Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Číslo patentu: 224687

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení, sestávající z alespoň jednoho úložného dílu pro uložení vnějších kroužků valivých ložisek a z unášecího hřídele pro upnutí vnitřních kroužků valivých ložisek, vyznačeny tím, že v alespoň jednom úložném dílu (1) je uspořádána neotočně axiálně suvně nebo nehybně alespoň jedna objímka (2) pro uložení vnějšího kroužku (3) ložiska.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZYas) Autor vynález RATHUSKÝ mít, BRNO(54) Zařízení k upinání ložisek při äejích zkoušení224 687 Vynález se týká zařízení k upínání ložisek, zejména valivých, při jejich zkoušení.U dosavadních zkušebních strojů jsou vnitřní kroužky loži- . sek upínány na otočně uspořádaném hřideli, vnější kroužky těchto ložisek jsou přitom uloženy v dílech umístěných v otvoru frémy zkušebního stroje. Na ložiska se působí bud radiálním nebo axiálnim anebo kombinovaným radiálně axiálnim zatižením. Nevýhoda dosavadního uspořádání spočívà v tom, že při uložení vnějších kroužků ložisek v pouzdrech s vůlí nutnou pro aplikaci axíální zátěžně~ síly nastává jejich otáčení, případně roztažení, takže vnější krouž ky ložisek jsou takto uloženy s přesahem a není zajištěna aplikace axiální zátěžné síly. Při větší vůli a značnéa×iální sile může nastat i praekání vnějších kroužků ložisek. Tyto nevýhody dosavadního uspořádání se projevují zejména při působení vysokého axíálního nebo radiálně axiálního zatížení.výše uvedené nevýhody dosevadního uspořádání odstraňuje v dosud největší známé miře zařizení k upínání ložisek eestávajíci z alespoň jednoho úložného dílu pro uložení vnějšich kroužků valivých ložisek a z unášecího hřídele pro upnuti vnitřních kroužků valivých ložisek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom že v alespoň jednom úložném dílu je uspořádána neotočně axíálně suvně nebo nehybně alespoň jedna objímka pro uložení vnějšího kroužku ložiska.Zařízení podle vynálezą umožňuje zkouěení ložisek zejména při axiálním a kombinovaném radiálně axiálním zatížení za optimálních zkušebních podmínek. Jeho použitím se dosáhne zpřesnění výsledků zkoušek a jejich reprodukovatelnosti a tektéž úspory materiálu,energie a pracovních sil vyplývajíci z nevyhodnotitelných 2 koušek. Další výhodou je, že se sníží výrobní náklady na upínací zařízení v důsledku využití úložných dilů pro více rozsahů zkoušených loži 224 687 sek, záměnou objímek rozdílné velikosti.Příklad jednoho z možných provedení upínacího zařízení podle vynálezą je znázorněn v nárysném řezu na přiloženém výkrese. upínací zařízení sestává z unášecího hřídele g, na který se upínají vnitřní kroužky 5 ložisek a z úložných dílů í, které slouží k upnutí vnějšího kroužku š ložiska. V úložném dílu 3 je neotočně a axíálně suvně uspořádána objímka g zajišřujíci nehybné uložení vnějšího kroužku § ložiska.Působením 1 značné velké axiální nebo radiálně axiálni zátěžné síly při zkoušení pak nedochází k otáčeni případně roztažení vnějšího kroužku 3 ložiska nad přípustnou mez.Upínací zařízení může být použito pro různé typy 1 ožisek.při aplikaci radiálně axiálního, axiálního nebo radiálního zatížení zejména pro ložiska kuželiková a kuličkové s kosoúhlým stykem.Zařízení k upináni ložisek při jejich zkoušeni, sestávajiciz alespoň jednoho úložného dilu pro uložení vnějšich kroužků va livých ložisek a z unášeciho hřidelg pro upnuti vnitřnich kroužků valivých ložisak. vyznačený tim, že v alespoň jednom úložnémdilu (1) je uspořádána neotočně axiálhě auvně nebo nehybně alespoň Jedna objímka (2) pro uložení vnějšiho kroužku (3) ložiska.

MPK / Značky

Značky: zařízení, ložisek, jejich, upínání, zkoušení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-224687-zarizeni-k-upinani-lozisek-pri-jejich-zkouseni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení</a>

Podobne patenty