Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem

Číslo patentu: 225068

Dátum: 01.12.1984

Autori: Chvátal Vlastimil, Bříza Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem vyznačený tím, žer sestává z v rámu (1) točně uložených hřídelů (3), na nichž jsou upevněny dvojice válečků (2) tvaru komolého kužele, obrácené většími průměry k sobě.

Text

Pozerať všetko

r.sr PD PIS VYNÁLEZU 1335 068 KAUTORSKÉMU OSVĚDČENÍÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) Autor vynálezu CHVATAL VLASTDIIL, BŘÍZA .m 1, zasa NAD SÄZAVOU(54) Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příěným posunemT 225 usa vynález řeší dopravu vývalků seisoučasným příčným posunem těchto vývalkü do určeného místa, ze kterého jsou dalším zařízením odebírány. Tato zařízení se pouáívejí ve výběhových úsecích profílových tratí a tvoří pojítko mezi dvoužilovou rovnačkou a oboustranně umístěnýmí dávkovacími rošty s dělícím zařízením. Dosud používané doprsvníky seetávají z dvojíc válečků válcovitého tvaru jejichž osy jsou odkloněný od kolmíce na podélnou osu doprevníku. Každý z těchto välečků má samostatný pohon přesto, že obě větve doprsvníku pracují současně. Je známo rovněž řešení pohonu dvojice válečků jedním pohonom, příčemž vzhledem k různoběžností jejich os je nutná jejich propojäní kerdanovým kloubem nebo kuželovým ozubeným převodem. Všechna tato řešení mají nevýhodu ve velikám množství funkčních dílü a tím i ve zvý šené poruchovosti. Uvedené nevýhody odstraňuje řešení dle vynálezu, jehožpodstatou je upevnění dvou válečků tvaru komolého kužele na společném hřídelí tak, že základný o větěím průměru jsou blíže k podélné ose doprevníku. Hřídel je pak uložsn ve dvou ložískáchą e pohon obsterává jeden elektromotor.Toto uspořádání snižuje potřebný počet elektromotorů, převodových skříní, epojek s ložisek na polovinu e tím dává předpoklad ke snížení poruchovosti a nákladů na údržbu tohoto zařízení.Na přiloženém výkrese je znázorněno provedení dopravníku pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunemfdle vynálezu.Na obr. 1 je nekreslen půdorys dopravníku pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem.Na obr. 2 je znázorněn dopravník v řezu A-A. Na obr. 3 je I v řezu znázorněno možné provedení vlastního válečku. ÁDopravník pro dopravu vývalků s jejích současným příčným posunem (obr. 1 je tvořen rámem l v němž jsou otočné přes225 usa spoločný hřídel 1 uloženy dvojice válečků g tvaru komolého kuže(obr. 2), představuje sestava, kde jsou válečky k sobě obrácsny větäími průměry a jsou pevně nalisovány na hřideli 1. Hlučnost válečků 3 (obr, 3) je tluúena disky 2, které jsou navařeny na hŕídeli 1 a opatřeny pryžovým tlumícim prstencem Q.1 Dopravník pro dopravu vývalků a jejich součaaným přičným poaunamŕvyznačený tím, že aeatává z v rámu (1) točně uložených hŕidolů (3), na nichž jsou upevněny dvojice válečků (2) tvaru komo 1 áhokužàle, obrácené většími průměry k sobě.2. Dopravnik podle bodu 1,vyznačený tím, že válečky (2) jsou odhlučněny disky (5) s tlumícími pretencí (6).

MPK / Značky

Značky: vývalků, posunem, jejich, současným, dopravu, dopravník, příčným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225068-dopravnik-pro-dopravu-vyvalku-s-jejich-soucasnym-pricnym-posunem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem</a>

Podobne patenty