloinertníclí, tak i z kovů elektrolyticky rozpustných. Pro protíkorozní ochranu kovových zařízení vodních staveb však tato řešení nevyhovují. Dosud známé pomocné anody jsou málo robustní a jsou citlivé k prudkým zmenám vodní hladiny elektrolytické vodivosti elektrolytu a hydraulickeho namáhání za extrémních provozních podmínek. Pro některé účely, například ochranu podjezí, nelze dosud známé pomocné anody použít pro malý smočitelný povrch v důsledku nízké hladiny elektrolytu.Uvedené nedostatky odstraňuje elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb podle vynálezu, jejíž podstatou je, že je tvořena podélnou elektrodou z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě pripojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce z téhož materiálu jako podélná elektroda, spojená s přívodem elektrického proudu a jednak nezávisle na nosné konstrukcí nejméně dvětyče ze stejného materiálu jako podélná elektroda, rovněž spojené s přívodem elektrického proudu a V místech styku s elektrolytem jsou opatřeny pasĺvní ochranou z elektricky nevodivého materiálu.Vynález může být proveden i tak, že nosná konstrukce je tvořena U profilem, V němž je uložena nejméně jedna tyč.V praxi lze vynález realizovat s výhodou tak, že podélná elektrolyticky rozpustná elektroda je vytvořena z kolejnice nebo z podobného robustního ocelového předmětu, napřílad z nosníku profilu I a podobne.Pasívní ochranou tyčí může být trubka z plastu, například polyvinylchloridu.Výhoda elektrolyticky rozpustne anody katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb podle vynálezu je v tom, že vzhledem k robustnosti není citlivá k extremním provozním podmínkám a ke kolísání hladiny elektrolytu, elektrolytické vodivosti elektrolytu a hydraulického namáhání, má dostatečně velký smočitelný povrch a zaručuje za všech okolností elektrickou kontinuitu mezi podélnou elektrodou a napájecím pólem usměrňovače.Elektrolyticky rozpustnou pomocnou anodu podle vynálezu lze s výhodou použít pro zařízení s nízkou hladinou elektrolytu, na 227288príklad pro ochranu kovových zařízení podjezi.Na pripojených výkresech jsou na obr. 1 a 2 schematicky naznačeny dva z možných příkladů provedení vynálezu a na obr. 3 je datail upevněni tyčí a nosné konstrukce k podélné elektrodě. Na obr. 1 je znázorněn príklad provedení vynálezu pro kolmé stěny 1 a na obr. 2 pro šikmé stěny 1 vodní stavby. Podélná elektroda 4 z elektrolytícky rozpustného kovu, v obou příkladech provedení kolejnice, je upevněna mechanicky na nosné konstrukcí 5, v obou příkladech provedení z U profilu a elektricky vodivě s ní spojene. Nosná konstrukce 5 je v místech připojení podélné elektrody 4 opatřena výřezem 51.V každé nosné konstrukcí 5 jsou v obou přikladech provedení uložený dvě tyče S.Tyto tyče 6 procházejí výřezem 51 v nosné konstrukcí 5 a jsou mechanicky i elektricky vodivě pripojeny k podélné elektrodě 4, například svarem. Tyče 6 jsou v místech styku s elektrolytem opatřeny pasívní ochranou 61 z elektricky nevodivého materiálu, například z trubek z polyvínylchloridu. Prostor připojení tyčí 6 k podélné elektrodě 4 je vyplněn zalévací hmotou 62. ak tyče E, tak i nosné konstrukce 5 jsou nezávisle na sobě spojeny s přívodem proudu 7 prostřednictvím kabelových ok 71, 72. Elektrolyticky rozpustná anoda podle vynálezu je umístěna tak, že se nedotýkä dna 2 vodní stavby, ale je od hladiny 3 elektroytu dostatečně vzdálena, Na obr. 3 je znazorněn detail připojení1. Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou 4 z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky ielektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce 5 z téhož materiálu jako podélná elektroda 4, spojená s přívodem elektrického proudu 7 a jednak nezávisle na nosné konstrukc 15nejméně dvě tyče 6 ze stejného materiálu jako podélnä eletroda 4, rovněž spojené s přívodem 7 elektrického proudu a v místech styku s elektrolytem jsou opatřeny pasívní ochranou 61, 62 z elektricky nevodivého materiálu.2. Elektrolytícky rozpustná anoda podle bodu 1, vyznačená tím, že nosná konstrukce 5 je tvořena U profilem, v němž je uložena nejméně jedna tyč 61.

MPK / Značky

Značky: ochrany, kovových, staveb, zařízení, vodních, elektrolytický, rozpustná, anoda, katodické, pomocná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-227288-elektrolyticky-rozpustna-pomocna-anoda-katodicke-ochrany-kovovych-zarizeni-vodnich-staveb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb</a>

Podobne patenty