Číslo patentu: 225082

Dátum: 01.12.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohonné ústrojí se dvěma zejména asynchroními motory uzpůsobené pro velký rozdíl pracovní rychlosti a mikrorychlosti, vyznačené tím, že hlavní předloha (2) kinematiky spojená s výstupním hřídelem a hnaná hlavním motorem (3) je opatřena elektromagnetickou spojkou (4), jejíž hnaná část je pevně uchycena na hřídeli hlavní předlohy (2) a hnací část spojená s ozubeným kolem mezipředlohy (6) je otočně uložena na hlavní předloze (2), přičemž ozubené kolo mezipředlohy (6) je kinematicky spojeno s motorem pro mikrorychlost (5).

Text

Pozerať všetko

zsszrxrswrz-z PO PIS VYNÁLEZ u 22 s 082. ÚŘAD PRO VYNÁLEZY à (40) Zveřejněno 24 06 88 AOBJEVY (45) Vydâno 01 12 84 05) ~ Autor vynálezu max. znsutx dipl. tech PLzr-ñVynález se týká pohonného ústrojí, zejména aeynchroními elektromotory s velkým rozdílem normální rychlosti a mikrorychlosti, u kterého je velký rozdíl pracovních rychlostí docílen dvěma motory připevněnými k jedné převodové skříni a normálním převodem a propojenými mezi sebou přes další mezipřevod elektromagne vtickou spojkou.většina dosud známých pohonů, u kterých je třeba docílłtvelkých rozdílů mezi normální a mikrorychlostí je provedena stejnoaměrnými motory. Tím se docílí plynulé regulace rychlos ti, pohon je však poměrně komplikovaný a tím 1 drahý a náchyl ný k poruchám, stejnosměrné motory nejsou běžně vyráběny pro extremní provozní podmínky. Obdobné nevýhody jsou u pohonu e tyristorově řízenými motory. Při pohonu a kroužkovými aaynohoními motory se nedocílí potřebného velkého rozdílu rychlostíVýše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pohonné ústrojí je vybaveno dvěma aaynohroními motory a je uzpůsobeno pro velký rozdíl pracovní rychlos V ti a mikrorychloati tím, že hlavní předloha kinematicky spojená3 výstupním hřídelem a hnaná hlavním motorem je opatřena elektromagnetickou epojkou, jejíž hnaná část je pevně uchycena na hřídeli hlavní předlohy a hnaoí část spojená e ozubeným kolem je otočně uložena na hlavní předloze, přičemž ozubené kolo je łinematicky epojeno s motorom pro mikrorychloat. .Ueporádáním podle vynálezu se při použití asynohroníoh elektromotorů a kotvou nakrátko jako nejlevnějšíoh a přitom nejspolehlivějších, na údržbu nenáročných pohonných jednotek, docílí libovolně velkého rozdílu mezi normální ryohlou manipulací a mezi225 082 přesnou pomalou, obyčejně závěrečnou manipulací. Přitom při volbě motorů s přepinatelnými nőly je možno docílit ďalší mezistupně v rychlosti.Na přłpoáeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde na,obr. 1 je celkové uspořádání pohonu s převodovou skříní a dvěma asynchronními motory.Jak je z obrázku patrno, je k převodové skříni 1 s normálním převodem g připojen elektromotor pro vyšší rychlost 2. Na předlonovém hřídeli elektrcmotoru pro vyšší rychlost 2 je přioevněna elektromagnetické spojka 5 . Další elektromotor pro mikrorychlost Ž připevněný též k převodové skříni 1 je s elektromagnetickou spojkou 5 propojen přes mezipřevod Q.Při manipulaci s vyšší rychlostí uvede se v činnost elektromotor pro vyšší rychlost 1 a normální převod.g. přičemž elektromagnetická spojka A je rozpojena, takže nezpřevod Q a elektromotor pro mikrorychlcst 5 nejsou v činnosti. Při zapojení mikrorychlosti uvede se v činnost elektromotor pro mikrcrychlost 2, mezipřevod § a sepne se elektromagnetické spojka 1, takže se otáčí též nezapojený elektromotor pro vyšší rychlost 2 a normální převod g.Předmět vynálezn A 225 na Pohonné ústrojí se dvěma zejména asynohroními motory uzpůsobená pro velký rozdíl pracovní rychlosti a mikroryohlosti, vyznačené tím, že hlavní predloha. (2) kinematiclq spojená s výstupním hiďdelem s hnaná. hlavním motorem (3) je opstřena elektromsgnetickov spojkou (4). jejíž hnaná část je pevně uohyoena na. hřídeli hlavní předlohy (2) a. hnací část spojená s ozubeným kolem mezipředloby (6) je otočně uložena na hlavní přodloze (2), přičemž ozubené kolo mezipředlohy (6) je kinemsticky spojene s motorem pro mikro rychlost (5)

MPK / Značky

Značky: pohonné, ústrojí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225082-pohonne-ustroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné ústrojí</a>

Podobne patenty