Číslo patentu: 225074

Dátum: 01.12.1984

Autor: Flajšar Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vibrační třídič s nejméně jednou třídicí plochou, která je upevněna ve skříni třídiče a je poháněna vzájemně nezávislými pohonnými vibračními jednotkami, které mají rozdílné frekvence a amplitudy, vyznačený tím, že pohonné vibrační jednotky (4) jsou umístěny nad horní třídicí plochou (2) na samostatných nosnících (3), upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně (l) třídiče.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PŘO VYNÁLEZYAutor vynálezu FLAJŠAR JIŘÍ ing., PŘEROV~ 225 M( vynález se týká vibračního třídičerurčenáho pro třídění zrnitých materiálů na jedné nebo několika třídfcích plochách upevněných ve skříni třídiče pružné uloženě na základcch stroje a poháněně vibračními pohonnými jednotkai.Pro třídění zrnitých materiálů se doposud používá vibračních třídičů poháněných budiči vibrací s rozdílnýmí frekvencemi e amplitudami. Budiče jsou umístěny bud v těžišti skříně třídiče a nad ním nebo před a za třídící plochou nebo nad e pod třídicí plochou. Třídiče s uvedeným uspořádáním mají nižší výkon, menší životnost pohonů a obtížnou údržbu v provozu.Podstata vibračního třídiče s nejméně jednou třídicí plochou,která je upevněna ve skříni třídiče a je poháněna vzájemné nezávislými pohonnými vibračními jednotkami, které mají rozdílné frekvence a amplitudy podle vynálezu, je v tom, že pohonné vibračni jednotky jsou umístěny nad hodní třfdicí plochou na samostatných nosnících, upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně třídiče. Jedna pohonná vibrační jednotka,je upevněna v horní polovině délky skříně třídiče a druhá ve spodní polovině délky skříně třídíče. Osy rotace pohoných vibračních jednotek jsou vzájemně rovnoběžné.Změnou frekvencí pohonných jednotek a změnou vzájemného směru otáčení se dosáhne základních změn průběhů mechanických parametrů vibračního pohybu, jejichž vliv se hlavně projevuje. 22 sw 4 V působení na tříděný materiál a tím na konečný třídicí efekt, Zlepšený třídicí účinek nového řešení třídiče se výrazně proje ví při třídění na malých a středních hranicích třídění suchýchi vlhkých materiálů. Mimoto velkým přínosem nového řešení třídi-e če bude podstatné usnadnění údržby, zvýšení provozní spolehlívosti à životnosti pohonných jednotek.Vibrační třídič podle vynálezu je znázorněn schematicky a v nárysněm pohledu na přiloženěm výkresv.Vibreční třídič se skládá ze skříně L 3 dvěma třídícími plochami g. Nad horní třídicí plochou g jsou upevněny dvě pohonné vibrační jednotky 5 na samostatných noysnících 3, upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně l třídiče. Pohonné vibrační jednotky 1 jsou vzájemně vyměnitelná. Osy rotace pohonných vibračních jednotek 1 jsou vzájemné rovnoběžně. Pohonné vibrační jednotky A jsou rotační vibromotory nebo hřídele s nevývažky. 4 Jedna pohonná vibrační jednotka 5 je upevněna na nosníku 1, který je umístěn v horní polovině skříně l třídiče. Druhá pohonná vibrgční jednotka 1 je upevněna na nosníku 3, který je umístěn ve spodní polovině skříně L třídiče. Folohy obou pohonných vibračních jednotek 1 lze nezávisle na sobě měnit po vedení 2. Skříň l třídiče je spojene se základem stroje pomocí pružin Q.Vibrační pohonné jednotky 1 mají rozdílné frekvence a amplitudy. Vibrační pohonná jednotka A s malou frakvencí má velkou amplítudu a vibrační pohonná jednotke 5 s velkou frekvencí má malou amplitudu. Směr otáčení pohonných vibračních jednotek 5 můžebýt souhlasný nebo nesouhlasný.Vynálezu lze využít v průmyslu výroby zařízení pro zprecování nerostných hmot, v hutnictví, v chemickém průmyslu stavebních hmot.225 074 1. Vibrační třídič s nejméně jednou třídící plochou, která je upevněna ve skříni třídiče a je poháněna vzájemně nezávislými pohonnými vibračnímí jednotkami, které mají rozdílně frekvence a amplitudy, vyznačený tím, že pohonné vibrační jednotky (4) jsou umístěny nad horní třídící p 1 o 4 chou (2) na samostatných nosnících (3), upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně (1) ľřídiče.2. Vibrační třídíč podle bodu 1, vyznačený tím, že jedna pohonná vibrační jednotka (4) je umístěna v horní polovině délky skříně (1) třídíče a druhá ve spodní polovině délky skříně (l) třídiče.3. Vibrační třídič podle bodů 1 až 2 vyznačený tím, že osy rotayce pohonných jednotek (4) jsou vzájemné rovnoběžně.

MPK / Značky

Značky: vibrační, třídič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225074-vibracni-tridic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vibrační třídič</a>

Podobne patenty